Beantwoord

Hoe zijn deze substantiele prijsverhogingen te verklaren ?

  • 18 oktober 2016
  • 13 reacties
  • 2676 keer bekeken

Voor mij golden de volgende tarieven voor de Qurrent stroom (tarieven blad augustus 2015 - 1jaarPZ-m8):
Kale inkoopprijs 2,37 ct. GVO (Garantie van Oorsprong) 0.24ct.
Bij de aanbieding voor een nieuw 1-jarig contract constateer ik zeer hoge prijsstijgingen:
Kale inkoopprijs 3.14ct (+30%!) en de GVO stijgt zelfs met bijna 60% naar 0,38 ct.

De prijzen op de energiemarkt zijn in de tussentijd niet gestegen - eerder gedaald (zie o.a. APX). De helpdesk kan mij geen verklaring geven voor deze prijsstijgingen in de prijs excl. belastingen (Wel wordt er op gewezen dat de consumentenprijs incl. belastingen is gedaald omdat de belastingen die voor ongeveer 80% de consumentenprijs bepalen, zijn gedaald. Maar mijn vraag gaat niet over deze consumentenprijs, maar over het Qurrent aandeel in de consumentenprijs...).

Hopelijk helpt dit forum om toch duidelijkheid te krijgen over dit m.i. lastig te begrijpen prijsbeleid voor de prijs excl. belastingen. Ik ben ook benieuwd naar de reactie van leden op dit prijsbeleid.
icon

Beste antwoord door Yentl van Qurrent 31 oktober 2016, 16:45

De discussie lijkt hier stil te vallen, zonder een antwoord van Qurrent. Hebben wij een mogelijkheid om op een andere manier een antwoord te krijgen? Via de Community ? - zo ja waar ? Of moeten we dit opbrengen via de Ledenraad ? En als het via de Ledenraad moet - hoe kan die benaderd worden ?
('t Zou aardig zijn als de Ledenraad zelf ook actief deelneemt in dit forum - misschien doen zij dat ook maar dan niet in dit onderdeel van het forum)


Kijk, daar hebben we de community nu voor! Om ons scherpe vragen te stellen en een uitgebreid antwoord te verwachten. Ik heb overal mijn informatie vandaan gehaald, zodat ik een compleet antwoord voor jullie terug heb. Om de brei heen borduren is iets wat wij zeker niet willen.

De vraag is hoe de prijsverschillen op de tariefbladen van aug 2015 en sep 2016 te verklaren zijn.
Enerzijds kan het verschil worden gewijd aan de GVO prijzen. Deze zijn afhankelijk van vraag en aanbod op de markt en deze prijzen worden door de overheid bepaald.
Anderzijds streven wij bij Qurrent niet alleen naar de groenste stroom, maar proberen we die ook voor een mooie prijs in te kopen. In augustus 2015 hebben wij vanwege goede inkoopafspraken, de tarieven verder omlaag kunnen brengen.
Uiteraard doen onze inkopers altijd hun uiterste best om de beste prijs aan te bieden. Tenslotte verdienen wij niet op het verbruik.

Er is weinig te zeggen over de verwachtingen wat betreft de prijsontwikkeling energie en GvO. Beiden zijn afhankelijk van externe factoren die vraag en aanbod beïnvloeden.
Een paar externe factoren die elektriciteitsprijzen kunnen beïnvloeden:
- Prijs ontwikkeling van andere commodities (kolen + CO2 certificaten en olie/gasprijzen). De prijzen van deze commodities zijn beïnvloed door wereld ontwikkelingen (m.n. economische en industriële ontwikkelingen). Als voorbeeld scenario: als de industrie groei in China zicht voortzet, kunnen wij verwachten dat de vraag naar kolen verder toe gaan nemen. Dit kan resulteren in een prijsstijging van kolen (en dus ook elektriciteit prijs).
- Wet en regelgeving (subsidies & belastingen): veranderingen in wet en regelgeving kan (des-)investering beslissingen beïnvloeden. Denk aan impact van subsidie duurzame energie op investeringen op duurzame energie productie (windmolens, zonneparken, etc). Als voorbeeld scenario: veranderingen die nieuwe energieproductie stimuleren (bijv. hogere SDE) zou de totale energieproductie vergroten (meer investeringen in bijv. windmolens) en kan een verlagende impact heb op energieprijzen.
De blik op de toekomst moeten wij je dus verschuldigd blijven.

Dan de factoren die de GVO prijzen kunnen beïnvloeden:
Als er meer duurzame energie geproduceerd wordt in NL, zonder verhoging in vraag op duurzame energie, zou GvO prijs lager kunnen worden. Andersom geldt ook hetzelfde. Als er meer vraag is voor NL groene energie op korte termijn, en er zijn nog geen nieuwe duurzame productiebronnen; kunnen wij stijgende GvO prijzen verwachten. Dit kan de verschillen in GVO prijzen verklaren.

Heb ik zo antwoord kunnen geven op je vragen?
Je kunt altijd een keer bij ons langs komen om te sparren met onze financiële toppers ;-)

Groetjes van Yentl
Bekijk origineel

13 reacties

Badge +6
Voor de duidelijkheid, dit zijn de tarieven waarover gesproken wordt:
1 jaar PZ augustus 2015
1 jaar PZ september 2016
Voor mij golden de volgende tarieven voor de Qurrent stroom (tarieven blad augustus 2015 - 1jaarPZ-m8):
Kale inkoopprijs 2,37 ct. GVO (Garantie van Oorsprong) 0.24ct.
Bij de aanbieding voor een nieuw 1-jarig contract constateer ik zeer hoge prijsstijgingen:
Kale inkoopprijs 3.14ct (+30%!) en de GVO stijgt zelfs met bijna 60% naar 0,38 ct.

De prijzen op de energiemarkt zijn in de tussentijd niet gestegen - eerder gedaald (zie o.a. APX). De helpdesk kan mij geen verklaring geven voor deze prijsstijgingen in de prijs excl. belastingen (Wel wordt er op gewezen dat de consumentenprijs incl. belastingen is gedaald omdat de belastingen die voor ongeveer 80% de consumentenprijs bepalen, zijn gedaald. Maar mijn vraag gaat niet over deze consumentenprijs, maar over het Qurrent aandeel in de consumentenprijs...).

Hopelijk helpt dit forum om toch duidelijkheid te krijgen over dit m.i. lastig te begrijpen prijsbeleid voor de prijs excl. belastingen. Ik ben ook benieuwd naar de reactie van leden op dit prijsbeleid.


Welkom op onze community, AvanUnnik! Wat leuk dat je er bent en vragen stelt aan onze andere community leden.

Ik ben blij dat je kritisch bent en daarom leg ik onze prijsverhogingen graag voor je uit. Ik heb de kale inkoopprijzen van augustus 2015 en 2016 vergeleken en het klopt dat de kale inkoopprijs is gestegen ten opzichte van vorig jaar. In de afgelopen maanden waren de energie inkoopprijzen gedaald, daar heb je gelijk in. Maar op dit moment zijn de kale inkoopprijzen weer aan het stijgen zoals je ziet in onze tarievenblad.

Groetjes,

Lara
Lara - je constateert wat ik ook constateerde. Maar wat is de verklaring ?
Als voor Qurrent de energie inkoop prijzen met meer dan 30% zijn gestegen, terwijl de marktprijzen gelijk zijn gebleven / iets gedaald zijn, wat is er dan aan de hand ? Gaat er iets mis met het inkoopbeleid ? En hoe moet e.e.a. vertaald worden naar verwachtingen voor de toekomst?
Ook die 60% prijsstijging GVO verdient m.i. een justificatie. En wat gaat hier mee naar verwachting gebeuren in de toekomst?
Hoi AvanUnnik,

De prijzen van GVO's zijn inde afgelopen jaren gestegen omdat energieleveranciers steeds meer windenergie in gaan kopen waardoor GVO's schaarser zijn geworden. Het zijn echter prijzen die door de overheid bepaald worden. Ik ben bang dat wij als energieleverancier daar moeilijk een prospectie kunnen maken voor de toekomst.

Groeten,
Natalia
Badge +2
Volgens mij kopen leveranciers steeds meer gvo's in, om grijze stroom groen te laten lijken. Zie oa de uitzending van RADAR van afgelopen week.
Ik zie zoals vaak op vragen aan de klantenservice ook in dit topic geen helder geformuleerd antwoord op de vraag. zoals vraagsteller AvanUnnik schrijft over de termijn 08-2015 en 08-2016 en de klantenservice het heeft over "de afgelopen jaren". Als het voor 2015 niet geleid heeft tot een verhoging waarom in 2016 dan wel? Beste Qurrent kom nu eens met een echt antwoord! (en koppel het niet direct aan de olieprijs; die is pas de afgelopen weken gestegen).
Badge +6
De hele grap van GVO's is dat wanneer je ze toepast op grijze stroom, deze administratief groen wordt. De groene stroom waar de GVO vandaan komt wordt dan weer administratief grijs.

Op het elektriciteitsnet komt alle stroom bij elkaar en kan er geen onderscheid gemaakt worden in de oorsprong, want een grijze kilowattuur uit je stopcontact doet precies hetzelfde als een groene kilowattuur. Om dat onderscheid toch te kunnen maken zijn er GVO's; een groene energiebron krijgt één GVO bij elke megawattuur die die bron heeft opgewekt. Op het eind, als de hoeveelheid afgeboekte GVO's hetzelfde is als de hoeveelheid geleverde energie, dan heeft de leverancier daadwerkelijk groene energie geleverd.

De verwarring ontstaat omdat zo'n energieproducent de elektriciteit en de GVO's los van elkaar kan verkopen. Dan krijg je bijvoorbeeld een windmolenpark die "stroom uit de windmolen" verkoopt zonder de bijbehorende GVO te leveren, en die GVO los verkoopt. De afnemer van de stroom denkt dat hij groen bezig is, en de afnemer van de GVO denkt dat ook. Maar toch heeft een van de twee grijze stroom gebruikt. Dat is de essentie achter "sjoemelstroom".
Badge +2
Dank Zr40, Hoe dat met de gvo's werkt begrijp ik volledig, en dat gesjoemel staan wat mij betreft hier los van. Wat mij betreft gaat het nog steeds over een goed antwoord voor de vraagsteller. Energie is termijnhandel. Je koopt nu al in voor volgend jaar of jaren. En als er duurder (te duur) wordt ingekocht, stijgt de prijs voor de consument. De trend was het afgelopen jaar een dalende prijs. Een stijging van 30% in een jaar moet een verklaarbare oorzaak hebben en daar wordt om gevraagd. En er wordt een visie gevraagd vwb de ontwikkeling naar te toekomst. (In absolute vorm (euro's) lijken de stijgingen marginaal, maar percentueel gezien is de stijging substantieel)
Badge +6
Het GVO component dat Qurrent op dit moment in rekening brengt bedraagt € 0,0038 / kWh, oftewel € 3,80 / MWh. De tarieven die CertiQ voor 2016 in rekening brengt bedraagt € 0,042 / MWh (productie + afboeken). En als er daadwerkelijk verhandeld moet worden dan komt er nog eens € 0,008 / MWh bij.

Dus de basiskosten om überhaupt met GVO's te kunnen werken zijn € 0,05 / MWh. Dat is een stuk lager dan het GVO component dat door Qurrent in rekening gebracht wordt. Alleen lijkt het mij redelijk om aan te nemen dat andere GVO handelaren met winstoogmerk handelen (anders kunnen ze hun eigen salaris niet verdienen met de handel), en daar zitten volgens mij de rest van de kosten.

Maar dit zeg ik als leek, op basis van de weinige informatie die ik via Internet heb kunnen vinden. Alleen Qurrent kan hier een accuraat antwoord op geven!
Badge +2
😎
De discussie lijkt hier stil te vallen, zonder een antwoord van Qurrent. Hebben wij een mogelijkheid om op een andere manier een antwoord te krijgen? Via de Community ? - zo ja waar ? Of moeten we dit opbrengen via de Ledenraad ? En als het via de Ledenraad moet - hoe kan die benaderd worden ?
('t Zou aardig zijn als de Ledenraad zelf ook actief deelneemt in dit forum - misschien doen zij dat ook maar dan niet in dit onderdeel van het forum)
Badge +2
Beste AvanUnnik, gewoon nog een keer aan de boom schudden. En als het hier niet lukt dan klantenservice of marketing rechtstreeks benaderen. De eerder afgegeven verklaringen zijn nietszeggend en om de brei heen geborduurd. En er zjn natuurlijk ook nog andere fora om de vraag neer te leggen. Denk daarbij aan RADAR, Consumentenbond etc.
[quote=JaapJ]Beste AvanUnnik, gewoon nog een keer aan de boom schudden. En als het hier niet lukt dan klantenservice of marketing rechtstreeks benaderen.

Hoi JaapJ en AvanUnnik,

Ik ga er even achteraan waarom er nog geen duidelijke uitleg is gegeven.

Groet,

Daniel Zwarts (Manager Service & Operations Qurrent)
De discussie lijkt hier stil te vallen, zonder een antwoord van Qurrent. Hebben wij een mogelijkheid om op een andere manier een antwoord te krijgen? Via de Community ? - zo ja waar ? Of moeten we dit opbrengen via de Ledenraad ? En als het via de Ledenraad moet - hoe kan die benaderd worden ?
('t Zou aardig zijn als de Ledenraad zelf ook actief deelneemt in dit forum - misschien doen zij dat ook maar dan niet in dit onderdeel van het forum)


Kijk, daar hebben we de community nu voor! Om ons scherpe vragen te stellen en een uitgebreid antwoord te verwachten. Ik heb overal mijn informatie vandaan gehaald, zodat ik een compleet antwoord voor jullie terug heb. Om de brei heen borduren is iets wat wij zeker niet willen.

De vraag is hoe de prijsverschillen op de tariefbladen van aug 2015 en sep 2016 te verklaren zijn.
Enerzijds kan het verschil worden gewijd aan de GVO prijzen. Deze zijn afhankelijk van vraag en aanbod op de markt en deze prijzen worden door de overheid bepaald.
Anderzijds streven wij bij Qurrent niet alleen naar de groenste stroom, maar proberen we die ook voor een mooie prijs in te kopen. In augustus 2015 hebben wij vanwege goede inkoopafspraken, de tarieven verder omlaag kunnen brengen.
Uiteraard doen onze inkopers altijd hun uiterste best om de beste prijs aan te bieden. Tenslotte verdienen wij niet op het verbruik.

Er is weinig te zeggen over de verwachtingen wat betreft de prijsontwikkeling energie en GvO. Beiden zijn afhankelijk van externe factoren die vraag en aanbod beïnvloeden.
Een paar externe factoren die elektriciteitsprijzen kunnen beïnvloeden:
- Prijs ontwikkeling van andere commodities (kolen + CO2 certificaten en olie/gasprijzen). De prijzen van deze commodities zijn beïnvloed door wereld ontwikkelingen (m.n. economische en industriële ontwikkelingen). Als voorbeeld scenario: als de industrie groei in China zicht voortzet, kunnen wij verwachten dat de vraag naar kolen verder toe gaan nemen. Dit kan resulteren in een prijsstijging van kolen (en dus ook elektriciteit prijs).
- Wet en regelgeving (subsidies & belastingen): veranderingen in wet en regelgeving kan (des-)investering beslissingen beïnvloeden. Denk aan impact van subsidie duurzame energie op investeringen op duurzame energie productie (windmolens, zonneparken, etc). Als voorbeeld scenario: veranderingen die nieuwe energieproductie stimuleren (bijv. hogere SDE) zou de totale energieproductie vergroten (meer investeringen in bijv. windmolens) en kan een verlagende impact heb op energieprijzen.
De blik op de toekomst moeten wij je dus verschuldigd blijven.

Dan de factoren die de GVO prijzen kunnen beïnvloeden:
Als er meer duurzame energie geproduceerd wordt in NL, zonder verhoging in vraag op duurzame energie, zou GvO prijs lager kunnen worden. Andersom geldt ook hetzelfde. Als er meer vraag is voor NL groene energie op korte termijn, en er zijn nog geen nieuwe duurzame productiebronnen; kunnen wij stijgende GvO prijzen verwachten. Dit kan de verschillen in GVO prijzen verklaren.

Heb ik zo antwoord kunnen geven op je vragen?
Je kunt altijd een keer bij ons langs komen om te sparren met onze financiële toppers ;-)

Groetjes van Yentl

Reageer