Beantwoord

Agenda en spreektijd ALV

  • 26 april 2017
  • 18 reacties
  • 1041 keer bekeken

Badge +1
Ik heb de uitnodiging voor de ALV ontvangen en ben voornemens mij aan te melden. Maar het zou fijn zijn als er meer duidelijkheid is om dingen die er toe doen.

Zoals:

1) Wie of wat is het "Het Qurrent team" die de uitnodiging uit heeft gedaan (graag namen en "rugnummers")?
2) Waarom ontvang ik geen uitnodiging van de ledenraad? (het gaat immers om een algemene ledenvergadering!)
4) Wie stelt/stelde de agenda op?
5) Wanneer wordt de agenda bekendgemaakt?
6) Kan ik als lid agendapunten opvoeren? Zo ja bij wie, waar en wanneer?
7) Kan ik spreektijd aanvragen? Zo ja: bij wie en wanneer?
😎 Over hoeveel spreektijd beschik ik als lid?
9) Hoeveel tijd is er uitgetrokken voor de vergadering op zich (ontdaan van alle "gezellige franje")?

Ik zie dat er sprake is van een aantal "leuke en gezellige dingen" waar ik in het licht van de Feyenoord-affaire niet zo'n behoefte aan heb. De bovengenoemde punten zijn op dit moment oneindig veel belangrijker.
icon

Beste antwoord door Yentl van Qurrent 2 mei 2017, 07:57

Beste Beau,

Voor alle duidelijkheid, je hebt mijn vragen niet beantwoordt.
Ik vond je repliek zelfs ver onder de maat.

Dan kan het niet zo zijn dat jouw antwoord "het beste antwoord is".

Stijn Otten gaf wel een behoorlijk antwoord. Daarom verzoek ik je om van zijn antwoord "beste antwoord" te maken.


Beste Frank,

Ik heb begrepen dat je inmiddels een antwoord hebt ontvangen van Stijn. Omdat ik je vraag ook graag openbaar wil beantwoorden, hierbij mijn reactie op je vragen.

Wij hebben een aantal mensen die belast zijn met het onderdeel “ledencommunicatie”. Daaronder valt het uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering.

Formeel gezien stuurt de voorzitter (Wim Meijer) de uitnodiging voor de ALV uit. Je zult begrijpen dat Wim Meijer zo druk is, dat hij de feitelijke communicatie aan ons overlaat. Uiteraard hebben wij de uitnodiging met hem afgestemd. Je hebt gelijk, er had ‘namens Wim Meijer’ moeten staan onder ‘het Qurrent team’.

De voorzitter stelt ook de agenda op. De agenda + de bijbehorende stukken sturen wij uiterlijk op 2 juni uit (formeel gezien 7 dagen voor de ALV).

Je bent bevoegd om het woord te voeren en stemrecht uit te oefenen aan de hand van de vooraf gestelde agenda. Dat is wat er formeel is vastgelegd. Je vraag over spreektijd ga ik nog verder voor je uitzoeken. Daar kom ik later op terug.

Voor het formele gedeelte nemen wij uiteraard ruim de tijd (zo’n 2 uur). We hebben geprobeerd om een gevarieerd programma samen te stellen om je te inspireren en je mee te nemen in de laatste ontwikkelingen.

Iemand met jouw achtergrond weet dit vast al, dus wellicht ten overvloede;
Qurrent bestaat uit een leveringsbedrijf en een coöperatie. De samenwerking met Feyenoord, is er één van het leveringsbedrijf. Feitelijk hoort deze samenwerking dan ook niet terug te komen op de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering bespreekt enkel de dingen die de coöperatie Qurrent aangaan. Dat zijn alle mooie duurzame energieprojecten die we opzetten, zoals zonnepark de Kwekerij of Windpark Hellegatsplein.
Omdat wij wel graag de gelegenheid geven om het gesprek aan te gaan over de samenwerking, organiseren wij een sessie op 10 mei. Ik hoop dat je daar bij kunt zijn, dan kunnen we ál je vragen beantwoorden.

Ik hoop zo je vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.

Groet,
Yentl
Bekijk origineel

18 reacties

Badge +1
Hierbij nog een aanvulling op mijn bovengenoemde vragen.

Het "Het Qurrent team" (wat dat dan ook is) is niet bevoegd om een ledenvergadering bijeen te roepen.

Volgens artikel 18.3 van de statuten van de coöperatie roept de voorzitter van de ledenraad de ledenvergadering bijeen.

Omdat artikel 22.5 t/m 22.8 van overeenkomstige toepassing zijn hebben de leden recht op de agenda van de ledenvergadering (en dat is dus iets anders dan het programma van de dag).

Voorts hebben de leden recht op spreektijd. Ik zou graag weten hoe dat geregeld is.

Ik wacht nu de uitnodiging van de voorzitter van de ledenraad af.
Hoi Frank,

Wat fijn om te zien dat je zo meedenkt met de organisatie achter de ALV. Ik begrijp dat je nog heel veel vragen hebt over de ALV en de Feyenoord samenwerking en dat er waarschijnlijk ook nog heel veel vragen bij gaan komen 😉

We beantwoorden je vragen graag en vinden het fijn als je met ons meedenkt. Graag hoor ik wanneer het jou schikt om naar ons kantoor te komen voor een kopje koffie.

Groetjes,

Beau
Badge +1
Beste Beau,

Het is niet fijn om als lid mee te moeten denken over de organisatie rond de ALV. Dat zou helemaal niet nodig moeten zijn.

Er is binnen de coöperatie veel onrust ontstaan rond Feyenoord. Maar dat is op dit moment niet de zaak waar ik me de meeste zorgen om maak.

Ik maak me nu vooral zorgen om het functioneren van de leden-democratie binnen de coöperatie. Het gaat niet goed met die democratie. Het gaat ronduit slecht.

Het is belangrijk dat iedereen nu rolvast is. Dat draagt bij aan duidelijkheid en aan onderling vertrouwen.
Die rolvastheid moet gelden voor het bestuur (en zijn vertegenwoordigers), voor de raad van commissarissen, voor de ledenraad met zijn voorzitter en voor de ALV als hoogste orgaan binnen de coöperatie. Zelfs ik, als eenvoudig lid, moet nu zorgen dat ik rolvast blijf.
Als iedereen rolvast is zul je zien dat er nagenoeg geen vragen ontstaan die bij een kopje koffie moeten worden besproken.

Ik roep in deze woelige tijden iedereen op om rolvast te zijn. Daarbij zijn de statuten en het reglement van de coöperatie richtinggevend en zelfs bepalend.

Als ik nu bij het bestuur (of vertegenwoordigers daarvan) op de koffie ga, dan geef ik een slecht voorbeeld als het gaat om rolvastheid. Dat doe ik dus niet. Ik vind het ook bijzonder zorgelijk dat dit voorstel vanuit de boezem van de organisatie komt.

Als ik buiten de ALV om van gedachten wil wisselen over zaken die de coöperatie aangaat, dan is de ledenraad of één van zijn leden mijn natuurlijke aanspreekpunt. Dat heeft alles te maken met de verhoudingen binnen een coöperatie.

Als je koffie wilt drinken, nodig dan de ledenraad uit.

En voor nu: Leef de statuten na!
Hi Frank, dank voor de uitnodiging voor deze thread. Het is goed om duidelijkheid te hebben. Ik ga eens navraag doen. Ik haal even de vragen uit je eerste bericht, zie hieronder. Is dat afdoende? Zo ja, geef me even tijd om dat te achterhalen.

1) Wie of wat is het "Het Qurrent team" die de uitnodiging uit heeft gedaan (graag namen en "rugnummers")?
2) Waarom ontvang ik geen uitnodiging van de ledenraad? (het gaat immers om een algemene ledenvergadering!)
4) Wie stelt/stelde de agenda op?
5) Wanneer wordt de agenda bekendgemaakt?
6) Kan ik als lid agendapunten opvoeren? Zo ja bij wie, waar en wanneer?
7) Kan ik spreektijd aanvragen? Zo ja: bij wie en wanneer?
😎 Over hoeveel spreektijd beschik ik als lid?
9) Hoeveel tijd is er uitgetrokken voor de vergadering op zich (ontdaan van alle "gezellige franje")?
Badge +1
Hi Frank, dank voor de uitnodiging voor deze thread. Het is goed om duidelijkheid te hebben. Ik ga eens navraag doen. Ik haal even de vragen uit je eerste bericht, zie hieronder. Is dat afdoende? Zo ja, geef me even tijd om dat te achterhalen.

1) Wie of wat is het "Het Qurrent team" die de uitnodiging uit heeft gedaan (graag namen en "rugnummers")?
2) Waarom ontvang ik geen uitnodiging van de ledenraad? (het gaat immers om een algemene ledenvergadering!)
4) Wie stelt/stelde de agenda op?
5) Wanneer wordt de agenda bekendgemaakt?
6) Kan ik als lid agendapunten opvoeren? Zo ja bij wie, waar en wanneer?
7) Kan ik spreektijd aanvragen? Zo ja: bij wie en wanneer?
😎 Over hoeveel spreektijd beschik ik als lid?
9) Hoeveel tijd is er uitgetrokken voor de vergadering op zich (ontdaan van alle "gezellige franje")?


Reuze bedankt Stijn.

Maar hou vooral ook en scherp ook op de statuten en het reglement.
Het mag niet gebeuren dat bij het genot van een kopje koffie de regels aan de kant worden gezet.

Volgens mij moet je nu constateren dat Richard Klatten cum suis breeduit op de stoelen van de ledenraad en de ALV zitten.
Wat je mening over Feyenoord ook is, hij moet van die stoelen af. Anders blijft er niets over van het hele wezen van een coöperatie. De ledendemocratie mag niet langer worden gefrustreerd.

Nogmaals: hou een scherp ook op de de statuten en het reglement.

Sterkte
Ik volg met veel interesse ik herken veel in de punten van meneer Noordenbos.
Voor wij zijn ingestapt bij Qurrent had ik hele andere verwachtingen..
Minder macht meer democratie meer transparantie.
Badge +1
Beste Beau,

Voor alle duidelijkheid, je hebt mijn vragen niet beantwoordt.
Ik vond je repliek zelfs ver onder de maat.

Dan kan het niet zo zijn dat jouw antwoord "het beste antwoord is".

Stijn Otten gaf wel een behoorlijk antwoord. Daarom verzoek ik je om van zijn antwoord "beste antwoord" te maken.
Beste Beau,

Voor alle duidelijkheid, je hebt mijn vragen niet beantwoordt.
Ik vond je repliek zelfs ver onder de maat.

Dan kan het niet zo zijn dat jouw antwoord "het beste antwoord is".

Stijn Otten gaf wel een behoorlijk antwoord. Daarom verzoek ik je om van zijn antwoord "beste antwoord" te maken.


Beste Frank,

Ik heb begrepen dat je inmiddels een antwoord hebt ontvangen van Stijn. Omdat ik je vraag ook graag openbaar wil beantwoorden, hierbij mijn reactie op je vragen.

Wij hebben een aantal mensen die belast zijn met het onderdeel “ledencommunicatie”. Daaronder valt het uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering.

Formeel gezien stuurt de voorzitter (Wim Meijer) de uitnodiging voor de ALV uit. Je zult begrijpen dat Wim Meijer zo druk is, dat hij de feitelijke communicatie aan ons overlaat. Uiteraard hebben wij de uitnodiging met hem afgestemd. Je hebt gelijk, er had ‘namens Wim Meijer’ moeten staan onder ‘het Qurrent team’.

De voorzitter stelt ook de agenda op. De agenda + de bijbehorende stukken sturen wij uiterlijk op 2 juni uit (formeel gezien 7 dagen voor de ALV).

Je bent bevoegd om het woord te voeren en stemrecht uit te oefenen aan de hand van de vooraf gestelde agenda. Dat is wat er formeel is vastgelegd. Je vraag over spreektijd ga ik nog verder voor je uitzoeken. Daar kom ik later op terug.

Voor het formele gedeelte nemen wij uiteraard ruim de tijd (zo’n 2 uur). We hebben geprobeerd om een gevarieerd programma samen te stellen om je te inspireren en je mee te nemen in de laatste ontwikkelingen.

Iemand met jouw achtergrond weet dit vast al, dus wellicht ten overvloede;
Qurrent bestaat uit een leveringsbedrijf en een coöperatie. De samenwerking met Feyenoord, is er één van het leveringsbedrijf. Feitelijk hoort deze samenwerking dan ook niet terug te komen op de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering bespreekt enkel de dingen die de coöperatie Qurrent aangaan. Dat zijn alle mooie duurzame energieprojecten die we opzetten, zoals zonnepark de Kwekerij of Windpark Hellegatsplein.
Omdat wij wel graag de gelegenheid geven om het gesprek aan te gaan over de samenwerking, organiseren wij een sessie op 10 mei. Ik hoop dat je daar bij kunt zijn, dan kunnen we ál je vragen beantwoorden.

Ik hoop zo je vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.

Groet,
Yentl
Badge +1
Beste Beau,

Voor alle duidelijkheid, je hebt mijn vragen niet beantwoordt.
Ik vond je repliek zelfs ver onder de maat.

Dan kan het niet zo zijn dat jouw antwoord "het beste antwoord is".

Stijn Otten gaf wel een behoorlijk antwoord. Daarom verzoek ik je om van zijn antwoord "beste antwoord" te maken.


Beste Frank,

Ik heb begrepen dat je inmiddels een antwoord hebt ontvangen van Stijn. Omdat ik je vraag ook graag openbaar wil beantwoorden, hierbij mijn reactie op je vragen.

Wij hebben een aantal mensen die belast zijn met het onderdeel “ledencommunicatie”. Daaronder valt het uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering.

Formeel gezien stuurt de voorzitter (Wim Meijer) de uitnodiging voor de ALV uit. Je zult begrijpen dat Wim Meijer zo druk is, dat hij de feitelijke communicatie aan ons overlaat. Uiteraard hebben wij de uitnodiging met hem afgestemd. Je hebt gelijk, er had ‘namens Wim Meijer’ moeten staan onder ‘het Qurrent team’.

De voorzitter stelt ook de agenda op. De agenda + de bijbehorende stukken sturen wij uiterlijk op 2 juni uit (formeel gezien 7 dagen voor de ALV).

Je bent bevoegd om het woord te voeren en stemrecht uit te oefenen aan de hand van de vooraf gestelde agenda. Dat is wat er formeel is vastgelegd. Je vraag over spreektijd ga ik nog verder voor je uitzoeken. Daar kom ik later op terug.

Voor het formele gedeelte nemen wij uiteraard ruim de tijd (zo’n 2 uur). We hebben geprobeerd om een gevarieerd programma samen te stellen om je te inspireren en je mee te nemen in de laatste ontwikkelingen.

Iemand met jouw achtergrond weet dit vast al, dus wellicht ten overvloede;
Qurrent bestaat uit een leveringsbedrijf en een coöperatie. De samenwerking met Feyenoord, is er één van het leveringsbedrijf. Feitelijk hoort deze samenwerking dan ook niet terug te komen op de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering bespreekt enkel de dingen die de coöperatie Qurrent aangaan. Dat zijn alle mooie duurzame energieprojecten die we opzetten, zoals zonnepark de Kwekerij of Windpark Hellegatsplein.
Omdat wij wel graag de gelegenheid geven om het gesprek aan te gaan over de samenwerking, organiseren wij een sessie op 10 mei. Ik hoop dat je daar bij kunt zijn, dan kunnen we ál je vragen beantwoorden.

Ik hoop zo je vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.

Groet,
Yentl


Beste Yentl,

Oprecht bedankt voor je antwoord. Je mag hem wat mij betreft markeren als "Beste antwoord"

Ik ben blij dat je op mijn vragen inging. Ik stel het ook op prijs dat ik gisteren werd gebeld door iemand van de organisatie. We hebben min of meer afgesproken dat het niet veel zin heeft om elkaars intenties ter discussie te stellen. Het is ook duidelijk dat het bestuur van de coöperatie en ik sommige dingen volstrekt anders zien. Mijn indruk is dat het democratisch gehalte van een coöperatie voor mij van veel groter belang is dan voor het bestuur.

Voor mij is het ook van belang dat "Feyenoord" wel degelijk een agendapunt wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Zoals je zelf ook zegt, in de ledenvergadering worden alleen dingen besproken die de coöperatie aangaan. Als "Feyenoord" de coöperatie niet aangaat dan weet ik het niet meer. Uit de opzeggingen en de kwade reacties alleen al blijkt dat het de coöperatie aangaat.

Het argument dat het alleen een zaak is van het leveringsbedrijf gaat wat mij betreft niet op. Het is ook een formalistisch argument dat leden alleen maar kwader maakt omdat ze het gevoel krijgen dat ze niets mogen zeggen over de dingen die er echt toe doen. Dat geldt in ieder geval wel voor mij. Je moet op zijn minst je mening kunnen uiten.
Bovendien denk dat ook in formele zin wel iets tegen dat "leveringsbedrijf-argument" valt in te brengen.

Voor nu laat ik het hier even bij. Ik hoop wel dat de agenda en de regels rond spreektijd voldoende op tijd duidelijk zijn. Laat het alsjeblieft niet op de laatste dagen aankomen.

Vriendelijke groet,
Frank
Geachte Qurrent,

ik zal niet naar de ALV komen. Ik voel me me namelijk helemaal geen lid, maar een klant van een (slecht werkende) commerciële organisatie. Leden worden helemaal niet serieus genomen namelijk, jullie doen gewoon wat je zelf goed dunkt (wat op zich prima is, maar noem je dan geen ledenorganisatie). Volstrekt niet open en transparant. Met commerciële verkooppraatjes aan de voorkant. Met een sponsorproject als hobby van de directie. Dus wat moet ik dan op een ALV komen doen? Als klapvee aanhoren wat jullie weer verzonnen hebben? En daar hard om klappen en dat noodgedwongen leuk vinden? Een of andere irritante GoedNieuwsShow gaan bekijken op mijn vrije zaterdag?

Dank je. Stuur maar een mailtje met een leuk filmpje ofzo. En verander alsjeblieft je structuur gewoon naar een commercieel bedrijf. Wel zo eerlijk. Dit is zo'n hoop onzin en gedoe dat nergens over gaat. Stop daar alsjeblieft mee.

Groet, Roland.
Geachte Qurrent,

ik zal niet naar de ALV komen. Ik voel me me namelijk helemaal geen lid, maar een klant van een (slecht werkende) commerciële organisatie. Leden worden helemaal niet serieus genomen namelijk, jullie doen gewoon wat je zelf goed dunkt (wat op zich prima is, maar noem je dan geen ledenorganisatie). Volstrekt niet open en transparant. Met commerciële verkooppraatjes aan de voorkant. Met een sponsorproject als hobby van de directie. Dus wat moet ik dan op een ALV komen doen? Als klapvee aanhoren wat jullie weer verzonnen hebben? En daar hard om klappen en dat noodgedwongen leuk vinden? Een of andere irritante GoedNieuwsShow gaan bekijken op mijn vrije zaterdag?

Dank je. Stuur maar een mailtje met een leuk filmpje ofzo. En verander alsjeblieft je structuur gewoon naar een commercieel bedrijf. Wel zo eerlijk. Dit is zo'n hoop onzin en gedoe dat nergens over gaat. Stop daar alsjeblieft mee.

Groet, Roland.


Dito, groet, Hans
Geachte Qurrent,

ik zal niet naar de ALV komen. Ik voel me me namelijk helemaal geen lid, maar een klant van een (slecht werkende) commerciële organisatie. Leden worden helemaal niet serieus genomen namelijk, jullie doen gewoon wat je zelf goed dunkt (wat op zich prima is, maar noem je dan geen ledenorganisatie). Volstrekt niet open en transparant. Met commerciële verkooppraatjes aan de voorkant. Met een sponsorproject als hobby van de directie. Dus wat moet ik dan op een ALV komen doen? Als klapvee aanhoren wat jullie weer verzonnen hebben? En daar hard om klappen en dat noodgedwongen leuk vinden? Een of andere irritante GoedNieuwsShow gaan bekijken op mijn vrije zaterdag?

Dank je. Stuur maar een mailtje met een leuk filmpje ofzo. En verander alsjeblieft je structuur gewoon naar een commercieel bedrijf. Wel zo eerlijk. Dit is zo'n hoop onzin en gedoe dat nergens over gaat. Stop daar alsjeblieft mee.

Groet, Roland.


Roland en Frank hebben in hun reacties ook mijn gevoelens en bedenkingen uitstekend verwoord. Volledig mee eens. Inmiddels heb ik me bij een andere leverancier aangemeld en zal gelukkig over enkele weken niets meer met Qurrent als leverancier of als coöperatie van doen hebben.

Met slechts 3 maanden Qurrent "lidmaatschap" is dit mijn allerkortste aansluiting ooit geweest. Kost me een duitje maar ik hoef hierdoor tenminste niet meer mee te dansen op de toon van een gouden voetbal-fluitje.
Reputatie 5
Badge +13
Hoi Roland,

Bedankt voor je bericht. Jammer dat je niet naar de ALV komt, dat is juist hét moment om je mening aan ons kenbaar te maken. Daarnaast organiseren wij ook andere sessies door het jaar heen, bijvoorbeeld op 10 mei over Feyenoord. Hier zijn we ook volledig transparant geweest en werden alle vragen beantwoord. Als coöperatie volgen wij volledig de statuten, die staan ook openbaar.

Ik begrijp uit je bericht dat je niet tevreden bent over onze aanpak, dat vinden we natuurlijk jammer om te horen. Maar we staan zeker open voor verbetering. Daarvoor hebben we ook de community. We hebben verschillende topics waar iedereen kan meepraten over beleid, producten of diensten. Bijvoorbeeld over de nieuwe Mijn Energie en app en de nieuwe jaarnota.

Roland, Hans en REvanDorst, wat zijn jullie ideeën om het 'lidgevoel' beter aan te pakken?

Groeten van Tanja
Roland, Hans en REvanDorst, wat zijn jullie ideeën om het 'lidgevoel' beter aan te pakken?


Beste Tanja,

Wat mij betreft de volgende punten:

1-Maak helderder duidelijk dat je alleen lid bent van, en inspraak hebt in, de Qurrent-windmolen cooperatie en niet bij Qurrent-leveringsbedrijf.

2-Voer de cooperatie niet onder de naam Qurrent uit. Dit schept verwarring en levert mogelijke teleurstelling m.b.t. vermeende inspraak op zoals bij de beslissing van de sponsordeal.

3-Als de cooperatie en het leveringsbedrijf toch dezelfde naam Qurrent voeren, geef de leden dan ook inspraak op het beleid van Qurrent-leveringsbedrijf. Dan kunnen de leden ook echt inspraak uitoefenen op belangrijke beleidsbeslissingen dan alleen de groene projecten en de windparken. Als dat niet mogelijk is wijzig de naam van de cooperatie.

4-Geef de klanten openlijk inzicht in de bedragen die met het sponsorschap gemoeid zijn en wat nu precies die eigen middelen zijn waar dit van betaald wordt. Als dit niet uit het privé vermogen van de directie van Qurrent of Stichting Doen komt dan broeit er altijd een gevoel dat de klanten hieraan meebetalen. Dit laatste wordt echter door Qurrent ontkend c.q. er wordt alleen gezegd dat de cooperatie hier niet aan meebetaalt.

5-Achteraf meepraten over een fait accompli geeft altijd een zeer ontevreden gevoel. Zorg dus voor meer inspraak VOORAF. De brainstormsessie van 10 mei was mosterd na de maaltijd en volgens de uitnodiging alleen maar bedoeld om mee te denken over een betere invulling van het partnerschap. Waarom zouden tegenstanders mee gaan denken over iets waar ze het niet mee eens zijn? Het besluit was al genomen en de directie wenste er alleen maar het waarom uit te leggen. Het heeft mij als tegenstander van de samenwerking echt het gevoel gegeven dat de Qurrent-top mij niet serieus heeft genomen. Zoiets van voor mij 10 anderen.

Maar goed. Over enkele weken ben ik weg bij Qurrent dus ga ik mij hier niet meer druk over maken. Als ik voor mijn overstap naar Qurrent had geweten van het toen nog aankomende sponsorschap dan zou ik de overstap nooit hebben gemaakt
Roland, Hans en REvanDorst, wat zijn jullie ideeën om het 'lidgevoel' beter aan te pakken?


Beste Tanja,

Wat mij betreft de volgende punten:

1-Maak helderder duidelijk dat je alleen lid bent van, en inspraak hebt in, de Qurrent-windmolen cooperatie en niet bij Qurrent-leveringsbedrijf.

2-Voer de cooperatie niet onder de naam Qurrent uit. Dit schept verwarring en levert mogelijke teleurstelling m.b.t. vermeende inspraak op zoals bij de beslissing van de sponsordeal.

3-Als de cooperatie en het leveringsbedrijf toch dezelfde naam Qurrent voeren, geef de leden dan ook inspraak op het beleid van Qurrent-leveringsbedrijf. Dan kunnen de leden ook echt inspraak uitoefenen op belangrijke beleidsbeslissingen dan alleen de groene projecten en de windparken. Als dat niet mogelijk is wijzig de naam van de cooperatie.

4-Geef de klanten openlijk inzicht in de bedragen die met het sponsorschap gemoeid zijn en wat nu precies die eigen middelen zijn waar dit van betaald wordt. Als dit niet uit het privé vermogen van de directie van Qurrent of Stichting Doen komt dan broeit er altijd een gevoel dat de klanten hieraan meebetalen. Dit laatste wordt echter door Qurrent ontkend c.q. er wordt alleen gezegd dat de cooperatie hier niet aan meebetaalt.


Helemaal mee eens, bovendien heb ik geen 'lidgevoel' en wil dat ook niet hebben. Een coopereratie is een ondernemingsvorm dat inspraak en zeggenschap suggereert, maar het zelden of nooit waarmaakt.

Ik ben klant geworden van een leveringsbedrijf en kreeg het 'lidmaatschap' van de cooperatie op de koop toe.
Ik ben klant van een bedrijf dat ondermaats presteert met slecht of niet werkende administratieve en technische systemen en onzichtbare verlengingsgeschenken geeft die niet eens in het contract worden opgenomen en in tegenstelling daartoe geduld vraagt. Ik wil gewoon zien waarvoor ik betaal. Wie is hier nu gek?
Hi Tanja, ik heb mijn mening toch al uitgebreid gegeven? Ik vind jullie geen leden-organisatie, ook al zouden jullie zo wel bekend willen staan wellicht. Maar aan het zijn van een echte leden-organisatie zijn ook consequenties verbonden en die wensen jullie niet te accepteren. En dat begrijp ik wel, want al die vervelende leden die hebben een mening. En dat is lastig.

Dus nee, ik heb geen behoefte aan een ALV. Ik hoef ook geen inspraak (meer), ik wil gewoon een goed product tegen een eerlijke prijs. En met name een goede klantenservice, want die is bedroevend.

En hoe jullie dat wensen vorm en inhoud te geven is aan jullie. In een sterk concurrerende markt. Dat is niet makkelijk, dat weet ik ook wel. Tot nu toe slagen jullie daar voor mij onvoldoende in. Ik was tot voor kort mild, en was wel gecharmeerd door jullie propositie van duurzame energie, en een andere prijszetting daaromheen. Maar helaas, met name jullie sponsoring-actie en de manier waarop jullie zijn omgegaan met de reacties daarop, heeft mijn mildheid voor jullie doen omslaan in een uiterst kritische houding.

Oftewel, jullie zijn voor mij gewoon een commerciële partij, net als alle andere energieleveranciers. En jullie zakken tot nu toe door het ijs. Het enige goede nieuws voor jullie is dat vele andere energieleveranciers er ook niet zoveel van bakken.

Duidelijker kan ik het niet zegen.

Succes met die ALV. En mijn advies: noem het geen ALV maar een klantevent. Dan kun je je klanten wellicht ook verrassen met iets leuks, en hoef je ook niet te doen alsof je inspraak duldt.

Groet, Roland.
Reputatie 5
Badge +13
Hoi REvanDorst,

Bedankt voor je uitgebreide feedback! Daar kunnen we zeker iets mee. Ik heb al je punten doorgegeven voor het directieoverleg.
Ik weet nu nog niet wat allemaal mogelijk is, maar ik ben het zeker met een aantal punten eens. Ik denk dat het grootste leerpunt meer transparantie is.

Hoi Hans,
Ik begrijp dat niet iedereen direct op een lidgevoel zit te wachten van hun energieleverancier. Maar we doen dit juist om een grote betrokkenheid te creëren. Zo worden mensen meer bewust en kunnen zij ook anderen enthousiasmeren om over te stappen op 100% groene energie, energie te besparen en zelf op te wekken.
Dat de systemen verbeterd moeten worden, dat ben ik met je eens. Daar wordt ook hard aan gewerkt.

Hoi Roland,
Het product, de prijs en de service is natuurlijk de basis. Dit moet goed zijn. Maar zoals ik ook bij Hans aangaf is voor de verduurzaming van Nederland het lidgevoel juist belangrijk. Daarmee willen wij als bedrijf dat niet streeft naar maximale winst (dochter van Stichting DOEN) met een coöperatie, ons juist onderscheiden van alle andere energieleverancier die een commerciële partij zijn. De tegengeluiden van leden zijn zeker niet vervelend, die zullen er altijd zijn. We trekken hier lering uit. Op het event komen ook een hoop leuke dingen naast het formele gedeelte ;)

Groetjes, Tanja
Badge +1
Je hoopt het zo. Je hoopt het tegen beter weten in. Je hoopt dat de Qurrent-organistie en de ledenraad toezeggingen nakomen.

Maar dat is niet het geval.

En de statuten van de coöperatie; gebruik die maar als toiletpapier.

Laat één ding duidelijk zijn: als er morgen besluiten worden genomen, het maakt niet uit wat, dan heb ik geen probleem.
Dan heeft Qurrent een probleem. Dan heeft Qurrent een groot probleem.

Ik zal er morgen niet zijn. Dat zou zinloos zijn.

Reageer