Zou jij willen deelnemen aan een postcoderoosproject?

  • 7 maart 2017
  • 1 reactie
  • 357 keer bekeken

We hebben onze IT-systemen en administratie zodanig ingericht dat we een grote zorg van deelnemers aan postcoderoosprojecten kunnen wegnemen. Het is nu mogelijk om de door een deelnemer opgewekte en verbruikte energie automatisch te verrekenen en op ieder gewenst moment inzicht te geven in de door de individuele deelnemer opgewekte energie. Dat maakt verrekenen en claimen van korting op de energiebelasting een stuk gemakkelijker.

Een nadeel van de postcoderoosregeling is dat deelnemers zelf een aparte opweknota moeten indienen om dit met hun verbruik te kunnen verrekenen. Om initiatiefnemers van postcoderoosprojecten en hun deelnemers te ontzorgen, hebben wij ons administratiesysteem aangepast. Deelnemers kunnen nu te allen tijde de opgewekte energie én de korting op de energiebelasting automatisch laten verrekenen. Dat scheelt hen veel administratieve rompslomp. Wij zijn het eerste energiebedrijf in Nederland die deze service aanbiedt.

Met de postcoderoosregeling is het samen opwekken van groene energie net zo voordelig als zonnepanelen op je eigen dak. Als grootste energiecoöperatie van Nederland hebben wij veel ervaring met het ondersteunen van postcoderoosprojecten. Zo wordt bijvoorbeeld het grootste postcoderoosproject van Nederland, DE Ramplaan in Haarlem, ondersteund door Qurrent.

Richard Klatten, ons algemeen directeur: “We geloven niet dat energieleveranciers zich alleen maar moeten richten op het leveren van energie, maar vooral burgers in staat moeten stellen hun eigen energie op te wekken. Daarom ondersteunen wij al veel energiecollectieven, van haalbaarheidsstudies tot uitvoering. We verzorgen daarbij niet alleen de energielevering, maar nemen veel administratie uit handen. Zo houden zij hun handen vrij om nieuwe projecten te realiseren.”

Hoe werkt de postcoderoos-administratie?
Het postcoderoosproject en al haar deelnemers worden in onze administratie ingevoerd. Het aandeel van de deelnemer in het project wordt dagelijks automatisch gematcht met de productie van de installatie. Dit maakt het mogelijk om op elk willekeurig moment per deelnemer een energienota te genereren met daarop de juiste verrekening van de opgewekte en gebruikte energie, inclusief de korting op de energiebelasting. Deelnemers hoeven dus niet meer achteraf een productienota in te dienen om hun energieverbruik te verrekenen met hun opwek.

Wij bieden deze service aan alle deelnemers van postcoderoosprojecten aan die ook energie afnemen via ons. Overige deelnemers kunnen echter ook op elk moment een nota opvragen met daarin hun aandeel in de opgewekte energie. Deze nota kunnen zij dan zelf indienen bij hun energieleverancier om zo hun verbruik te kunnen verrekenen met wat zij hebben opgewekt.

De vraag van vandaag:
Nu het inzicht in eigen opgewekte en verbruikte energie beter wordt vragen wij ons af:

Zorgt dit ervoor dat je eerder zult deelnemen aan een postcoderoosproject met lokale energie-installaties?

1 reactie

Ik ben deelnemer in een postcoderoos project in de Achterhoek. Is het voor mij ook mogelijk als Qurrent klant deel te nemen in deze regeling die me inderdaad heel handig lijkt? Je schrijft namelijk " Wij bieden deze service aan alle deelnemers van postcoderoosprojecten aan die ook energie afnemen via ons" Of bedoel je deze zin als dat dit alleen voor postcoderoos projecten is die Qurrent initieert?

Overigens klopt de claim "Wij zijn het eerste energiebedrijf in Nederland die deze service aanbiedt." ; dat is namelijk de AGEM die dit al een jaar doet.

Ik geloof inderdaad dat het de drempel verder verlaagt, maar een andere belangrijke grond om voor Qurrent te kiezen is de echt groene stroom tegen een aantrekkelijke prijs. Die verrekening komt vanzelf wel eens.

Reageer