Wat vind jij van energiebelasting?

  • 10 oktober 2016
  • 9 reacties
  • 755 keer bekeken

Lokale duurzame energie-initiatieven krijgen steeds meer navolging en samen met de vele energiecoöperaties is duurzame energie een volwassen branche geworden.
Stedin en Alliander meldden in juli dat het aantal klanten dat zelf energie opwekt middels zonnepanelen elk jaar stijgt. Ook het animo voor zonneprojecten is groot in ons land. En toch komen ze maar niet van de grond. De bereidheid onder burgers voor groene energie is groot, maar de Nederlandse overheid houdt de handrem stevig aangetrokken.
De energietransitie is veel te traag, dat vindt ook de rechter in zijn uitspraak in de Klimaatzaak die Urgenda tegen de staat heeft aangespannen en gewonnen. Het aandeel duurzame energie in Nederland is slechts 4,5%. Volgens de jongste ramingen is dat in 2020 nog geen 12%, terwijl de kabinetsdoelstelling 14% is.

Regime van overheid
De overheid maakt de transitie nodeloos ingewikkeld door moeilijke procedures voor de bouw van windmolens en de aanleg van warmtenetten en met ingewikkelde afspraken zoals de postcoderoos. Daarnaast is het fiscale regime van de overheid een stevige rem op de energietransitie.

Burger betaalt subsidie voor fossiele energie
Het fiscale regime is gebaseerd op fossiele energie. Hierdoor hebben bestaande partijen geen (financieel) belang bij een energietransitie naar duurzame energie, het handhaven van de status quo is immers financieel verreweg het meest aantrekkelijk.
De lobbydruk van de fossiele energiebedrijven op Den Haag en de EU is dan ook intensief. De Volkskrant, “Donkere wolken boven zonneakker” d.d. 10 september, legt de vinger op de zere plek. Consumenten vullen de subsidiepot Stimulering Duurzame Energie (SDE) en de traditionele energiebedrijven slurpen de pot leeg. De SDE wordt voornamelijk gevuld via de energierekening van consumenten (Opslag Duurzame Energie) en door de ‘vervuilerstax’
(energiebelasting - 3,4 miljard in 2015). De SDE-pot gaat vooral op aan het bijstoken van biomassa in kolencentrales.
Traditionele energiebedrijven gebruiken het geld bestemd voor duurzame energie, waardoor werkelijk duurzame energieprojecten niet rendabel worden. En fossiele energie wordt door de Nederlandse overheid al zwaar gestimuleerd. Het onderzoeksbureau CE Delft berekende al eerder dat de Nederlandse overheid het gebruik van fossiele energie met 5,5 miljard per jaar stimuleert, tegenover 1,5 miljard voor duurzame energie.

Belemmeringen voor lokale duurzame energie opheffen
Op Prinsjesdag 2015 werd aangekondigd dat de huidige ‘postcoderegeling’ wordt verbreed. Burgers die meedoen met zo’n project ontvangen per 1 januari 2016 1,5 eurocent extra korting op de energiebelasting (7,5 eurocent in plaats van 9 eurocent per kWh). Qurrent - de grootste energiecoöperatie van Nederland - heeft de afgelopen jaren meegerekend aan tientallen postcoderoosinitiatieven. Ondanks de huidige belastingregeling konden we – met moeite - twee projecten helpen realiseren: Zonnepark Ouverture in Eindhoven en Zonnepark DE Ramplaan in Haarlem; respectievelijk het eerste en grootste postcoderoosproject van Nederland. De verhoogde korting maakt meer business cases haalbaar. Maar nog lang niet allemaal. De postcoderegeling is een typisch voorbeeld van handrem-beleid. Hef die postcoderegeling op, we hebben die regeling niet nodig. Verleen de korting op de energiebelasting aan alle consumenten die duurzame energie opwekken. Dan kunnen alle consumenten meedoen aan collectieve duurzame energieprojecten. Aan animo geen gebrek.

Ruim baan burgerinitiatieven
Om de energietransitie te versnellen moet de overheid burgerinitiatieven ruim baan geven. De snelste route is een aanpassing van het belastingstelsel op energie. Geef consumenten vijftien jaar lang belastingkorting op de door henzelf opgewekte duurzame energie en energieprojecten worden direct rendabel én aantrekkelijk voor investeerders. Zonder subsidie. Die korting dient gekoppeld te worden aan het eigendom van de productie-eenheid. Zowel individueel als collectief eigendom moet hieronder vallen. Naast elektriciteitsproductie geldt dit ook voor collectieve warmteprojecten. Stimuleren van decentrale opwekking verhoogt het draagvlak onder de burgers en versnelt de energietransitie. Het beantwoordt aan het doel om het fossiele gasverbruik in Nederland te laten dalen. Om een voorbeeld te stellen, geeft energiecoöperatie Qurrent (70.000 leden) aan leden die energie opwekken een korting op de energiebelasting. Lokale groene energie belonen dus, niet belasten. Dat zou de Nederlandse overheid ook eens moeten doen.

Ben je het met ons eens? Of juist niet? Deel jouw mening hieronder!

9 reacties

Salderingsregeling ook afschaffen?!
Volledig eens met Yentl, echter met een kleine aanvulling.
De huidige salderingsregeling is een stimulans voor consumenten om zonnepanelen aan te schaffen. Dat is op zich positief, maar het is ook een enorme belemmering om te innoveren. Innovatie krijgt pas echt voortgang als er ook financiële incentives zijn. Initiatieven als thuis accu's en het reguleren van de energieafname over de dag door bijvoorbeeld het Qurrent slimme energie contract krijgen deze financiële prikkel pas na afschaffing van deze salderingsregeling.
Badge +1
grootverbruikers die 80% van energieverbruik van stroom afnemen, dat is het probleem van Nederland. deze betalen een stuk minder dan de kleinverbruiker (particulier) ongeveer de helft.

voor een grootverbruiker is het dus niet financieel aantrekkelijk om te verduurzamen, zonnepanelen op het dak van je bedrijf kost geld. alleen met SDE subsidie wordt er af en toe projecten gedaan.

wij betalen als kleinverbruikers mee aan windmolens en zonnepaneel projecten voor de grootverbruikers, dus hoe meer belasting wij betalen hoe groener Nederland wordt.
Badge +1
Salderingsregeling ook afschaffen?!
Volledig eens met Yentl, echter met een kleine aanvulling.
De huidige salderingsregeling is een stimulans voor consumenten om zonnepanelen aan te schaffen. Dat is op zich positief, maar het is ook een enorme belemmering om te innoveren. Innovatie krijgt pas echt voortgang als er ook financiële incentives zijn. Initiatieven als thuis accu's en het reguleren van de energieafname over de dag door bijvoorbeeld het Qurrent slimme energie contract krijgen deze financiële prikkel pas na afschaffing van deze salderingsregeling.


het kleine beetje voordeel als particulier ook nog afpakken, lekker groen bezig. als je niet meer mag salderen wordt er bijna geen zonnepaneel meer verkocht.
Reputatie 4
Badge +6
De term Belasting en doelstelling zijn vastgelegd als middel voor de Overheid om inkomsten te genereren.De energie belasting is bedoeld en uitgelegd in de 2e kamer , om initiatieven te kunnen financieren met het doel om het energiegebruik beheersbaar te houden. Nou en wat doet een PV Privé-er ? precies wat de wet bedoeld. maar de staat is een slechte raadgever en nog een veel slechtere uitvoerder laatst vertelde de minister dat al die belasting naar het door de staat gesteunde wind molen park gaat,,dat park is niets mis mee maar geeft de staat ook geld om een kolencentrale te bouwen ?
Ik wil geen geld voor de aanschaf van een paar PV panelen ,ik spaar het milieu , dus voldoe ik aan de doelstelling maar belast dan niet die investering zoals de minister voorstelde om de middeling af te schaffen ,want dan komt er niets van de doelstelling te recht. Zolang wij de Neoliberalistische methode aanhangen zijn de vele kleintjes altijd de klos.
Ach laat ik maar ophouden , met velen kunnen wij er wel wat aan doen,misschien, Maar als Nederland rond 2025 niet aan de Europeesche norm en doelstelling voldoet ,en de UNIE nog in takt is, gaan er vele miljarden als boette naar toe . Zou daar de belasting voor geheven worden ?

Groet Giel Klaver
Badge +1
grootverbruikers die 80% van energieverbruik van stroom afnemen, dat is het probleem van Nederland. deze betalen een stuk minder dan de kleinverbruiker (particulier) ongeveer de helft.

voor een grootverbruiker is het dus niet financieel aantrekkelijk om te verduurzamen, zonnepanelen op het dak van je bedrijf kost geld. alleen met SDE subsidie wordt er af en toe projecten gedaan.

wij betalen als kleinverbruikers mee aan windmolens en zonnepaneel projecten voor de grootverbruikers, dus hoe meer belasting wij betalen hoe groener Nederland wordt.


Door de degressieve energiebelasting betalen grootverbruikers inderdaad veel minder en is hun terugverdientijd veel langer. In potentie hebben alle bedrijfshallen samen voldoende dakoppervlak om heel Nederland van energie te voorzien. Tegelijk vraag ik me af welke bezwaren er kunnen bestaan tegen windmolens op de grotere bedrijventerreinen.
Het grootste struikelblok is nog de beperkte opslagruimte voor duurzame energie, dus moet ontwikkeling van nieuwe opslagtechnieken worden gestimuleerd*. Subsidie op kolen en kolenenergie moet uiteraard worden afgeschaft. Daarnaast zou 100% duurzame energie lager belast moeten worden dan grijze energie en GVO-energie.

* Ik heb gelezen dat ergens in Spanje het lokale overschot aan duurzame energie wordt gebruikt om water omhoog te pompen naar een stuwmeer. Bij energietekort wordt de waterkrachtcentrale ingezet. Helaas heb ik geen link.
Reputatie 4
Badge +6
Noorwegen is door zijn vele meren en stuwen zelf voorzienend .De eerste waterkracht centrale ter wereld was daar een eeuw geleden in Hammenvest. en er loopt een draadje gelijkstroom van Noorwegen naar Nederland (Groningen) was in drie maanden terugverdiend 70 miljoen euro. en er komen er nog meer bij. En ja Het Plan Lievense hier in Nederland is in de jaren 70 weggehoond door de regering. Tot voor kort werd er op gewezen door vele gezaghebbende lieden dat wind molens zich niet terug kunnen verdienen. In begin 70 was er de "groene aarde " zo'n geiten wollen sokken club ,we hadden toch genoeg energie.In begin 60 er jaren het Aardgas nog 2 cent koste en alle apparaten in Amsterdam gratis werden aangepast, zei mijn vader "dat is lekker goedkoop,ik zei , nou als de staat eigenaar is wordt het vanzelf duurder.
Helaas hebben wij in Holland alles opgemaakt en niet zoals in Noorwegen in een land fonds voor iedereen in de toekomst en nu . Maar ja wij zijn "handelaren" die leven altijd in het nu. Nou , niet iedereen .Die geiten jongens hebben echt wel gelijk gehad maar wat ze beweerde kwam voor de meesten zo rottig de strot uit.
Giel.
Badge +5
"Wat vind jij van energiebelasting?"

Tja, net zoals met auto's niet?
Hoe groener des te minder belasting betalen.
En hoe groen is Qurrent, ach gut 100%.
Nou, daar heb je mijn antwoord 🙂
Huidige energiebelastingwijze is een typisch voorbeeld van hoe het 'oude' systeem de overgang naar een nieuwe in de weg zit door verkeerde prikkels af te geven. Hoe meer je verbruikt, hoe minder je relatief betaald. Dat past niet bij de problemen die we vandaag de dag als maatschappij voor ons hebben liggen. In dat kader is initiatief de Grote Transitie een mooie om te volgen (www.degrotetransitie.nl), waarin men pleit voor een 10-tal veranderingen in het systeem waarin we leven, waaronder: "Verschuif de belasting op arbeid naar belasting op schaarse hulpbronnen en schadelijke emissies"
Reputatie 4
Badge +6
Energie belasting.heeft het doel om de nu nog niet nood lijdende energie producenten in de toekomst in stand te houden
Je ziet nu al dat SHELL ook ineens hevig geïnteresseerd is in WIND ENERGIE.Ach een beetje flauw is die stelling wel,
veel subsidies moeten nog gegeven worden.en uiteindelijk wie nu al een kleinverbruiker is van energie getaald ook weinig belasting. Alleen die zelfde personen hebben eigenlijk heel weinig subsidie gekregen.Dus het middelen afschaffen lijkt helemaal nergens op ,
Het net balans is ook zonder PV panelen een continu regeling , de producenten willen zo veel mogelijk produceren en als een minister een besluit neemt om drie kolencentrales (die continu vollast moeten draaien ) neer te zetten om dat op dat moment wel in Duitsland maar nog niet hier het Wind en PV gebeuren nog beperkt was .Ook zei hij volmondig dat de alternatieven nooit van enig belang zouden zijn. Die DC stroomdraad vanuit Groningen naar Noorwegen daarvan komen er nog 2 bij en die is juist erg geschikt voor energie opslag .
Kortom als iemand subsidie krijgt is een reductie op middelen wel te overwegen . Zelfs nucleaire centrales werden overwogen ,alleen de bouw de exploitatie de afvoer en het opruimen , moest gegarandeerd /gesubsidieerd worden uit die belasting pot.

Reageer