F.A.Q.

FAQ - De meest gestelde vragen over CO2-compensatie

  • 19 juli 2018
  • 4 reacties
  • 825 keer bekeken
FAQ - De meest gestelde vragen over CO2-compensatie
Reputatie 5
Badge +13
Wat betekent CO2-gecompenseerd gas?
We zorgen we dat alle CO2-uitstoot die je creëert door het gebruik van gas gecompenseerd wordt volgens de Gold Standard. Dit is het strengste keurmerk voor CO2-compensatie. Alle CO2-uitstoot van ons aardgas wordt gecompenseerd met zogeheten CO2-credits die worden toegekend aan duurzame energie- en bosprojecten gekozen door onze klanten.

Zie hier de projecten die we eerder hebben gedaan. En alle potentiele projecten voor 2018 waarop gestemd kan worden.

Wordt al het gas 100% gecompenseerd?
Ja, alle CO2-uitstoot van het aardgas dat je via Qurrent ontvangt wordt gecompenseerd. De CO2-uitstoot wordt gecompenseerd met de CO2-credits. Deze credits worden toegekend aan duurzame energie- en bosprojecten, die jaarlijks gekozen worden door onze klanten.

Waarom geen CO2-projecten in Nederland?
Nederland heeft het Kyoto protocol ondertekend (en volgende internationale klimaatverdragen). In die afspraken is vastgelegd dat Nederland en de andere landen in Europa doelstellingen hebben om hun CO2 uitstoot te reduceren. Ontwikkelingslanden hebben die doelstelling niet. Beter nog, in de internationale klimaatverdragen is afgesproken dat ontwikkelde landen een deel van hun doelstellingen in ontwikkelingslanden mogen realiseren.

Gevolg hiervan is dat projecten in Nederland al worden geteld voor de Nederlandse doelstellingen. Zouden we ze ook gebruiken voor CO2-compensatie dan worden ze twee keer geteld, en dat mag niet. Vandaar dat wij CO2-compensatie projecten ondersteunen in ontwikkelingslanden, en dan alleen projecten die niet door de Nederlandse staat worden bekostigd. Dat zou ook dubbeltelling zijn.
Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat bomen in een warmer klimaat meer CO2 opnemen dan in bijvoorbeeld Nederland. En de projecten die wij doen hebben niet alleen impact op het klimaat, maar ook op de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan meer werkgelegenheid.

Heb je nog andere vragen over CO2-compensatie? We horen het graag, stel ze in dit topic.

4 reacties

Badge
Een van de grote problemen met de huidige rekensystematiek t.a.v. CO2-uitstoot en compensatie, is het gegeven dat biomassa-verbranding niet wordt meegeteld als netto uitstoot maar als CO2-neutraal.
Nederland maakt helaas volop gebruik van deze systeemfout (SDE-subsidie op bijstook van biomassa in kolencentrales enz. enz.) teneinde haar klimaatbeleid zoveel mogelijk op een makkelijke industriele wijze (met honorering van de belangen van de gevestigde fossiele industrie en grote energieproducenten) te pogen te realiseren.
Een andere systeemfout is het feit, dat de uitstoot van landen wordt berekend op basis van de productie van dat land - en de daaraan verbonden berekende emissies van CO2 conform de IPCC-methodiek.
Veel eerlijker zou een systeem zijn dat uitgaat van de consumptie in plaats van productie. Dan zou bijvoorbeeld blijken dat de carbon footprint van de Nederlanders meer dan 2 keer zo groot is als de carbon footprint van Nederland zelf. Dankzij de grote importstromen van consumptiegoederen en grondstoffen... Ook het probleem dat de uitstoot van het internationale vervoer zelf dan niet goed wordt berekend, kan zo worden opgelost. Dat systeem is niet alleen eerlijker, het maakt sturing door politieke maatregelen op consumptieniveau (zoals een CO2-tax) ook eenvoudiger in te voeren.

Nu lossen wij dat hier met elkaar niet op (helaas).

Maar de hierboven namens Qurrent uitgesproken stelling, dat Nederland de doelstellingen al haalt met Nederlandse projecten, mag wel van kritische kanttekeningen worden voorzien. Bij een nieuwe, kritische speler in de energiemarkt als Qurrent is of zou kunnen/moeten zijn, past een kritischer standpunt op dit essentiele gegeven!
Reputatie 5
Badge +13
Hoi @Rob Gort , Bedankt voor je bericht. Ik ben het zeker met je eens dat veel van die rekensystematiek t.a.v. CO2-uitstoot verbeterd kunnen worden.

Milieu Centraal schreef daar ook al een interessant stuk over: "Maar bio-energie is niet klimaatneutraal. Het kan soms zelfs meer bijdragen aan klimaatverandering dan fossiele brandstoffen." En het PBL:" Biomassa: groen met een donker randje. "

Er is nog een andere reden waarom er geen Nederlands / Westers / Europees project tussen zit. (Daar schreef ik gisteren hier al iets over) :


Qurrent steunt voornamelijk projecten van Gold Standard kwaliteit. Enkel het project in Zimbabwe is geen Gold Standard, omdat Gold Standard bosprojecten niet certificeert.

Samen met onze partner Southpole, de ontwikkelaar van de projecten, zijn wij door een deel van hun portfolio gelopen om projecten te vinden die aansluiten bij onze eisen. Het aandeel Europese projecten is klein, er zijn wel enkele Oost-Europese projecten te vinden.

De projecten die ons onder ogen kwamen sloten echter minder goed aan bij onze wensen dan de projecten die we nu aan jullie hebben gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan impact versus kosten.

Wel vinden we het fijn om te horen dat er onder onze klanten ook wensen zijn voor Europese projecten en zullen we dit zeker meenemen in de selectie van volgend jaar!

Groetjes, Tanja
Badge
Beste Tanja, dank voor je inhoudelijke reactie. Ik heb op zichzelf geen probleem met de keuze voor projecten in minder ontwikkelde landen, sterker nog ik kan me daar goed in vinden - maar dan meer om morele redenen en in het besef dat het vaak om een druppel op een gloeiende plaat zal gaan. Ik ben verder (in het verlengde van het feit dat we als Nederland op grote schaal biomassa importeren) ook erg voor het investeren in heraanplant en behoud van bossen en bomen, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid door voorlichting over compostering, mulching en groenbemesting e.d. en voor community development projecten op basis van renewable energy als PV en windturbines.

Ik zou er erg voor zijn dat Qurrent dergelijke projecten van de grond gaat helpen komen, door de combinatie van kennisoverdracht en een stukje garantstelling naast wellicht sponsoring en het werven van andere donoren, zodat communities ook leningen kunnen krijgen van 'sociale banken en fondsen' zoals van Hivos, Triodos en ASN en ook van vele andere hulporganisaties.
Ik heb ervaring met een soortgelijke aanpak in de social housing sector en wederopbouw en breng die kennis en dat netwerk graag in bij Qurrent.

Ik ben to be honest sceptisch over dat hele certificeringsgebeuren van CO2 compensatie projecten vanuit het Noorden in het Zuiden, veel geld wat naar de certificering en adviseurs gaat terwijl het niet perse iets toevoegt ten opzichte van vele andere projecten die wellicht meer maatschappelijke waarde bieden en/of beter worden gemanaged.

Kies verder voor meerjarige (5 jaar bijv.) sponsoring van een heel beperkt aantal projecten zodat er echt een verschil kan worden gemaakt en vanuit een stukje partnerschap kan worden meegebouwd aan en meegedacht over nieuwe ontwikkelingen.

Groet,
Rob
Reputatie 5
Badge +13
Beetje vergelijkbaar idee al met de kleine Nederlandse coöperaties waarbij Qurrent hun helpt om hun zon- of windproject van de grond te krijgen.

Ik ben ook wel benieuwd of er voordelen zitten aan meerjarige projecten. Misschien wel lastig voor een bedrijf zoals Qurrent waarbij de groei erg in ontwikkeling is, waardoor elk jaar andere hoeveelheden gecompenseerd moeten worden.

Groetjes, Tanja

Reageer