Leven zonder gas, kan dat?

  • 31 januari 2017
  • 31 reacties
  • 10824 keer bekeken

Energieverbruik drukken, doen we door middel van windenergie en zonne-energie. Dat helpt al een boel, maar de grootste vervuiler is gas. Van de Nederlanders is 90 procent aangesloten op het gasnet. Willen we een klimaatneutrale samenleving, dan moeten we verder denken.


Nederland is de grootste producent van aardgas in de Europese Unie, de op acht na grootste ter wereld. 51 procent van ons gas gaat naar de bebouwde omgeving. Ongeveer 4/5 van het energieverbruik van een gemiddeld huishouden bestaat uit gas. Daarvan is zo’n 75 procent om je huis te verwarmen, 20 procent voor warm water en de laatste 5 procent is om te koken.

Deze zomer riep netbeheerder Stedin op tot het afschaffen van de wettelijke gasaansluitplicht bij nieuwbouwwoningen. In Nederland heeft iedereen recht op een gasaansluiting. “Dat zou moeten veranderen in het recht op comfort”, stelt David Peters, directeur Strategie en Innovatie van Stedin. “We vinden het niet meer maatschappelijk verantwoord om nieuwbouwwoningen standaard op het gasnet aan te sluiten. Als in 2050 alle woningen CO2- neutraal moeten zijn, moet je daar op voorsorteren.”

Er zijn mensen die leven zonder gas te gebruiken. Ze zijn van mening dat er genoeg alternatieven zijn om je huis te verwarmen of warm water te krijgen: zoals warmtepompen en stadsverwarming.

Ben je het hiermee eens of oneens en hoe krijgen we dat voor elkaar met zijn allen?

31 reacties

Reputatie 2
Badge
Uiteraard is het mogelijk zonder gas te leven, voor 1959 was dit heel algemeen. Echter werd er toen op grote schaal kolen en cokes gestookt waar we gelukkig nu vanaf zijn voor huishoudelijk gebruik.
De energiebehoefte van nieuwe woningen gaat ook met sprongen achteruit zodat zo langzamerhand elektrische verwarming in beeld komt al dan niet in combinatie met een warmtepomp.

Wanneer je vrijstaand woont met voldoende grond kun je zelfs met biomassa van je eigen erf in een daarvoor geschikte ketel je huis en tapwater verwarmen, in de zomer met het overschot uit de pv-installatie. Wij leven nu veertien jaar zonder gas en het heeft geen noemenswaardige problemen opgeleverd. WIj betaalden op het laatst 4,40 euro voor een M3 aardgas. (42 M3 gedeeld door het vastrecht + M3 prijs en belastingen, 185/42)
Toen heb ik het leveringscontract opgezegd en de netbeheerder laten weten dat hij de meter mocht komen halen.
Dit is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd en ook wil niet iedereen jaarlijks een dergelijke hoeveelheid wilgen en laurieren snoeien voor de benodigde brandstof. Wij wel, het is een heerlijke buitenbezigheid.

Waar ik me overigens zijdelings nog wel eens over verbaas en op andere momenten aan stoor is de inzet van het zogenaamde "vast recht".
In eerste instantie lijkt dit of topic, maar gezien de rechtszaken die er in Eindhoven en Tilburg zijn gevoerd, of nog bezig zijn, is dit wel een punt van aandacht mijns inziens.
Je zult maar verplicht stadsverwarming hebben en geen mogelijkheden hebben voor een alternatief.
En je inspanningen om je energieverbruik te beperken financieel te niet gedaan zien worden door een hoger vast recht.

En dat is met veel "nutsvoorzieningen" het geval. Van gas, licht en water tot huisvuil.

Je zou het kunnen vergelijken met het moeten hebben van een abonnement bij de supermarkt om er boodschappen te mogen doen.
In mijn ogen een situatie die zo snel mogelijk opgeheven moet worden. Lever een kWh elektriciteit, een M3 gas of een GJ warmte voor een "all in" prijs.
Er zullen maar weinigen zijn die echt zitten te wachten op een specificatie van deze facturen, wat echt telt is het bedrag onder de streep.
Bijkomend grote voordeel is dat een besparing direct volledig doorwerkt in de nota.
Ja dat kan prima, ons nieuwbouw huis is in december gasloos opgeleverd. We moesten nog speciaal van woningborg toestemming krijgen om de gasaansluiting (en gasmeter met vastrecht!) te laten vervallen. Gelukkig is dit inmiddels wettelijk geregeld!

We hebben gekozen voor een brine warmtepomp, in combinatie met vloerverwarming en zeer goede isolatie van de schil. De PV panelen komen binnekort en dan hebben we een klein energie overschot. Bij het PV systeem is al rekening gehouden met e.v.t. opslag in een accu mocht dat rendabel worden.

We waren al gewend aan inductiekoken en nu ook af van de stadsverwarming. Voor ons een zegen 🙂.
Uiteraard is het mogelijk zonder gas te leven, voor 1959 was dit heel algemeen. Echter werd er toen op grote schaal kolen en cokes gestookt waar we gelukkig nu vanaf zijn voor huishoudelijk gebruik.
De energiebehoefte van nieuwe woningen gaat ook met sprongen achteruit zodat zo langzamerhand elektrische verwarming in beeld komt al dan niet in combinatie met een warmtepomp.

Wanneer je vrijstaand woont met voldoende grond kun je zelfs met biomassa van je eigen erf in een daarvoor geschikte ketel je huis en tapwater verwarmen, in de zomer met het overschot uit de pv-installatie. Wij leven nu veertien jaar zonder gas en het heeft geen noemenswaardige problemen opgeleverd. WIj betaalden op het laatst 4,40 euro voor een M3 aardgas. (42 M3 gedeeld door het vastrecht + M3 prijs en belastingen, 185/42)
Toen heb ik het leveringscontract opgezegd en de netbeheerder laten weten dat hij de meter mocht komen halen.
Dit is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd en ook wil niet iedereen jaarlijks een dergelijke hoeveelheid wilgen en laurieren snoeien voor de benodigde brandstof. Wij wel, het is een heerlijke buitenbezigheid.

Waar ik me overigens zijdelings nog wel eens over verbaas en op andere momenten aan stoor is de inzet van het zogenaamde "vast recht".
In eerste instantie lijkt dit of topic, maar gezien de rechtszaken die er in Eindhoven en Tilburg zijn gevoerd, of nog bezig zijn, is dit wel een punt van aandacht mijns inziens.
Je zult maar verplicht stadsverwarming hebben en geen mogelijkheden hebben voor een alternatief.
En je inspanningen om je energieverbruik te beperken financieel te niet gedaan zien worden door een hoger vast recht.

En dat is met veel "nutsvoorzieningen" het geval. Van gas, licht en water tot huisvuil.

Je zou het kunnen vergelijken met het moeten hebben van een abonnement bij de supermarkt om er boodschappen te mogen doen.
In mijn ogen een situatie die zo snel mogelijk opgeheven moet worden. Lever een kWh elektriciteit, een M3 gas of een GJ warmte voor een "all in" prijs.
Er zullen maar weinigen zijn die echt zitten te wachten op een specificatie van deze facturen, wat echt telt is het bedrag onder de streep.
Bijkomend grote voordeel is dat een besparing direct volledig doorwerkt in de nota.


Bij Eneco is het sinds kort mogelijk om je te laten afsluiten tegen normale kosten en b.v. een lucht/water WP te installeren. Voor de vastrecht (huur warmtewisselaar) is schrikbarend duur. Echt een aanrader, een vriend heeft dit ook gedaan en is zeer positief hierover.
Reputatie 2
Badge
We moesten nog speciaal van woningborg toestemming krijgen om de gasaansluiting (en gasmeter met vastrecht!) te laten vervallen. Gelukkig is dit inmiddels wettelijk geregeld!


In eerste instantie was er wat weerstand bij Cogas, echter zonder leveringscontract houdt het voor hen op.
Ik heb het leveringscontract opgezegd zonder ergens anders een nieuw contract aan te gaan.
Men heeft bij mij zonder kosten de meter verwijderd.
Echter het eventuele heraansluiten zou een kosten met zich meebrengen.
Is mij prima.
Reputatie 4
Badge +12
Voor nieuwbouw is het natuurlijk geen probleem. Gewoon Scandinavisch isoleren, gebalanceerde ventilatie en zonnepanelen en een lucht/water of brine/water warmtepomp en/of zonneboiler voor warmwater en bijverwarming. Ook voor vrijstaande bestaande woningen op het platteland is er geen probleem. Na zo goed mogelijke isolatie ombouwen naar vloerverwarming en de cv-ketel vervangen door een brine/water warmtepomp met warmtewisselaar in eigen tuin.

In de binnensteden kun je eigenlijk alleen centraal voor verwarmingswater zorgen. Er is te weinig dak voor zonnepanelen en zonneboilers. En vaak te weinig straat voor extra isolatie en warmtewisselaars in de bodem. De daken moeten natuurlijk wel maximaal benut worden. Met warmtepompen kun je naast de binnensteden nog behoorlijk wat warmte aan de bodem en waterwegen onttrekken.

In naoorlogse buitenwijken moet je natuurlijk eerst grondig isoleren. Bij rijtjeswoningen lukt het vaak om er een schil omheen te bouwen of het buitenspouwblad geheel te vervangen. Vervolgens kan ook daar een warmtepomp centraal warmte onttrekken aan plantsoenen en waterpartijen.

Eigenlijk is het grootste probleem, bewoners en bestuurders ervan overtuigen dat er een probleem is. En dat dat hún probleem is. Met zonnepanelen op elk dak ben je er nog lang niet, maar er liggen nu op nog geen 5% van de geschikte daken zonnepanelen. Nederland heeft in de EU het hoogste percentage eigen woningen. Daarvan wisselt 10% jaarlijks van eigenaar. Vóór de verhuizing wordt een nieuwe keuken geïnstalleerd en nieuwe vloerbedekking. Waarom geen lage temperatuur vloerverwarming? Alle lof voor de woningcorporaties die (op verzoek van de huurders) een paar zonnepanelen op hun woningen leggen. Waarom niet alle sociale huurwoningen met afspraken met huurders, energiebedrijven en Den Haag helemaal vol panelen?
Reputatie 2
Badge

Eigenlijk is het grootste probleem, bewoners en bestuurders ervan overtuigen dat er een probleem is. En dat dat hún probleem is. Met zonnepanelen op elk dak ben je er nog lang niet, maar er liggen nu op nog geen 5% van de geschikte daken zonnepanelen. Nederland heeft in de EU het hoogste percentage eigen woningen. Daarvan wisselt 10% jaarlijks van eigenaar. Vóór de verhuizing wordt een nieuwe keuken geïnstalleerd en nieuwe vloerbedekking. Waarom geen lage temperatuur vloerverwarming? Alle lof voor de woningcorporaties die (op verzoek van de huurders) een paar zonnepanelen op hun woningen leggen. Waarom niet alle sociale huurwoningen met afspraken met huurders, energiebedrijven en Den Haag helemaal vol panelen?


Inkomstenderving.
Ik ben de overtuiging toegedaan dat de financiële kant vaak doorslaggevend is.
In het geval van huurwoningen is het de energieprestatievergoeding. Voor de bewoners is dit funest.
De opbrengst van de verbeteringen worden per direct afgeroomd zodat de bewoner er per saldo niets wijzer van wordt.

De postcoderoos, ook zoiets. Er zijn ondernemers zat die prachtige daken hebben maar de regelingen om de groene stroom lokaal af te zetten tegen echt concurrerende prijzen, (ex belasting bijvoorbeeld) zijn zo rigide, en voor een particulier als afnemer volstrket niet interessant.

Zorg voor langjarige zekerheid omtrent de voorwaarden voor teruglevering, mensen willen een redelijk goede inschatting maken hoe hun investering rendeert.
Laat mensen participeren in windparken, in plaats van de voordelen van de windmolens bij een enkeling neer te leggen. Het is een economisch zeer rendabele bezigheid anders werden er niet zoveel gebouwd. Het draagvlak zal ook beter worden.
Wat dat betreft zijn de windtegoeden van Qurrent een mooi voorbeeld hoe het wel kan.

De overheid zal uiteindelijk moeten accepteren dat eigen opwek niet belastbaar zal zijn evenmin als de groente uit mijn moestuin.
Dat besef is er nog lang niet.

En ga met de vastrecht situatie aan de gang. Stadsverwarming is in deze een heel goed voorbeeld gezien het verzet er tegen wat af en toe de kop op steekt.
Er is onderhuids veel onvrede over met name de kosten.
Internet staat er vol mee.


Jan
Reputatie 4
Badge +6
Als we nu eens afstappen van de gedachte dat alle besparende inspanningen terugverdiend moeten worden . Raar zou je zo zeggen , maar alle apparatuur zoals een HR ketel koop je eerst , daarna gaat er gas en stroom in en dat is het dan, daar zit geen terugverdientijd aan vast . Waar we af moeten is dat de staat wil verdienen aan de inspanningen van bewoners van Nederland die investeringen doen om minder energie te gebruiken . Je ziet in Noorwegen dat daar al een potje geld is weggezet van meer dan 1000 miljard , overgebleven van de handel in energie . Nederland heeft zijn gas voor een spotprijs verkocht aan diverse grootgebruikers en bv, Italië , en wij mogen daar nu aan meebetalen . Zolang er binnen de politiek belangen zijn naar de groot industrie blijf je als burger de dupe. Zou dat een van de redenen zijn van de maatschappelijke onrust ? Als je de burger de ruimte geeft is de hele energie transitie zo opgelost . Wij betalen vastrecht voor netwerk onderhoud en uitbreidingen en dat doen we al jaren en de belasting wil daar ook iets over te zeggen hebben .Je zal zien dat die woningen die geen Nuts aansluiting meer hebben op enig moment wel weer iets moeten gaan betalen onder het mom dat de staat anders geen inkomsten meer heeft. Kijk maar de commotie over het al dan niet verantwoord stoken van hout .
De overheid moet gewoon een stapje terugdoen en hun inspanningen samen met de industrie niet willen afwentelen op de klein gebruiker.
Reputatie 1
Badge +3
We moesten nog speciaal van woningborg toestemming krijgen om de gasaansluiting (en gasmeter met vastrecht!) te laten vervallen. Gelukkig is dit inmiddels wettelijk geregeld!


In eerste instantie was er wat weerstand bij Cogas, echter zonder leveringscontract houdt het voor hen op.
Ik heb het leveringscontract opgezegd zonder ergens anders een nieuw contract aan te gaan.
Men heeft bij mij zonder kosten de meter verwijderd.
Echter het eventuele heraansluiten zou een kosten met zich meebrengen.
Is mij prima.

ik heb mij ook laten afsluiten van gas maar bij mij is de meter blijven zitten op mijn verzoek.. dit scheelt weer de 1000 euro plaatsingskosten die je dus achteraf verplicht bent te betalen.. zelfs als er een nieuwe bewoner intrekt na jou...het heeft me 1,5 jaar gekost om dit voor elkaar te krijgen.. maatschappijen werken niet mee aan dit soort dingen....
Ik heb zelf in een nieuwbouwproject gewoond waar een collectieve warmte en koude pomp aanwezig was. Geweldig idee en iedereen zou hier enorm mee op zijn energierekening besparen. Het vervelende was echter dat je meteen gebonden bent aan de zogenaamde investeerder in dit systeem "Vaanster Energie" ik ging van 85m2 naar 98m2 en betaalde gemiddeld zo'n 120 euro in mijn vorige huis. De voorschotnota in het nieuwe huis werd meteen ingezet op 130 euro per maand. Daar komt ook nog eens bij dat ik 35 euro aan Qurrent voor stroom betaalde. Ik ging dus naar een veel energie zuiniger huis (zo was het aangesmeerd) maar ging wel 45 euro per maand meer betalen. Na een tijdje zag ik dat ik 55 euro vastrecht per maand betaalde aan de koude levering. Het vastrecht voor warmte levering was immers vastgesteld door de overheid en dus moest het geld ergens anders vandaan komen. Ik betaalde dus 12 x 55 euro per maand voor iets wat ik nog geen 2 maanden in het jaar gebruikte. Loskoppelen was ook niet mogelijk (navraag gedaan). Kortom geef mij maar gewoon gas, of je moet zelf een warmtepomp kunnen installeren. Ga nooit ergens een huis kopen of huren waar een collectief systeem is wat door een investeerder is aangebracht. Deze maatschappijen belazeren de boel en pretenderen zogenaamd O zo groen te zijn.
Reputatie 4
Badge +12
Als ik het goed begrijp, worden we dus bestolen door de overheid, de netwerkbeheerders of de warmte-koude ondernemers of uitgerookt door de buren. En dan te bedenken dat we op plaats 7 staan van het World Happiness Report met alleen Denemarken, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Finland en Canada boven ons.
Inderdaad Frans, vandaag maar besloten om weer van energie maatschappij te wisselen omdat ook Qurrent mij geen aantrekkelijk aanbod kon doen. 48,50 per maand tegenover 37,50 per maand. Altijd jammer om te zien dat nieuwe klanten enorme welkomstkortingen kunnen ontvangen maar de al bestaande klanten krijgen een bovengemiddeld aanbod met een korting van 55 euro. Zou ik een nieuwe klant zijn voor Qurrent dan krijg ik 130 euro korting. Te krom voor woorden......
Reputatie 4
Badge +6
Dat je bestolen wordt door de overheid dat kan ook niet anders ,er zijn te veel mensen lees bedrijven die willen verdienen aan de massa , je ziet het goed in een periode van verkiezingen. Het idiote is dat de meeste mensen geloven wat een ander zegt , inzicht krijgen vraagt tijd en de wil om het te doen ,vraag maar aan mensen "wat is de maandlast van je energie dan zeggen ze , " ik ben er niet zo mee bezich " . Dat Qurrent een stichting is geeft aan dat er anders gedacht wordt , dat iemand voor zijn inspanning betaald wordt is heel normaal , maar een vergoeding-afspraak vooraf over omzet naar de toekomst die miljoenen per jaar opleverd gaat ten koste van het bedrijf en de geloof-waardigheid van het systeem. Daarom en dat is te lezen uit mijn stukjes hier op de blog's doe het zelf , lees je in en weet wat je doet . METEN IS WETEN .
Als voorbeeld De Nuon werd verkocht en leverde de eigenaren bijvoorbeeld de grootste " Provincie Gelderland "veel geld op ,daarna is dat onderdeel met verlies doorverkocht en wie betaald die verliezen ?
Een rapport is een mooi ding maar de opdrachtgever wil het openbaar kunnen maken en als het niet zo leuk is gaat het de la in . Helaas ben ik in de tijd wat terughoudend geworden maar niet ten koste van mijn enthousiasme voor techniek en ontwikkelingen daar in . Kortom ons huis voldoet zo goed in woongenot dat wij ons al jaren af vragen we worden ouder maar wat krijgen wij er voor terug als we weg gaan . Ik wil niet politiek zijn maar als een president verklaard dat een rechter liegt , wie moet je dan geloven ?
Reputatie 4
Badge +12
Giliam,

Iedereen wil verdienen aan verandering. Niet alleen overheden en bedrijven. Ik erger me aan de mensen die roepen dat de overheid voor continuïteit van de subsidieregelingen moet zorgen. Bijvoorbeeld behoud van de salderingsregeling. Maar ondertussen een huis kopen in een stadsverwarmingsgebied, dan gaan zeuren om aardgas en als ze dat hebben overschakelen op biomassa omdat hun zwager goedkoop aan sloophout kan komen. Ik erger me aan de overstapcultuur waar de ene helft van Nederland, al dan niet gedwongen, met behoud van uitkering, de andere helft overhaalt over te stappen van telecom, televisie, internet, energie, zorgaanbieder. Ik erger me aan politici en kiezers die de overheid zien als graaiend bedrijf dat over hun ruggen rijk wordt. En ik erger me aan mensen voor wie het algemeen belang toevallig precies aansluit bij hun eigen belang.

Maar de vraag van Tamara was of we kunnen leven zonder aardgas. Nee, niet als het ieder voor zich is. Nee, niet zonder collectieve netwerken, bij voorkeur in handen van de gemeenschap, bijvoorbeeld de overheid.
Reputatie 4
Badge +6
Mijn eerste huis was huur en nog nieuw ook ,1970 , 9 jaar later weggegaan en zelf mijn huis gemaakt zonder subsidie wel een huur huis vrij voor een ander, werk hard en verdien veel , maar betaal ook de heft belasting en betaal ook voor een eigen AOV en die was niet mis ,heb pech en wordt ziek , AOV betaald gelukkig een redelijk bedrag per maand.Verlies mijn bedrijf en ben mijn pensioen kwijt .Alles achter de rug en ga wat anders doen helaas geen geld voor wegleggen van gelden meer.
Pensioen leeftijd en krijg nog uitgekeerd van geld dat belegd was bij de bank ,van dat geld koop in alle installaties voor het huis betaal schulden belasting en bank..Heb nu een heel goed geïsoleerd nul energie huis en de enige subsidie was het terug vragen van de BTW .Nou dat is het dan . Door die eigen werk inbreng kan ik wonen klaag niet heeft ook geen zin alleen zie ik wel dat er nog al wat mensen zijn die altijd willen verdienen op verdienste .
Iets wat ik betaald heb en de voordelen van heb hoef ik niet af te dragen aan een Staat die altijd te kort heeft .
Kun je je voorstellen dat een gemeente eist dat ik op STAAND moet bouwen en later is daardoor de OZB veel hoger.
En dan zegt daar een ambtenaar "maar meneer u bent heel rijk met zo'n huis als u die verkoopt ",ik zeg maar als ik weer ergens anders woon , en dat wil ik wel graag , heb ik weer niets over .Daar had hij nog nooit over nagedacht zei hij beteuterd.
Reputatie 4
Badge +6
En sorry dat ik niet over het wonen zonder gas schrijf !
Badge +2
Ik ben erg benieuwd, want volgens mij is er niet een compleet dekkend systeem wat evenveel kost en effectief is als gas.
Ik heb het dus niet over besparen, maar iets wat nagenoeg hetzelfde kost en nagenoeg even effectief is voor bestaande huizen.
geloof nl wel dat het kan als je een nieuw huis bouwt en overal rekening mee kan houden.

Hoor graag van iemand een oplossing, welke aan die voorwaarden voldoet.
Reputatie 4
Badge +6
Een leven zonder gas gaat prima , maar je moet wel "Stroom" maken/hebben in Denemarken is het momenteel verboden om in nieuwe huizen gas te hebben . Koken met name op Inductie gaat erg goed
warm water door middel van een zonneboiler met WTW nageschakeld heb ik zelf, en in Zweden is bijna alles met elektra. En wat denk je van het composteren waardoor en methaan gemaakt wordt. In de 2e wereld oorlog reden er heel wat auto's rond die op hout gas generatoren werden gevoed. www.ecologieforum.eu om te zien wat er allemaal kan op die manier.
Wij moeten nog af- wennen hoe gemakkelijk het de afgelopen 50 jaar is gegaan. Als Jochie moet ik ook met een kolen kit gaan scheppen in het kolen hok op drie hoog in de stad .Koop AGA fornuis op hout en die kan ook geschakeld worden met een CV.
Kortom zo makkelijk als het geweest is zal het zonder gas niet meer worden . Als je elke dag Kaviaar eet raakt de steur een keer leeg en geen eitjes geen nieuwe steur OP is OP. Maar met een goed geïsoleerd huis voorzien van de juiste installaties hoef je echt geen confort in te leveren.Ik schreef het al in 20 jaar je huis terugverdienen op stook kosten ( kostprijs materialen ) kijk maar in mijn ander blog stukjes .
Het is goed mogelijk om te leven zonder gas. Sinds vorig jaar koken we op inductie, verwarmen we met een warmtepomp en hebben we een zonneboiler voor het douchewater.

Wij hebben een bestaand vrijstaand huis uit 1968. Deze is volledig geïsoleerd (spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie) en voorzien van vloerverwarming en op de verdieping van speciale radiatoren die naast verwarmen op lage temperatuur ook kunnen koelen. We hebben het de hele winter gewoon warm gehad in huis dus zijn absoluut geen gas meer nodig. Daarnaast hebben we zonnepanelen op het dak liggen voor de stroomvoorziening.

Het is overigens wel van belang om alles goed op elkaar in te regelen! Of we het financieel helemaal terug gaan verdienen is nu nog niet te zeggen maar ik verwacht dat het in ieder geval niet heel veel meer kost als je het over langere tijd bekijkt (10-15 jaar).

Wat een groter probleem is om van het leveringscontract voor gas af te komen. De netbeheerder doet moeilijk en wil hoge kosten rekenen voor het verwijderen van de aansluiting en ook Qurrent wil niet meewerken door gewoon mijn contract op te zeggen. Daarom sta ik nu op het punt om alles bij Qurrent op te zeggen en over te stappen voor stroom naar een andere leverancier...
Reputatie 1
Badge +3
hoi Happening, wat je ook doet.. laat niet je gasmeter verwijderen.. mocht er na jou iemand komen wonen die toch weer gas wil (wat ik niet verwacht.. maar toch...) dan betaal jij alsnog weer de plaatsing van je meter( +/- 1000 euro op dit moment)... en idd de rest van je uitdaging herken ik ook.. maar dan bij oxxio.. ben 1,5 jaar bezig geweest om gas afgesloten te krijgen.. overstappen was idd de oplossing toen.. hoop dat qurrent wat soepeler is/word hierin..
Reputatie 4
Badge +6
Heeft iemand al eens nagedacht over de uitspraak "Terugverdienen "
Je hebt een oudere of koopt een nieuwe ketel hoog rendement enz. en je koopt gas/of olie en stroom je huis warm en je geld raakt netjes richting leverancier.
Nu koop je PV panelen Isoleert WTW pompen kortom je gaat nul energie !!!
En daar moeten we een terug verdien model voor bedenken terwijl er geen gram gas of stroom meer in gaat.
Terugverdienen hoeft eigenlijk helemaal niet ! Dat dat gebeurd is 1000 procent meegenomen , toch ?🆒
Reputatie 4
Badge +12
Hoi Gilliam,

Terugverdienen hoeft inderdaad niet. Maar terugverdientijd is gewoon een maat om de effectiviteit van verduurzamingsmaatregelen te beoordelen en te vergelijken. Terugverdientijd is de investering gedeeld door het voordeel per jaar. Meestal in geld uitgedrukt, maar het kan ook in arbeid of comfort, alleen zijn die moeilijker te meten.

Als je kunt kiezen waarin je investeert, kun je het beste beginnen bij de maatregel met de kortste terugverdientijd. Als die tijd voorbij is, kun je de terugverdiende investering in iets anders steken. Als de terugverdientijd langer is dan de levensduur van een investering, dan moeten geluk en comfort wel erg hoog zijn om die investering te rechtvaardigen. Voorbeeld is de Powerwall. Ik zou ook niet investeren in warmtepompen of een ketel op biomassa als er op lokaal niveau al wordt nagedacht over wijk- of stadsverwarming.

Terugverdientijd is een rekengrootheid.

Groet, Frans
Reputatie 4
Badge +6
Dan kan je zeggen dat energie verbruikende apparatuur een oneindig hoge verdientijd hebben.
En is de mate van terugverdientijd een genoegdoening van genoten tevredenheid.
Nou daarom is investeren in energie besparen een prettige investering voor de toekomst .
Psychologisch gezien is dat de drugs voor de verslaafde . Je had in de jaren 60 Johnny de zelf kicker , dat was een rare snuiter maar hij koos wel zin eigen richting . Zoals ik al schreef de verguisde geiten wollen sokken jongens en meiden
daarvan zijn nu de kinderen de aanjagers van de energie omwenteling .

Lekker zweven in woorden en daden of het nu 10 euro cent of miljoenen zijn de toekomstige generatie gun ik ook een prettig bestaan , of je nu het vuur in gaat of de koude aarde je neus wijst altijd omhoog en je bankrekening vergoed zelfs dat niet.
Reputatie 4
Badge +6
Beste Frans ,
Vandaag heb ik 15000 Kwh geproduceerd in precies 1367 dagen ,nog 2,8 jaar en mijn 16 panelen mogen terugverdient genoemd worden.Nou het leuke .al die tijd gebruik ik ook een deel van die productie voor het laten draaien van een cv pomp om mijn Zonneboiler van 40 jaar oud te laten draaien ook de Warmtepomp Lucht / water doet dan zijn best ,vandaag heb ik ruim 16 Kw gekregen van onze zon , en is de 200 liter tank 31 graden de doorstroom naar de wp met 300 liter weet ik nooit precies maar in ieder geval rond de 35 graden is hij nu wel .Het komt er op neer dat ik per jaar mijn warm water gebruik voor 40 % dek uit die twee gratis draaiende machines , eigenlijk is omdat die al lange tijd hier hun best doen zijn mijn PV panelen dus nog sneller " terugverdiend " .
En als ik dan zie dat het zonder verwarming in de kamer nu 21 graden is alleen door de zon. kun je stellen dat het spelletje zuinige Nederlander best leuk is.
Badge +3
NERDALIZE:

-Zijn er QURRENT klanten die zich hebben ingeschreven voor een NERDALIZE?

-Waarom is QURRENT, net als ENECO, geen samenwerking aangegaan met NERDALIZE?
Reputatie 5
Badge +13
Hoi A.Markesteijn,

Ziet er interessant uit dat NERDALIZE. Ik kende het zelf nog niet, ik heb het doorgestuurd naar mij collega Rob. Hij gaat over inkoopacties en samenwerkingen met andere bedrijven. Ik zal de reactie erop laten weten.
Gebruik jij het zelf al? Groetjes, Tanja

Reageer