Is het ‘groenste regeerakkoord ooit’ te ambitieus?

  • 13 oktober 2017
  • 14 reacties
  • 350 keer bekeken
Is het ‘groenste regeerakkoord ooit’ te ambitieus?
Reputatie 5
Badge +13
Is het ‘groenste regeerakkoord ooit’ te ambitieus?
'Vertrouwen in de toekomst', dat wil iedereen hebben. Vooral ons klimaat speelt hierin een belangrijke rol. Want zonder verandering biedt het klimaat ons geen ‘zonnige’ toekomst.

Wat vind jij van de geplande maatregelen uit het nieuwe regeerakkoord? Zijn deze genoeg om de temperatuurstijging te beperken naar 1,5 graad, minder afhankelijk te worden van olie uit het Midden-Oosten, gas uit Rusland en de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 40 procent te verminderen? Of is dit misschien te ambitieus…

Een overzicht van opvallende maatregelen:
- Een aangepaste stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie om emissiereductietechnologieën te stimuleren.
- Aanpassing van de energiebelasting. Introductie van een minimumprijs van CO2.
- Salderingsregeling duurzame elektriciteit
- De kolencentrales worden uiterlijk in 2030 gesloten
- Kilometerheffing voor vrachtverkeer
- Vergroting van het aanbod van kavels voor windenergie op zee
- Nieuwe woningen en gebouwen niet meer op gas verwarmen
- De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht
- De subsidiëring van bijstook biomassa in kolencentrales wordt na 2024 stopgezet.
- Een aparte regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.

Wat vind jij van het nieuwe regeerakkoord?


Meer info op:
* https://www.duurzaamnieuws.nl/hoe-groen-en-duurzaam-is-het-regeerakkoord-nu-echt/
* https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst

14 reacties

Badge +1
Ik zie veel positieve punten, zoals het stoppen met gas (mits goede overgang). Het sluiten van de kolencentrales (mits goede alternatieven). Alleen de gemiddelde burger zal wel flink meer gaan betalen, vanwege de hogere belastingen, en de onzekerheid over de salderingsregeling. Daarnaast zie ik te weinig concrete actie voor de bio-industrie, zij veroorzaken immers de meeste CO2.
Badge +1
Dit regeerakkoord is goed voor de multinationaal zie 1,4 miljard belasting voordeel en waar komt die 1,4 miljard vandaan ? Onze regering heeft vanaf 1986 klimaatverdragen getekend. Vanaf die ondertekening is tot en met heden ,de CO2 belasting door de industrie en kolen elektra centrales meer geworden.Dat het verkeer de grote vervuiler is,is een grote leugen. De uitstoot van CO2 door het verkeer is afgelopen 25 jaar lager dan 10 % van de totale CO2 belasting en wordt zelfs elk jaar minder door de verbetering van de verbrandingstechniek. Willen wij iets betekenen voor het milieu dan moet ons politiek stelsel volledig hervormd worden.Als het niet veranderd dan breken wij zelf onze leefbare wereld af .En is er voor onze kleinkinderen geen bestaan meer. Het is nog niet te laat,
als we massaal overgaan op zon en wind energie. daar is geen regeer akkoord voor nodig.
Reputatie 5
Badge +13
Mooi gezegd @WalterHamers ! Denk je dat de overheid voor die overgang moet zorgen of dat wij dit zelf kunnen?

Groetjes, Tanja
Badge +1
De overheid moet zorgen voor de algemene zaken zoals openbaar vervoer wegennet stroomnet dus allemaal de Nuts voorzieningen.Wij zorgen zelf voor de groene opwekking van energie.
Dus de burger zorgt zelf voor duurzaamheid. De overheid heeft hier 25 jaar over gepraat maar niets bereikt. Nu is het de beurt aan on.s
Reputatie 5
Badge +13
En gelukkig denken steeds meer mensen zo. Al blijft er een grote groep enorm prijsgericht. Zolang er kolencentrales zijn die goedkoper produceren, is het lastig om die groep te enthousiasmeren. Daar zijn wij natuurlijk druk mee bezig. Heb je misschien nog ideeën of suggesties?
Badge +1
Met herhalingen en de vinger steeds maar weer op de zere plek leggen,
Steeds aan de kaak stellen als er leugens worden verteld. Steeds er op hameren dat de onderzoeken opgedragen door de regering verdraaid zijn en alleen maar die uitkomst geven welke door de regering gewest wordt .Dat is de onderzoek- opdracht.
Alle onderzoekinstellingen die opdrachten uit de tweede kamer krijgen worden gemanaged door oud-Kamerleden Roep steeds wat de echte waarheid is.De grootste geld stroom voor duurzaamheid gaat naar de kolencentrale ca 3 miljard euro per jaar om van kolen stook, door er een schep houtsnippers tussen te gooien, groenstroom te maken. ik noem dit volksverlakkerij.
We moeten er met z'n allen voor waken dat het salderen in de energiewet gehandhaafd blijft.

Sluiten de kolencentrale. ER IS VOLDOENDE DUURZAME ENERGIE AANWEZIG.
Reputatie 5
Badge +13

Reputatie 1
Badge +4
Hi Walter, volledig mee eens. We kunnen niet vertrouwen op een overheidsbeleid. De energietransitie hebben we in eigen hand en dat gebeurt op dit moment op grote schaal. Mensen leggen massaal zonnepanelen. De BTW aftrek op deze panelen is een recht dat de overheid niet kan afnemen. Op termijn wordt hierdoor de energiebalans zo scheef getrokken dat er op termijn in de zomer overschotten komen. Windmolens zijn in alle gevallen beter toegerust op dit soort pieken en dalen in te spelen. Saldering hebben we op enige termijn niet meer nodig, omdat we energie ook “kunnen delen”. Diverse initiatieven rond Powersharing, bewijzen dat het werkt. Alleen de netwerken zijn er nog niet op ingericht.

De naïeve gedachte van de overheid dat CO2 in de grond gestopt kan worden is struisvogelpolitiek. Het enige dat in het zand gestoken wordt is de kop van de ambtenaren die dit verzinnen. Levert voor de bedrijven alleen een smoes op om niets te doen aan het werkelijke probleem.
Reputatie 5
Badge +13
Hoi Menno, maar het zal toch ook de overheid moeten zijn die mee moet met de tijd om bijvoorbeeld de netwerken aan te laten passen naar 'sharing'?
Badge +1
Hallo Menno, Jammer dat er nog te weinig zonnepanelen in Nederland geplaatst worden.
Ook is de alternatieve energie voorziening in Nederland maar mondjesmaat in vergelijking met andere landen. Wat is het verschil van sharing met salderen. Naar mijn mening is dit de juiste manier.
Dat er in de zomer overschot komt is geen probleem .Energie opslag is daar het juiste antwoord op dan hoeven ook geen netten aangepast te worden. Ook kunnen dan alle kolencentrale gesloten worden Dat is pas een milieuverrijking. De energie producenten krijgen de grootste aanpassing en verliezen hun monopoliepositie, en moeten ze erkennen de verkeerde strategie gevolgd te hebben
Reputatie 5
Badge +13
Energie opslag bij mensen thuis helpt natuurlijk een hoop en maakt mensen onafhankelijk. Denk je dat energie opslag door energieleveranciers of netbeheerders ook een optie is @WalterHamers ?
Reputatie 5
Badge +14
Hoi Tanja, Jou eerste alinea over vertrouwen in de toekomst is bij mij, na 3 termijnen, helemaal verdwenen.
Veel beloven weinig geven doet een gek tot vreugde leven.

Hoor het hem nog zeggen in een interview waarbij de reporter aanhaalde over die berucht 1000 euri, bij de start van zijn eerste termijn. Ja als de mensen allemaal mijn partij hadden gekozen. Dat waren er toen maar 3, nu zijn het er 4.

Zo lust ik er nog wel een paar.
Reputatie 5
Badge +13
Helaas zijn sommige beloftes van de overheid inderdaad loze gebleken @JohnKemmer .

Ik hoop dat de druk vanuit de EU, de effecten in Groningen, de onmisbare klimaatveranderingen denk aan alle overstromingen momenteel in Europa en natuurlijk de stem vanuit velen Nederlanders en bedrijven toch voor verandering gaan zorgen. En dat dit regeerakkoord een stap in de goede richting is.
Reputatie 1
Badge +4
Het punt dat ik wilde aanhaken is het volgende: Met zonnepanelen heb je in de zomer snel overcapaciteit. Opslag is een mooie droom maar hoeveel capaciteit denken we te kunnen aanleggen. Sharing is de methode om overschotten te verdelen, echter als iedereen overschot heeft werkt dit ook niet.
Ben het ook eens dat sharing beter door de overheid fundamenteel geregeld wordt, maar ik zie dat er in praktijk diverse partijen al bezig zijn met dit concept (vandebron, powerpeers, Eneco). We moeten er dus niet van uitgaan dat de netwerkbeheerders afwachten.
Daarnaast ben ik het zeker eens met Tanja dat het akkoord een stap in de goede richting is.

Reageer