Kolencentrales failliet - het einde van grijze stroom?

  • 26 januari 2018
  • 6 reacties
  • 219 keer bekeken
Kolencentrales failliet - het einde van grijze stroom?
Reputatie 4
Badge +8
De opwarming van onze planeet is inmiddels een onweerlegbaar feit. Het veranderend klimaat is in grote mate te wijten aan onze energieconsumptie. Steenkolencentrales zijn nog altijd een grote bron van CO2-uitstoot. Toch houden partijen vast aan de opwek van grijze stroom. Hun motieven zijn steevast van financiële aard. Maar nu lijkt ook dit argument verleden tijd.

Centrales zonder centen
In een rapport van Carbon Tracker uit december 2017, wordt de financiële toekomst van kolencentrales tegen het licht gehouden. En wat blijkt? Investeren in duurzame energie is niet alleen goed voor het klimaat ook financieel is het voordelig.

Het rapport stelt: 'meer dan de helft van 619 Europese kolencentrales lijdt verlies'. Dit aantal zal alleen maar groeien. Indien er niets wordt ondernomen, zal dit aantal stijgen tot 97% in 2030. Dit komt gedeeltelijk door strenge regels rond luchtvervuiling en CO2-uitstoot. Maar de dalende productieprijzen voor wind- en zonneparken, zorgen ervoor dat halverwege de jaren ’20 van deze eeuw, groene energie al goedkoper is te produceren.

Is dit het laatste zetje?

Dat is dus goed nieuws! De gevolgen van klimaatopwarming zijn al lang en breed bekend. Geld lijkt het laatste zetje in de rug om ook de grote maatschappijen ertoe doen bewegen om groene energie op te wekken. Maar uit onderzoek blijkt dat veel maatschappijen hier volledig van op de hoogte zijn, maar dat slechts 27% verwacht de centrales voor 2030 te sluiten.

Om het Parijs-akkoord te halen, moeten uiteindelijk alle kolencentrales geleidelijk gesloten worden. Energieleveranciers zullen een steeds grotere groep consumenten moeten voorzien van stroom. Dat schept verwachtingen. Er wachten nog veel uitdagingen voordat iedereen ter wereld groene energie kan afnemen. Wij zijn in ieder geval hard op weg om dat voor Nederland te doen.Rapport: https://www.carbontracker.org/reports/lignite-living-dead

6 reacties

Reputatie 5
Badge +14
De grote energiebedrijven hebben een machtige lobby, dit hebben zij al bewezen door, in weerwil van berichten dat kolencentrale's in de toekomst moeten sluiten, gewoon nieuwe kolencentrale's bij te bouwen en dan zeggen dat dit sluiten veel te kostbaar is. Uitkomst is compensatie voor het sluiten van deze kolencentrale's en wederom, weer van mijn geld.
Reputatie 1
Badge +4
Hi John, het goede nieuws hierin is dat de wal het schip wel keert. Op gegeven moment zal deze compensatie wegvallen en worden de laatste centrales omgebouwd naar biomassa. Uiteraard is dit laatste ook alleen een stuiptrekking en moeten we hier gewoon van af.
Reputatie 4
Badge +12
Hoi John,

De nieuwe kolencentrales in de Eemshaven en op de Maasvlakte zijn gebouwd op uitnodiging van de overheid en met overheidsgaranties en subsidies. Met instemming van de - misschien niet door jou en mij - gekozen volksvertegenwoordiging. Gekozen door het volk, dat over een machtige lobby beschikt. Als ik in mijn buurt rondkijk, zie ik daar datzelfde volk, al dan niet getroffen door de gaswinning, maar er heilig van overtuigd dat het de schuld van de overheid, de multinationals, de NAM en de groenen is dat hun verworvenheden, goedkope energie, benzine en diesel worden afgepakt en dat zij voor de problemen waar ze part noch deel aan hebben, moeten betalen.

We kunnen beter onze buren overtuigen dat het echt afgelopen is met onbeperkte CO2 emissies en dat het beter is, voor de wereld en hun eigen portemonnee, dat ze hun consumptie minderen, duurzamer gaan wonen en leven en de volksvertegenwoordigers die volgende generaties steunen verkiezen boven volksvertegenwoordigers die voor de en hun korte termijn gaan.

Groet, Frans
Reputatie 1
Badge +4
Mij valt op dat de grote huurorganisaties bezig zijn het groot onderhoud in te vullen door het verNOMmen van het woningpark omdat het een goede investering is. De subsidiepotten voor verduurzaming komen niet leeg en inmiddels worden deze vergeven aan gemeentelijke instanties. De mensen met een eigen woning kopen nog steeds gasketels. Ik ben het volledig eens met Frans dat we hier zelf over moeten nadenken. De overheid zijn we zelf.
Reputatie 5
Badge +13
@MennoEck Denk je dat dat keerpunt nog lang op zich laat wachten? En dat we het zelfs nog zelf verder kunnen beïnvloeden?🤔
Reputatie 5
Badge +14
Mij valt op dat de grote huurorganisaties bezig zijn het groot onderhoud in te vullen door het verNOMmen van het woningpark omdat het een goede investering is. De subsidiepotten voor verduurzaming komen niet leeg en inmiddels worden deze vergeven aan gemeentelijke instanties. De mensen met een eigen woning kopen nog steeds gasketels. Ik ben het volledig eens met Frans dat we hier zelf over moeten nadenken. De overheid zijn we zelf.

Op het moment van kiezen daarna is het ieder voor zich.

Reageer