Van GAS los info

  • 22 augustus 2018
  • 15 reacties
  • 482 keer bekeken

Reputatie 4
Badge +6De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad met traditionele maatregelen is een wensdroom die niet uitvoerbaar is. Dat zegt Jón Kristinsson, emeritus hoogleraar aan de TU Delft en pionier duurzaam bouwen. “Het ontbreekt aan tijd en menskracht om het gekozen traject te volbrengen.” Hij ontwikkelde een alternatieve methode om woningen gasloos te maken. De eerste resultaten van een pilot zijn veelbelovend.
Foto: door Rob Voss

In Nederland wordt hard gewerkt aan plannen om de klimaatproblematiek op te lossen. Nieuwe woningen mogen geen CO2 meer uitstoten. Het energieverbruik moet zo laag mogelijk zijn en het gebruik van fossiele brandstof (gas) wordt tot een minimum beperkt. Het uitgangspunt bij het ontwerpen van die woningen zijn de richtlijnen uit de Trias Energetica. Het energieverbruik wordt dus beperkt door die nieuwe woningen zeer goed te isoleren, efficiënt te ventileren, en de woningen moeten zelf duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Voor nieuwbouw, waar dit proces aan de tekentafel plaatsvindt, is dat een realistische aanpak.

Bij het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, zo’n 7 miljoen woningen, wordt dezelfde gedachtegang gehanteerd. De primaire maatregelen, die politiek en bouwwereld voor ogen hebben, zijn goed isoleren in combinatie met duurzame opwekking van energie. Vanaf 2020 worden alle woningen gasloos gemaakt. Deze aanpak is volgens professor Kristinsson niet haalbaar. Vooral de praktische uitvoering roept vragen op. “Isoleren is heel arbeidsintensief. Het is allerminst zeker of er wel voldoende menskracht is om de hele woningvoorraad op tijd te verduurzamen.”

Trias Energetica op zijn kop

Kristinsson vindt de Trias Energetica voor het gasloos maken van bestaande woningen in principe een goede strategie. Maar dan moeten die richtlijnen wel op zijn kop worden gezet. Het gevolg is dat de verschillende elementen een andere prioriteit krijgen. Daardoor verandert de volgorde waarin maatregelen worden genomen. “Voor bestaande woningen geldt: een installatie heeft voorrang op thermisch isoleren (1), maak ook gebruik van zon- en afvalwarmte (2) en benut de kansen van technische innovaties (3)”.

Dat betekent dat huizen als eerste goed tochtdicht gemaakt worden. Er wordt beperkt thermisch geïsoleerd, alleen als dat snel en eenvoudig kan. Ventileren gebeurt decentraal met een zeer hoge warmteterugwinning. De woning wordt verwarmd met stralingswarmte en/of zeer lagetemperatuur luchtverwarming. Afvalwarmte, opgeslagen zonnewarmte, gemeentelijke warmtenetten, etc. zijn zeer geschikte warmtebronnen.

Deze aanpak loont des te meer bij gebruik van hightech warmtewisselaars en warmtepompen. “Onder de juiste condities zorgen deze technische innovaties voor een verrassend hoog rendement. De COP, de warmteopbrengst van elektriciteit van een warmtepomp, verdubbelt dan van 3,5 naar 6 – 8.”


Kleinschalige E-pilot

Kristinsson heeft zijn visie samen met enkele collega’s uitgewerkt voor een kleinschalige E-pilot bij Woningcorporatie Rentree in Deventer. Daartoe is voor € 39.350,-- in een woning geïnvesteerd. De CV-ketel is aangevuld met een hybride warmtepomp, zonnepanelen en er zijn twee lagetemperatuur radiatoren (HCCV19) toegevoegd. Op zowel de boven- als benedenverdieping zorgt een Ademend Raam / Fresh-r voor de ventilatie. Verder is de kierdichting is verbeterd. De woning heeft geen spouwmuurisolatie, er is wel dubbel glas, op de zoldervloer ligt een isolatiedeken en in de kruipruimte is isolatie aangebracht.

Het energieverbruik is gedurende twee jaar vergeleken met vier identieke woningen, waarbij in drie woningen andere energiebesparende maatregelen zijn genomen. Het resultaat is dat de woning van Team Kristinsson het laagste energieverbruik heeft, 78% lager dan de referentiewoning. De jaarlijkse energierekening is slechts € 554,-- en de bewoners zijn tevreden over het wooncomfort.

Hoewel de pilot te beperkt is om er wetenschappelijke conclusies aan te verbinden, is Kristinsson blij met het resultaat. “Door het moderniseren van de verwarmings- en ventilatie-installaties plus het tochtdicht maken en beperkt isoleren is het gelukt om zeer fors te besparen op het energieverbruik. En het uitvoeren van die ingrepen is niet eens zo vreselijk ingewikkeld. Handige bewoners / huiseigenaren kunnen een deel daarvan, bijvoorbeeld het tochtdicht maken, misschien wel zelf uitvoeren.”
Tekst: Piet Scheerhoorn

Deze soorten van informatie zijn belangrijk om te lezen . Positief zijn is de enige weg naar een warm huis , zoals ik zelf heb bereikt . op vergelijkbare manier .

15 reacties

Reputatie 4
Badge +6
Ik weet het wat jij als geheugensteun naar voren brengt ,In de Volkskrant , ik meen van afgelopen zaterdag nog een warm pleidooi om nu echt het CO2 geschuif eens echt bij de grote industrie eens juist te belasten , zo rond de 100 € en niet zoals nu 30 € Innovatie komt grotendeels vanuit de kleine en middelgrote bedrijven , Het zijn steeds weer de Groote Beleggers die alleen maar willen "Cashen "
en die malen niet om zoiets triviaals als het milieu . Totdat ze verzuipen in hun gouden badkuip aan een mooi tropisch strand .
Dat er in de komende tijd 3 miljard mensen sullen sterven , ten gevolge van het misbruiken van fossiele brandstoffen deert hen ook niet , ze denken rijk te zijn met hun beleggingen in die zelfde co2 uitstoters , En helaas de neo-liberalistische regeringen voeden van uit hun pluchen stoelen de gewillige meeloop onderkant van die mega beleggers .

Maar mijn afrekening van licht en gas zijn binnen alles bij elkaar is de stroom NUL en met minder dan 1000 m3 gas zijn de kosten van netbeheer en belasting hoger 😉
Reputatie 4
Badge +12
In Velsen-Noord hebben ze al jaren ervaring met de omvorming van roest in ijzer. Vooralsnog met steenkool. Hoogovens/Tata is op een paar grote kolencentrales na de grootste uitstoter van CO2. Ze zijn wel aan het verduurzamen, bijvoorbeeld door meer schroot (ijzer) in hun ovens te storten en meer biomassa in te zetten. In een proeffabriek claimen ze ruim 40% reductie van CO2 emissie. Dat zijn papieren reducties: We maken nu ijzer van ijzer en gebruiken biomassa van vorig jaar in plaats van biomassa van 100 miljoen jaar geleden. In Nederland is geen ervaring met het gebruik van waterstof voor het produceren van ijzer. Daar zijn ook geen plannen voor en zolang er geen forse heffing op de uitstoot van CO2 komt, zullen die er ook niet komen.

Ik vind het ook vergezocht om ijzer als circulaire brandstof te gebruiken. IJzer is niet het meest voorkomende element. Ja, als je de aardkern meerekent. In de aardkorst komt aluminium meer voor dan ijzer. Aluminium brandt ook beter: het wordt in thermiet gebruikt om spoorstaven te lassen. Bovendien wordt aluminium direct met elektriciteit uit oxide (roest) gemaakt, zonder de tussenstap van waterstof. Het maken van aluminium uit het oxide blijft duur, maar er komt geen waterstof of steenkool aan te pas.

De roest-ijzer cyclus lijkt me meer bedoeld als mogelijkheid om hoogovens te vergroenen: Kijk eens, wij werken roest op tot CO2 vrije brandstof en dragen zo bij aan klimaat en terugdringing van de gaswinning.

Groet, Frans
Reputatie 4
Badge +6

Weer een nieuwe ontwikkeling die werkt !


Toekomstige energievoorziening met ijzerpoeder?

R&D
Studenten van de TU Eindhoven werken aan een duurzame technologie die een oplossing kan zijn voor industriële gasgebruikers: ijzerverbranding.

De installatie van Team SOLID, met ijzervlam. Foto: Bart van Overbeeke.
IJzerpoeder is een brandstof, zonder CO2-uitstoot, met volledig hergebruik van het restproduct. En er zijn hoge temperaturen haalbaar, wat voor veel industrieën belangrijk is. Eindhovense studenten hebben een proof-of-concept-installatie gebouwd, die zowel warmte als elektriciteit genereert.

Toekomstige energievoorziening met ijzerpoeder?

IJzerpoeder heeft als brandstof de potentie een belangrijke plaats te gaan innemen in de toekomstige energievoorziening. Overtollige duurzame energie, bijvoorbeeld van zonnepanelen op zeer zonnige dagen, kan compact worden opgeslagen in ijzer door roest (ijzeroxide) om te zetten in ijzer. Dat ijzer kan later, wanneer energie nodig is, als brandstof dienen. Alle ijzeroxide die na verbranding achterblijft, wordt opgevangen en weer gebruikt om energie in op te slaan. Het is dus een volledig circulair proces zonder CO2-uitstoot. De extra kosten zijn te overzien: de belangrijkste kostenpost, de brandstof, zal bij toepassing op industriële schaal tot twee keer zo duur zijn. Maar door de stijgende prijs om CO2 uit te mogen stoten zou de prijs op termijn zelfs lager uit kunnen komen.

Team SOLID -installatie

De installatie van het Eindhovense Team SOLID is de sluitsteen in dit circulaire proces. De studenten ontwikkelden een installatie die ijzer verbrandt en daarmee heet water, warmte en elektriciteit genereert. De rest van de cirkel bestaat al: de productie van ijzer en de recycling van roest zijn bestaande processen. Die draaien weliswaar nog op fossiele brandstoffen, maar de verwachting is dat dit plaats maakt voor duurzame technieken. In Zweden wordt bijvoorbeeld een proeffabriek gebouwd voor ijzerproductie met duurzaam geproduceerd waterstof in plaats van met gas of kolen. IJzer is er in overvloed: het is het meest voorkomende element op aarde.De installatie van de Eindhovense studenten heeft een vermogen van 20 kilowatt, wat vergelijkbaar is met een gangbare cv-ketel. Een van de belangrijkste verworvenheden van het systeem is dat het snel kan reageren op een wisselende energievraag. Daarnaast is het systeem relatief gemakkelijk op te schalen. Met de hitte drijft het systeem een Stirlingmotor aan die elektriciteit opwekt, en genereert warme lucht en warm water. De studenten werken samen met Philip de Goey en Niels Deen, TU/e-hoogleraren in respectievelijk Verbrandingstechnologie en Meerfasenstromingen.
Bron en meer info: TU/e
Eerste publicatie door Evi Husson op 17 sep 2018
Laatste update: 17 sep 2018
Reputatie 4
Badge +12
Hoi Giliam,

Ik ben uitgegaan van een gemiddeld huis met een gasverbruik van 1500 m3 per jaar. Dat komt overeen met zo'n 15000kWh oftewel 54 GJ (gigajoule). De opbrengst van een vacuumbuis zonnecollector is 2 GJ per m2 per jaar. Je zou dus 27 m2 zonnecollector nodig hebben om het gasverbruik van 1500 m3 per jaar te compenseren. Met een simpele zonneboiler van een paar honderd liter raak je de warmte in de zomer van zelfs een vierkante meter zonnecollector niet kwijt. De meeste warmte gaat in de zomer verloren omdat het buffervat de 90 graden overstijgt. Voor die 27 m2 vacuumbuis zonnecollector heb je een buffervat van 300 kuub nodig. Dan heb je echt het hele jaar plezier van de zon op je dak.

Bij de dimensionering van zo'n groot buffervat moet je inderdaad rekening houden met de afkoeling. Ik denk dat je al gauw een halve meter PIR isolatie nodig hebt om het warmteverlies tot 10% van het jaarverbruik te beperken. Je hebt dan dus 30 m2 zonnecollector nodig.

Groet, Frans
Reputatie 4
Badge +6
Nou ,Frans dat is hier in de kelder wel uit te voeren , 125 m2 en 2,5 meter hoog .
Maar ga dat maar eens heet stoken . mijn zonneboiler 7m2 oppervlakte maakt 200 liter tussen de 30 en 90 graden over het gemiddelde van een jaar zonnen dag / tijd . Dan kom ik toch op 1500 zondagen en daar zit nog geen graad afkoeling bij . Ik denk dat ik nog veel te simpel reken . Gewoon dus onmogelijk .
Reputatie 4
Badge +12
John, om in de winter je huis te verwarmen met energie uit buitenlucht, oppervlaktewater of de bodem, moet je energie transporteren van lage naar hoge temperatuur. Dat lukt alleen door het toevoegen van extra energie. Die extra energie gaat in de warmtepomp zitten. Pomp is daarin figuurlijk bedoeld. Het kan zowel gaan om het verpompen van een koelmiddel als om het verpompen van elektronen, maar er is extra energie nodig.

Een alternatief is het opslaan van warmte in de zomer met een grote zonneboiler. Voor een gemiddeld hedendaags huis is een bak met 300 kuub water van 70 graden genoeg. Ik heb niet uitgerekend hoeveel vierkante meter zonnecollector je daarvoor nodig hebt.
Reputatie 5
Badge +14
Het is pas effectief als er alleen een pomp nodig is voor het circuleren van het medium. Het gebruik van een warmtepomp impliceert dat deze, hoe dan ook, nodig blijft om te verwarmen. Toch blijft het een interessante stap voorwaarts richting zelf support.
Reputatie 4
Badge +12
Giliam, een mooi staaltje techniek en de oplossing voor huizen met beperkt dakoppervlak.

@JohnKemmer, tussen energiebron en energiegebruiker is altijd een omvormer nodig. Tenzij het je lukt om zonlicht over een half jaar op te slaan. Als de belangrijkste energiegebruiker de verwarming is, dan ligt een warmtepomp voor de hand. Daar is ook al tientallen jaren ervaring mee en er is een volwassen markt. Er zijn wel alternatieven: er zijn PV-panelen in de laboratoriumfase die met de opgewekte elektriciteit meteen waterstof maken. Die kun je dan in je CV-ketel tot warmte omvormen. Ook zou je zonnecellen kunnen combineren met Peltier-elementen waarmee je net als met een warmtepomp energie van lage naar hoge temperatuur kunt pompen.

Bij alle systemen blijft het probleem dat je in je huis in de winter elektriciteit tekort komt. En die zal ergens opgeslagen moeten worden. En tenzij zich echt verschrikkelijk spectaculaire ontwikkelingen voordoen bij accu's, zal dat grootschalig centraal moeten gebeuren.

Groet, Frans
Reputatie 4
Badge +6
John , ik weet het , Al 20 jaar geleden heb ik dit concept bij een verbouwing bij een vriend , onder een pannenlaag aangebracht door middel van horizontale ethyleen buis . Dit idee is vorig jaar geoctrooieerd door iemand die het bracht op de Energie beurs in den Bosch , maar dan met warmte lamellen om die buis .
Reputatie 5
Badge +14
Hoe je het bekijkt maakt niet uit er is gewoon een warmtepomp nodig.
Het heeft pas echt effect als er geen tussenoplossing meer nodig is €€€€€.
Reputatie 4
Badge +6
De warmtepomp waar het om gaat is een elektrische compressiewarmtepomp (brine/water). Het werkingsprincipe van dit type warmtepomp is het makkelijkste uit te leggen aan de hand van de onderdelen van ervan, de verdamper, compressor en condensor, gekoppeld aan drie fasen:
Fase 1: Het onttrekken van de warmte
In de warmtepomp bevindt zich een verdamper. Deze verdamper bevat een zogeheten transportvloeistof, die al bij lage temperatuur verdampt. De omgevingswarmte vanuit de bron (de warmtepomppanelen) zorgt ervoor dat de vloeistof in de verdamper verwarmt, en als gevolg daarvan verdampt.
Fase 2: Samenpersen
De elektrische compressor in de warmtepomp perst de vrijgekomen damp vervolgens samen. Door dit proces stijgt de druk in de warmtepomp en neemt de temperatuur toe.
Fase 3: Afgifte van de warmte
In de condensor krijgt de damp dankzij het expansieventiel weer de ruimte. Hierdoor neemt de druk af en gaat de damp weer over in (transport)vloeistof. Bij dit proces komt warmte vrij. Deze warmte wordt vervolgens naar het afgiftecircuit – de verwarmingsinstallatie of de boiler – geleid. De temperatuur van de afgegeven warmte is aanzienlijk hoger dan de temperatuur van de oorspronkelijk opgenomen warmte, en nu bruikbaar voor verwarming en warm tapwater.
De transportvloeistof stroomt vervolgens weer naar de verdamper, waarna het proces weer opnieuw begint.


Invloed van de zon

Hoewel het Triple Solar®️-systeem voor warmte niet afhankelijk is van de zon doordat het warmtepomppanneel ook in staat is warmte uit de buitentemperatuur en daglicht te halen, heeft het natuurlijk wel voordeel van zonlicht. Door de zon ontstaat een hogere brontemperatuur, waardoor de warmtepomp minder elektriciteit nodig heeft om uiteindelijk bruikbare warmte af te geven. Overdag en in de zomer werkt de warmtepomp dus zuiniger dan ‘s nachts en in de winter. En hoewel het systeem dus ook prima werkt op het noorden, is het wel (nog) zuiniger bij plaatsing van de panelen op het zuiden.
Wat elektriciteit betreft geldt natuurlijk nog altijd: meer zon is meer elektriciteit.

Voordeel ten opzichte van andere systemen

Behalve het Triple Solar®️-systeem, zijn er ook nog andere vergelijkbare systemen: de lucht/warmtepomp met luchtbox als bron en de warmtepomp met bodemlus als bron. Onderstaande tabel laat de verschillen voordelen van het Triple Solar®️-systeem ten opzichte van deze andere systemen zien:

Warmtepomp met Triple Solar panelen als bronLucht/warmtepomp met luchtbox als bronWarmtepomp met bodemlus als bronEnergiebronZonlicht, daglicht en buitenluchtBuitenluchtAarde (de bodem)Gemiddelde brontemperatuur gedurende het jaarHoog; de combinatie van drie bronnen zorgt voor een optimale benutting van energieLaag; de gemiddelde buitentemperatuur tijdens het stookseizoen is 4,8 graden.Laag; tijdens het winterseizoen daalt de temperatuur soms tot 0 gradenGevolgen bij temperatuur onder vriespunt
Blijft werken zonder problemen (kan niet invriezen), en met nog steeds een relatief goede brontemperatuurKan invriezen; door de vorming van ijs kan de verdamper zijn werk niet meer goed doen en moet ontdooit worden door de ontdooifunctie van de warmtepomp.De warmtepomp blijft werken, maar de brontemperatuur blijft na de winter laag bij stijgende buitentempertuurGeluidStil; geen bewegende onderdelenVentilatorgeluidStil, geen bewegende onderdelenInstallatie en onderhoudGemakkelijk te installeren en onderhoudsvrijGemakkelijk te installeren door een STEK gecertificeerd bedrijf, wel onderhoud nodig.
Relatief ingewikkelde installatie; de bodemlus moet geplaatst worden door een gespecialiseerd boorbedrijf die voor de BRL gecertificeerd moet zijn.
Reputatie 4
Badge +6
Niet buiten John , "wereldwijd gepatenteerde geluidloze warmtepomppaneel " vlak onder de aanhef in die tekst . Dat ARTIS er mee werkt is wel opmerkelijk . Ik heb afgelopen voorjaar bij een kennis een Lucht / Water warmtepomp geplaatst en als je daar naast staat moet ik mijn oorstukjes op maximaal zetten om iets te horen , de bewoners slapen , met een dun houten wandje er tussen , er naast .
Dus dat hoeft geen probleem te zijn . Maar een met glycol gevulde installatie heeft ook geen forst leegloop regeling nodig . Wie weet in , ieder geval , weer een alternatief .

Reputatie 5
Badge +14
Dus nog wel een warmtepomp nodig.
Reputatie 4
Badge +6

Warmtepomppaneel steeds meer in beeld als alternatief voor gasketel

Geplaatst op 28 augustus 2018 =56]Warmtepompen

Tekst: Mari van Lieshout
Triple Solar, uitvinder van het wereldwijd gepatenteerde geluidloze warmtepomppaneel, heeft een flinke duw in de rug gekregen nu het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en DOEN Participaties zich aan het systeem hebben verbonden. De panelen leveren de energie direct aan een water/waterwarmtepomp.
Geluidshinder door lucht/waterwarmtepompen wordt inmiddels als een serieus probleem gezien. Het systeem van Triple Solar heeft geen draaiende delen en maakt daardoor geen geluid. Dat geldt trouwens ook voor bodemgebonden warmtepomp, maar dat vergt kostbare boringen waardoor het systeem een flinke investering vereist. Bij het warmtepomppaneel van Triple Soplar hoeft dat niet.

Acht jaar ontwikkeling

Triple Solar heeft de afgelopen acht jaar gewerkt aan een zuinig, efficiënt en geluidloos systeem en daarop inmiddels wereldwijd patent op verkregen. Het warmtepomppaneel combineert een zonnepaneel (elektra) met een thermisch systeem dat warmte wint uit daglicht, zonlicht en buitenlucht. Waar de elektriciteit naar het elektriciteitsnet gaat, wordt de warmte doorgegeven aan de warmtepomp. Dankzij de combinatie van drie bronnen voor warmte is het rendement van het Triple Solar warmtepomppaneel hoog – hoger dan dat van bijvoorbeeld een zonneboiler, die alleen gebruikmaakt van direct zonlicht – en vormt het een stabiele energiebron in alle seizoenen. Het warmtepomppaneel is gemaakt van aluminium. Door de buizen onder oppervlak van het paneel stroomt een glycolmengsel dat de omgevingswarmte naar de warmtepomp geleidt.

Stille warmtepomppaneel

Het warmtepomppaneel wordt gemonteerd in plaats van een gewoon zonnepaneel. Dankzij de dubbele functie is de lawaaierige buitenunit van de lucht/water-warmtepomp verleden tijd. Of, bij toepassing van aardwarmte, verdwijnt de bodemlus en is boren niet meer nodig.
Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “Dit soort initiatieven draagt niet alleen bij aan verduurzaming van energievoorzieningen, maar versterken tegelijkertijd ook de economie en werkgelegenheid. Het door TNO geteste paneel is inmiddels in meer dan honderd gebouwen in binnen- en buitenland toegepast met zeer goede resultaten. De projecten zijn intussen uitgebreid naar appartementencomplexen en woonwijken.”

Artis

Nieuwste klant is dierentuin Artis in Amsterdam, waar Triple Solar het restaurantgebouw 'de Twee Cheetahs' verduurzaamt. Cees Mager, CEO van Triple Solar: “De markt voor gasloos verwarmen is in een versnelling gekomen door de wens van de consument en de push vanuit de politiek en overheid om vanaf 2020 geen fossiele brandstof in nieuwbouw te gebruiken. Een jaar of tien geleden begonnen wij met onze panelen als toevoeging op een bestaande bron, meestal toegepast in de utiliteit. Daar hebben we meerdere projecten mee gerealiseerd. Die vraag neemt nu als gevolg van strengere handhaving om de balans in de bodem te handhaven trouwens ook toe. Onze focus ligt tegenwoordig vooral op het monovalente systeem waarbij de warmtepomppanelen uitsluitend de bronenergie leveren voor de warmtepomp. De vraag naar gasloos verwarmen is nu veel meer een item en daarom richten we ons ook nu nadrukkelijk op de woningbouw. Daarin werken we samen met warmtepompproducent NIBE en een select gezelschap van installateurs.”

https://www.installatieprofs.nl/ oorsprong bericht .
Reputatie 5
Badge +13
Interessant artikel @G.F.Klaver ! Ik heb hem ook uitgelicht op de community :)

Ik kwam vandaag ook dit item tegen over de stijgende verkoop van CV-ketels.

Groetjes, Tanja

Reageer