Relatie meterstanden en verbruik

  • 13 januari 2017
  • 2 reacties
  • 307 keer bekeken

Reputatie 4
Badge +12
We zijn het er vast over eens, dat meterstanden, afgelezen per jaar of per dag of met een QBox per 20 seconden, de basis vormen voor de vaststelling van het verbruik. Als dus het verbruik in "Mijn Energie" afwijkt van de meterstanden, is er iets mis in de software.

Bij mijn gasverbruik zie ik van 23 tm 29 december verbruiken van 13,33m3 per dag. In totaal dus ruim 93m3. Exact gelijke verbruiken op 7 opeenvolgende dagen zijn natuurlijk onwaarschijnlijk. Volgens de meterstanden was het verbruik 88m3. Het verschil komt ook tot uiting in de openingspagina van het dashboard.

Bij elektriciteit hetzelfde. Op 19 en 20 december uit de lucht gegrepen 15,00kWh en van 21 tm 29 december 7,45kWh per dag. Het verschil tussen "verbruik" en meterstanden is hier 10kWh.

Ik heb van de Facebookpagina begrepen dat jullie het "uniek druk" hebben. Dus beantwoording heeft geen haast. Neem het mee in het onderhoud van database en website software.

Nog wel even een simpele vraag: Waarom lopen de pagina's meterstanden een paar dagen achter bij de werkelijkheid? Waarom zie ik nu op 13 januari 's middags de meterstanden van 10 januari 's ochtends om 0:00 uur?

2 reacties

Reputatie 2
Badge +4
We zijn het er vast over eens, dat meterstanden, afgelezen per jaar of per dag of met een QBox per 20 seconden, de basis vormen voor de vaststelling van het verbruik. Als dus het verbruik in "Mijn Energie" afwijkt van de meterstanden, is er iets mis in de software.

Bij mijn gasverbruik zie ik van 23 tm 29 december verbruiken van 13,33m3 per dag. In totaal dus ruim 93m3. Exact gelijke verbruiken op 7 opeenvolgende dagen zijn natuurlijk onwaarschijnlijk. Volgens de meterstanden was het verbruik 88m3. Het verschil komt ook tot uiting in de openingspagina van het dashboard.

Bij elektriciteit hetzelfde. Op 19 en 20 december uit de lucht gegrepen 15,00kWh en van 21 tm 29 december 7,45kWh per dag. Het verschil tussen "verbruik" en meterstanden is hier 10kWh.

Ik heb van de Facebookpagina begrepen dat jullie het "uniek druk" hebben. Dus beantwoording heeft geen haast. Neem het mee in het onderhoud van database en website software.

Nog wel even een simpele vraag: Waarom lopen de pagina's meterstanden een paar dagen achter bij de werkelijkheid? Waarom zie ik nu op 13 januari 's middags de meterstanden van 10 januari 's ochtends om 0:00 uur?


Beste FransvanWoerkom,

De data van voor 30-12-2016, is data direct vanuit de slimme meter die gemiddeld door is gekomen via de netbeheerder. Dit komt omdat de Qbox uitlezing is gestart op 30-12-2016. Bij aanvang is een gas meterstand gebruikt en is er over de periode van 22-12-2016 t/m 29-12-2016 gebruikt gemaakt van een gemiddelde verdeling, daarom zijn de staafdiagrammen over die periode gelijk. Met andere woorden er is een beginstand op 22-12-2016 gebruikt en een eindstand op 30-12-2016 omdat toen de registratie van de Qbox startte en het overnam. Dat daar enige discrepantie in zit kan voorkomen doordat de Qbox niet precies om 00.00 uur de registratie overnam.

Bij verbruik kan het inderdaad zijn dat de meter iets anders aangeeft omdat je ook terugleverd, dit is niet meegenomen in de weergave van het verbruik in de periode 19 t/m 29-12-2016.

Daarnaast geeft de Qbox met de frequentie van één minuut de data door.

Hopelijk heb je zo voldoende informatie en heb ik hierbij je vragen beantwoord.

Groeten,

Niels van Qurrent.
Reputatie 4
Badge +12
Hoi Niels,

Ik had met opzet 22 december, toen de gasmeter vervangen werd en 30 december toen de QBox werd geactiveerd, niet meegenomen. Maar de meterstanden waren wel exact gelijk aan die ik zelf omstreeks 24:00 opnam. Die meterstanden waren ook iets na 0:00 uur door jullie of Enexis via GPRS uitgelezen. Dus anders dan werd gesuggereerd, kwamen de verbruiken niet overeen met de meterstanden. De meterstanden zijn overigens inclusief die van de teruglevertelwerken. Inmiddels is er een nieuwe contractperiode, dus voor mij is het niet meer van belang.

Bij het jaaroverzicht meterstanden ontbreekt 31 december. Bij week- en maandaanzicht staan die er wel.

De gasmeter wordt eens per uur door de elektriciteitsmeter uitgelezen. Omstreeks 24:00 uur gaat het dan om het verbruik tussen 23:00 en 24:00 uur. Ten onrechte staat op de verbruikspagina dit uurverbruik met een staaf op 0 uur. Ten onrechte wordt het gerekend tot het verbruik van de volgende dag.

Je hebt gelijk met die minuut takt van de QBox. Die 20 s was kennelijk vóór activering.

Groet, Frans

Reageer