Vragen over windtegoed berekening op de jaarnota

  • 27 februari 2017
  • 3 reacties
  • 369 keer bekeken

Badge +1
Ik heb vragen over mijn jaarnota (periode 20-01-2016 t/m 20-01-2017).

Via windtegoeden heb ik 50 kWh meer opgewekt dan waar jullie mee rekenen.

Verder verdelen jullie de opbrengst van de windtegoeden over het normaaltarief en daltarief. Waar de verdeelsleutel vandaan komt is mij volstrekt onduidelijk. Het is wel duidelijk dat die verdeelsleutel heel ongunstig voor mij uitpakt.

Mijn vragen heb ik vorige week (22 febr.) al per email gesteld. Ik richtte mij to Aziz. Eerder kreeg ik hem namelijk als contactpersoon aangewezen. Dat was nadat ik een aantal kritische vragen had gesteld op het forum.

Ik heb geen idee hoe ik Aziz kan bereiken en ik ga geen telefoonkosten maken. Voor het beantwoorden van email nemen jullie maar liefst twee weken de tijd. Ik meld me dus maar weer via dit forum.

Azis heeft mij in een telefoongesprek op 9 februari een toezegging gedaan die nog niet is nagekomen. Ik zou een voorbeeldberekening krijgen over de opbrengst van windtegoeden.

Ik vind het heel vervelend dat die toezegging nog niet is nagekomen. Juist nu ik mijn jaarnota heb ontvangen zou zo’n voorbeeldberekening heel nuttig zijn bij het controleren van die nota.

Maar hoe dan ook, de nota klopt niet al was het alleen maar omdat er met 50 hWh windtegoed te weinig wordt gerekend.

3 reacties

Beste Frank, hartelijk dank voor je bericht. Goed dat je contact met ons hebt opgenomen.

Excuses voor mijn late reactie. Ik begrijp je verwarring. Onderstaande vragen ga ik zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

1). Je eerste vraag heeft betrekking op de opwek. Ik begrijp heel goed je verwarring. Op dit moment zijn wij bezig met het optimaliseren van de Mijn Energie pagina en de App. Nu zien we dat de informatie vaak niet synchroon loopt met de jaarnota of met elkaar. Excuses voor het ongemak, op dit moment werken wij erg hard op de informatievoorziening eenzijdig te maken.

Het verschil op uw jaarnota en Mijn Energie komt omdat na het afrekenmoment van uw jaarnota namelijk, 1-1-2016 tot 1-1-2017 uw windtegoed opwek blijft genereren. Het waait immers bijna altijd in Nederland. De 50 kWh opwek is dus gegenereerd in de periode 01-01-2017 en 22-02-2017 (het moment dat de jaarnota is opgemaakt).

2). Met betrekking tot de vraag over de eventueel oneerlijke verdeling van het windtegoed over dal en normaal tarief kan ik garanderen dat dit wordt berekend op basis van opwek per uur. Dit betekend dat wanneer het harder waait in de avond uren, je meer kWh opwekt tegen dal tarief. Het afgelopen jaar heeft het gemiddeld in de dal uren harder gewaaid. Wanneer u wilt over stappen op een enkel tarief kunnen we dit eventueel gemakkelijk voor u aanpassen.

3). De korting waar u naar refereert op het vastrecht is exclusief BTW. Vandaar het verschil op de jaarnota en website. De BTW wordt op punt 3 op de jaarnota verrekend.

Nogmaals excuses en hopelijk heb ik u op deze manier voldoende geïnformeerd,

Groeten van Aziz
Badge +1
Geachte heer,

De verwarring waarover u spreekt speelt vooral bij u. Niet bij mij.

Ad 1)
Het gaat mij om de periode waar de jaarnota betrekking op heeft (20-01-2016 t/m 20-01-2017).
Dat is niet de periode waar u over spreekt.

Qurrent heeft mij 50 kWh aan windtegoed door de neus geboord (zie de bijlagen bij mijn vorige mail).


Ad 2)
Uw houding is niet zakelijk. Ik hoef er niet blindelings op te vertrouwen dat u het wel bij het rechte eind zult hebben. De verhouding tussen daltarief en normaaltarief is bijzonder onaannemelijk.  En wat betreft de contractperiode maakte u er ook al een potje van.
Ik mag verwachten dat uw cijfers controleerbaar zijn. Als dat niet kan lijkt het mij redelijk dat Qurrent één gemiddeld tarief hanteert.

Ad 3)
U gaat niet in op mijn vraag waar het aantal van 501 kWh vandaan komt. Daar heb ik graag nog een antwoord op.

Wat betreft het tarief (exclusief versus inclusief BTW); dat klopt inderdaad.


Conclussie

Op de hoofdzaken snijdt uw antwoord geen hout.
Ik wacht een bevredigend antwoord af.

Als dat bevredigende antwoord niet komt zal ik elders een klacht over Qurrent indienen.Hoogachtend,


F.P. Noordenbos
Beste Frank, bedankt voor uw uitgebreide antwoord.

Ik zie inderdaad dat ik fouten heb gemaakt met de data die ik in mijn eerdere mail heb aangekaart. Excuses hiervoor.

Het belangrijkste voor u is dat u vertrouwen heeft in het windtegoed van Qurrent. Ik heb mijn best gedaan om al u vragen te beantwoorden dit is helaas niet op alle punten gelukt.

Ik heb al uw vragen besproken met onze windtegoed expert Daan. Hij zal telefonisch met u contact opnemen en de kwestie met u bespreken. 
Wij nemen uw klacht heel serieus en ik verwacht dat hij met zijn expertise duidelijkheid geeft op al uw vragen.

Bedankt voor uw begrip en geduld.
Groeten van Aziz

Reageer