Wens: een zorgvuldiger bedrijfsvoering!

  • 23 juni 2018
  • 16 reacties
  • 430 keer bekeken

Reputatie 1
Badge
In het financieel overzicht
25-06-2018 | Nota 20-5-2017 tot 11-5-2018 | bedrag

In de tekst van de jaarnota:
"Jij bent groen bezig geweest op *adres* over de periode 20-05-2017 t/m 11-05-2018. Op deze jaarnota vind je een overzicht van jouw energieverbruik.

Even afgezien van het onjuiste Nederlands in de zin hierboven (exemplarisch), wil ik mijn ongenoegen melden over het feit dat ik, in de iets meer dan één jaar dat ik nu via Qurrent stroom en gas afneem, in alle aspecten van Qurrents bedrijfsvoering word geconfronteerd met onzorgvuldigheden en onjuistheden.

Voorbeelden zijn: initieel termijnbedrag onjuist, verlengingsaambod onjuist, aanschaf windtegoeden onjuist verwerkt (nog steeds overigens), onjuiste informatie in app, initiële jaarnota onjuist, onjuiste teksten in jaarnota, onjuiste aanduidingen van afrekenperiodes, enzovoorts.

Ik vind het niet normaal dat ik al ruim meer tijd heb geïnvesteerd in het (doen) laten rechtzetten van Qurrents fouten dan bij enig andere energieleverancier ooit. Ik ervaar dat de accuratesse van Qurrent ondermaats is en ik spreek de wens uit dat het foutloos uitvoeren van de bedrijfsvoering meer prioriteit gaat krijgen.

16 reacties

Reputatie 1
Badge +2
Beste I.M.F.J. Joukes,

Zojuist hebben wij elkaar uitgebreid telefonisch gesproken. Ik ga voor u achter de klachten aan en wacht uw screenshot van het windtegoed af.

Met vriendelijke groet,

Lucia
Reputatie 1
Badge
Beste I.M.F.J. Joukes,

Zojuist hebben wij elkaar uitgebreid telefonisch gesproken. Ik ga voor u achter de klachten aan en wacht uw screenshot van het windtegoed af.

Met vriendelijke groet,

Lucia

Zie >> https://community.qurrent.nl/mijn-energie-en-app-42/waarom-zie-ik-in-mijn-app-mijn-energie-mijn-windtegoed-en-de-opbrengst-niet-578/index4.html#post19906
Reputatie 1
Badge +2
Beste I.M.F.J. Joukes,

Bedankt!

Met vriendelijke groet,

Lucia
Reputatie 1
Badge
Beste I.M.F.J. Joukes,

Bedankt!

Met vriendelijke groet,

Lucia


Oh ja, Lucia en deze...
https://community.qurrent.nl/zonne-energie-en-zonnepanelen-4/hoe-werkt-de-opwekbonus-2968/index1.html#post19914

Samenvattend:
- initieel termijnbedrag bij start 1e contractperiode onjuist,
- verlengingsaanbieding onjuist,
- aanschaf windtegoeden onjuist verwerkt,
- drie weken niet kunnen inloggen op app,
- onjuiste informatie in app,
- ontbrekende informatie in app,
- initiële jaarnota onjuist,
- termijnbedrag na initiële jaarnota onjuist,
- niet controleerbare berekening van de opwekbonus,
- letterlijk onjuiste teksten in jaarnota,
- onjuiste toelichting in jaarnota,
- onjuiste tekstuele aanduidingen van afrekenperiodes...
- ontbrekende en onduidelijke functionaliteit in Mijn Energie

Het is me wat 😞
Reputatie 1
Badge
En deze ... > https://community.qurrent.nl/inbox/conversation?with=10801

Reputatie 1
Badge
En aanvullend ... zojuist ontdekt tijdens het gesprek met de 'klacht-collega' (Coen/Koen) die me vandaag belde:
  • Op 16 mei 2018 heeft Qurrent de vier door mij aangeschafte Windtegoeden geïncasseerd.
  • Daar heb ik alleen in de bankadministratie een bewijs van.
  • Qurrent heeft mij geen factuur doen toekomen.
  • Noch heeft Qurrent een Windtegoed-factuur opgenomen in het financiële overzicht.

Reputatie 4
Badge +8
Hoi I.M.F.J. Joukes,

Ik zie inderdaad dat het verwerken van je Windtegoeden niet heel soepel is verlopen. Ook de betaling is niet volgens de reguliere manier gevonden. De bevestiging van de bestelling is per mail verstuurd op 8 mei 2018. Helaas is het niet mogelijk om de factuur te verwerken in het financiële overzicht.

Groet,
Tomer
Reputatie 1
Badge
Dag Tomer,
In reactie: ik heb geen factuur mogen ontvangen voor de aanschaf van 4 Windtegoeden (ook niet per email).
Reputatie 4
Badge +8
Hoi I.M.F.J. Joukes,

Dat zie ik inderdaad terug in je gegevens. Doordat het verwerken van de bestelling niet op de reguliere manier is verlopen, was het niet mogelijk om een factuur vanuit een automatisch proces te versturen. Derhalve is het ook niet mogelijk deze alsnog aan te maken. Wel staan de Windtegoeden in ons systeem, en is de opwek daarvan gegarandeerd.

Groet,
Tomer
Reputatie 1
Badge
Gelukkig maar dat de opbrengst van de windtegoeden gegagrandeerd is, want - vergelijkbaar met alles wat Qurrent tot nu toe voor ons heeft gedaan, is er nog geen enkele maand iets van de verwachte opbrengst terecht gekomen.

Echt: wij zijn zo enorm klaar met Qurrent.
Helaas nog ff 2,5 jaar doorbijten. (Maar dan is dit contract gelukkig ook weer voorbij.)

We hebben het al vaker gezegd: wij geloven 100% in Qurrent's missie, maar helaas heeft Qurrent/Qurrents bedrijfsvoering ons tot op heden 100% in de steek gelaten. Geen enkele wijziging is -zonder dat wij tussenbiede moesten komen - foutloos verwerkt.

Dat Greenchoice Qurrent nu heeft overgenomen spijt ons, maar wij hopen anderzijds dat Qurrents bedrijfsvoering nu eindelijk de aandacht krijgt die wij als klanten verdienen en die wij tot op heden nog niet van Qurrent hebben gekregen.
Reputatie 2
Badge +9
Hoi @I.M.F.J. Joukes,

Dankjewel voor je bericht.
Vervelend dat je deze ervaring hebt met onze klantenservice.
Is er op dit moment iets waarmee ik je kan helpen om het beter te maken?

Groet, Joost
Reputatie 1
Badge
Update naar aanleiding van de gebeurtenissen in 2019 tot op heden... Het waarschijnlijk zelfs incomplete lijstje is nu:

Maart-mei 2017: contractstart
- via gaslicht.com aangeleverde gegevens niet overgenomen
- initieel termijnbedrag bij start 1e contractperiode hoger dan, dus niet conform formele bevestiging, afspraak

Mei 2017: app
- Drie weken niet kunnen inloggen op app
- Onjuiste informatie in app
- Ontbrekende informatie in app

Mei 2017-heden: Mijn Energie
- Mijn Energie is alleen zinvol wanneer men beschikt over een slimme meter, dat wordt echter nergens genoemd
- ontbrekende functionaliteit in Mijn Energie
- onverklaarde functionaliteit in Mijn Energie
- vreemde weergave van meterstanden na installatie van slimme meter op 9 april 2019

Mei 2017-heden: Community
- Ranking-aanduidingen in community slaan nergens op
- Eigen posts in community werden gearchiveerd (zonder aankondiging) en/of zijn gewoon niet benaderbaar (leiden tot de medeling dat de pagina niet bestaat)

Januari 2018: verlengingsaanbieding
- Verlengingsaanbieding onjuist (jaarbedrag bij een contract van 2 jaar goedkoper dan het jaarbedrag voor een contract van 3 jaar + onjuiste bedragen qua energiebelastingteruggave)

Maart-juni 2018: aanschaf windtegoeden
- Aanschaf van 4 windtegoeden initieel niet conform de daarover gemaakte afspraken/gedane toezeggingen verwerkt
- Debitering vanwege aanschaf 4 windtegoeden werd niet aangekondigd
- Debitering vanwege aanschaf 4 windtegoeden niet opgenomen in financieel overzicht
- geen factuur voor aanschaf 4 windtegoeden ontvangen

Maart-juni 2018: app
- Opwek van de windtegoeden geruime tijd niet in app zichtbaar

Mei-juli 2018: jaarnota #1
- Letterlijk onjuiste teksten in jaarnota
- Letterlijk onjuiste toelichting in jaarnota
- Letterlijk onjuiste tekstuele aanduidingen van afrekenperiodes...
- Niet-controleerbare berekening van de opwekbonus in de jaarnota 2017-2018 (eerste contractjaar)
- Niet-controleerbare subtotalen in jaarnota 2017-2018 (eerste contractjaar)
- Onjuiste berekeningen op originele jaarnota 2017-2018 (eerste contractjaar) in mijn nadeel
- Onjuiste berekeningen op gecorrigeerde jaarnota 2017-2018 (eerste contractjaar) in mijn nadeel

Additioneel: Voorwaarden Opwekbonus (leveringskorting op vastrecht)
- Berekeningswijze van de hoogte van de opwekbonus onduidelijk geformuleerd
- Letterlijk onjuiste berekeningen leidend tot foutieve bedragen genoemd in de voorwaarden voor de opwekbonus

Mei 2018
- Onjuiste berekening van het termijnbedrag bij ingaan van het tweede contractjaar (2018-2019)
- Aanpassing van termijnbedrag via hyperlink in e-mail leidt naar een niet-werkende termijnbedragaanpassingspagina

Februari 2019
Ongevraagde en bovendien ook onjuiste aanpassing van het termijnbedrag van €95,00 naar €110,00 vanwege de verlaging van de teruggave van de energiebelasting

April 2019
- Einde actieperiode "korting op vaste leveringskosten (opwekbonus)" niet formeel benoemd of gecommuniceerd
- Korting op vaste leveringskosten deels onvolledig
- Korting op vaste leveringskosten onjuist berekend
- Door Qurrent aan ons verschuldigde korting op vaste leveringskosten tot tweemaal toe ondanks afspraken/toezeggingen met onjuiste bedragen overgemaakt
- Uitbetaalde kortingen op vaste leveringskosten ondanks toezeggingen daarover niet zichtbaar in het financieel overzicht

Mei 2019: Jaarnota #2
- Jaarnota 2018-2019 is opgemaakt maar nog steeds niet uitgereikt
- Het in de periode 2018-2019 teveel betaalde is zonder communicatie overgemaakt
- Terugstorting is niet zichtbaar in financieel overzicht

Mei 2019: naar aanleiding van de (nog steeds) niet ontvangen Jaarnota #2
- Zonder enige berichtgeving werd het termijnbedrag voor het 3e contractjaar met meer dan 50% verhoogd (van EUR 95 naar EUR 148) terwijl in het 2e contractjaar het verbruik ongeveer EUR 87,50 per maand kostte!
- Verlaging van het termijnbedrag via de termijnbedragaanpassingspagina is begrensd en was slechts mogelijk van €148,00 tot €133,00 (wat nog steeds 33% boven de verwachte maandtermijn voor 2019-2020 is).
Reputatie 1
Badge +3
Hoi @I.M.F.J. Joukes,

Bedankt voor je bericht.

Alle punten zijn door ons klachtenteam al individueel behandeld. Wat betreft de gecorrigeerde jaarnota, hier waren wij inderdaad nog mee bezig.
Ik krijg zojuist bericht van onze afdeling facturatie dat de gecorrigeerde jaarnota vandaag verstuurd is.

Groeten,

Roufaida
Reputatie 1
Badge
Update naar aanleiding van de gebeurtenissen in 2019 tot op heden... (12-07-2019).
Het waarschijnlijk zelfs incomplete lijstje is nu:

Maart-mei 2017: contractstart
- Via gaslicht.com aangeleverde gegevens niet overgenomen
- Initieel termijnbedrag bij start 1e contractperiode hoger dan, dus niet conform formele bevestiging, afspraak

Mei 2017: app
- Drie weken niet kunnen inloggen op app
- Onjuiste informatie in app
- Ontbrekende informatie in app

Mei 2017-heden: Mijn Energie
- Mijn Energie is alleen zinvol wanneer men beschikt over een slimme meter, dat wordt echter nergens genoemd
- Ontbrekende functionaliteit in Mijn Energie
- Onverklaarde functionaliteit in Mijn Energie
- Vreemde weergave van meterstanden na installatie van slimme meter op 9 april 2019

Mei 2017-heden: Community
- Ranking-aanduidingen in community slaan nergens op
- Eigen posts in community werden gearchiveerd (zonder aankondiging) en/of zijn gewoon niet benaderbaar (leiden tot de medeling dat de pagina niet bestaat)

Januari 2018: verlengingsaanbieding
- Verlengingsaanbieding onjuist (jaarbedrag bij een contract van 2 jaar goedkoper dan het jaarbedrag voor een contract van 3 jaar + onjuiste bedragen qua energiebelastingteruggave)

Maart-juni 2018: aanschaf windtegoeden
- Aanschaf van 4 windtegoeden initieel niet conform de daarover gemaakte afspraken/gedane toezeggingen verwerkt
- Debitering vanwege aanschaf 4 windtegoeden werd niet aangekondigd
- Debitering vanwege aanschaf 4 windtegoeden niet opgenomen in financieel overzicht
- Geen factuur voor aanschaf 4 windtegoeden ontvangen

Maart-juni 2018: app
- Opwek van de windtegoeden geruime tijd niet in app zichtbaar

Mei-juli 2018: jaarnota #1
- Letterlijk onjuiste teksten in jaarnota
- Letterlijk onjuiste toelichting in jaarnota
- Letterlijk onjuiste tekstuele aanduidingen van afrekenperiodes...
- Niet-controleerbare berekening van de opwekbonus in de jaarnota 2017-2018 (eerste contractjaar)
- Niet-controleerbare subtotalen in jaarnota 2017-2018 (eerste contractjaar)
- Onjuiste berekeningen op originele jaarnota 2017-2018 (eerste contractjaar) in mijn nadeel
- Onjuiste berekeningen op gecorrigeerde jaarnota 2017-2018 (eerste contractjaar) in mijn nadeel

Additioneel: Voorwaarden Opwekbonus (leveringskorting op vastrecht)
- Berekeningswijze van de hoogte van de opwekbonus onduidelijk geformuleerd
- Letterlijk onjuiste berekeningen leidend tot foutieve bedragen genoemd in de voorwaarden voor de opwekbonus

Mei 2018
- Onjuiste berekening van het termijnbedrag bij ingaan van het tweede contractjaar (2018-2019)
- Aanpassing van termijnbedrag via hyperlink in e-mail leidt naar een niet-werkende termijnbedragaanpassingspagina

Februari 2019
Ongevraagde en bovendien ook onjuiste aanpassing van het termijnbedrag van €95,00 naar €110,00 vanwege de verlaging van de teruggave van de energiebelasting

April 2019
- Einde actieperiode "korting op vaste leveringskosten (opwekbonus)" niet formeel benoemd of gecommuniceerd
- Korting op vaste leveringskosten deels onvolledig
- Korting op vaste leveringskosten onjuist berekend
- Door Qurrent aan ons verschuldigde korting op vaste leveringskosten tot tweemaal toe ondanks afspraken/toezeggingen met onjuiste bedragen overgemaakt
- Uitbetaalde kortingen op vaste leveringskosten ondanks toezeggingen daarover niet zichtbaar in het financieel overzicht

Mei 2019: Jaarnota #2
- Jaarnota 2018-2019 is opgemaakt maar nog steeds niet uitgereikt
- Het in de periode 2018-2019 teveel betaalde is zonder communicatie overgemaakt
- Terugstorting is niet zichtbaar in financieel overzicht

Mei 2019: naar aanleiding van de (nog steeds) niet ontvangen Jaarnota #2
- Zonder enige berichtgeving werd het termijnbedrag voor het 3e contractjaar met meer dan 50% verhoogd (van EUR 95 naar EUR 148) terwijl in het 2e contractjaar het verbruik ongeveer EUR 87,50 per maand kostte!
- Verlaging van het termijnbedrag via de termijnbedragaanpassingspagina is begrensd en was slechts mogelijk van €148,00 tot €133,00 (wat nog steeds 33% boven de verwachte maandtermijn voor 2019-2020 is).

Juli 2019
- Een creditnota (factuur 197100681255) wordt in het Financieel Overzicht met een debet-bedrag weergegeven.
- Vervolgens worden de creditsaldi van de tussentijdse nota (periode: meterwissel tot contracteinddatum) en de jaarnota (periode: contractstartdatum tot meterwissel) getoond.

Probleem 1: die drie nota's samen lopen (afrondingsverschillen daargelaten) op €0,00. Dat betekent dat Qurrent mij nog €89,84 verschuldigd is. Dat is in werkelijkheid niet zo, want de te crediteren bedragen werden (onjuist overigens!) reeds overgemaakt)...
Probleem 2: Het Financieel Overzicht is een onjuiste, en dus: onbetrouwbare, weergave van de werkelijkheid...
Badge
Hi @I.M.F.J. Joukes,

Zoals mijn collega al eerder aangaf heeft ons klachtenteam elk punt individueel behandeld. Betreffende de betalingen heb ik, in verband met privacy, per e-mail het betaaloverzicht toegestuurd zodat het betalingsverkeer nog rustig doorgenomen kan worden. Voor meer inzicht adviseer ik, net als mijn collega eerder aangegeven heeft, om telefonisch contact met ons op te nemen.

Groet,

Kelly.
Reputatie 3
Badge +6
Ja, want dit komt teveel onder de aandacht van anderen....

Reageer