Sticky

Verslag van de Feyenoord Brainstormsessie

  • 17 mei 2017
  • 29 reacties
  • 29033 keer bekeken

Reputatie 5
Badge +13
Verslag van de Feyenoord Brainstormsessie
Vandaag precies een week geleden hebben wij een interessante sessie gehad over het partnerschap met Feyenoord. Hier volgt een verslag van de middag. Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan ons door een reactie te plaatsen!

Het verslag
Woensdag 10 mei organiseerden wij een brainstormsessie voor onze leden over de samenwerking met Feyenoord. Al onze leden waren uitgenodigd waarvan Jan en Frank ook daadwerkelijk naar Amsterdam zijn gekomen. Veel dank dat jullie de moeite genomen hebben, heren!

Samen met Richard Klatten & Denis Slieker (directie), Wim Meijer (Voorzitter van de Raad van Commissarissen), Chris Woerts (expert sportmarketing) en Bas Raemakers (hoofd partnerships Feyenoord) zijn we met elkaar in gesprek gegaan.
De missie van Qurrent is ongewijzigd en we kunnen zeggen dat er een goed begin gemaakt is. We zijn in 3 jaar tijd van 0 naar 125.000 leden gegroeid. Maar, wij willen héél Nederland bereiken. We moeten bekend worden en we hebben haast. Daarom zijn we een partnership met Feyenoord aangegaan. We vergeten daarbij onze missie niet.

Maar waarom een voetbalclub met de bijbehorende uitstraling? Chris gaf aan dat voetbal wekelijks door 3 miljoen mensen bekeken wordt. Het is onze nationale sport en sport verbroedert. Wim vult aan dat het slecht gesteld is met aanwending van duurzame bronnen. Volgens het CBS werd afgelopen jaar 90% van het energieverbruik voorzien door olie en gas. Er moet nu echt iets gebeuren. Oké, het ‘groen groot maken’ begrijpen we. Maar hier krijg je nog geen gedragsverandering door?
Bas heeft de feiten: het partnership met Opel en de Hartstichting heeft ervoor gezorgd dat het landelijke collectief van 70.000 naar 170.000 mensen is gestegen. Dat is bereikt door events op het gebied van bewustwording.

Qurrent heeft in 4 jaar tijd met 1 miljoen marketinginzet per jaar slechts 1% naamsbekendheid bereikt. Wij denken dat deze stap gaat helpen om groen groot te maken. De 11 miljoen impressies in de eerste week na bekendmaking van het partnerschap, spreken voor zich. En imago-technisch? Ook dat hebben wij meegenomen in ons besluit. Onderzoek toont aan dat de imagoschade, bij negatieve berichtgeving over de partner, 0% is. Ons motief is niet voetbal of Feyenoord te promoten. Wat we wel moeten doen, is heel Nederland betrekken bij duurzaamheidsontwikkelingen. Niet alleen de mensen die zich al bewust zijn van groen.

Afsluitend zijn er ideeën bedacht over de samenwerking; zo denken we over zonnepanelen op het dak van Giovanni van Bronckhorst, het verduurzamen van het stadion en het betrekken van de spelers bij duurzaamheid.

Hebben jullie ook ideeën hoe we de samenwerking met Feyenoord kunnen verduurzamen? We ontvangen jullie ideeën graag hieronder.

29 reacties

Bedankt voor het plaatsen van dit verslag Tanja.
Toevallig vroeg ik vandaag onder een ander topic naar het uitblijven hiervan.

Leuk dat Jan en Frank de moeite hebben genomen bij de bijeenkomst aanwezig te zijn maar ik kan niet geloven dat zij er geen kritische noot over het sponsorschap hebben gegeven. In het verslag zie ik daar niets van terug. Volgens dit verslag was deze bijeenkomst meer een eenrichtingspraatje met een (herhaalde) toelichting op het sponsorbesluit.

Dat onderzoek aantoont dat de imagoschade, bij negatieve berichtgeving over de partner, 0% is lijkt mij klinkklare onzin wat alleen wordt gebruikt om het sponsorschap goed te praten. Ik ben zelf een onderzoeker geweest en weet dat je altijd heel kritisch naar onderzoeksresultaten moet kijken. Wanneer was dat onderzoek, door,en bij wie (populatie) is dit uitgevoerd? Toch niet alleen onder Feyenoord supporters hoop ik?

Maar ook al is het onderzoek gedegen en onafhankelijk uitgevoerd dan is de conclusie m.i. toch een onjuiste geweest. De imagoschade voor Qurrent is weldegelijk geschiedt en zeker geen 0%. Men heeft bij Qurrent werkelijk geen sensitiviteit voor de negatieve emoties die het sponsorschap bij vele leden en zeker ook bij mij teweeg heeft gebracht.

De bijeenkomst is volgens mij totaal zinloos geweest met slechts een herhaling van argumenten. Misschien is er iemand die mijn 2 openstaande vraag-topics van enkele dagen geleden kan oppakken? Dan kan ik z.s.m. mijn overstap naar een andere leverancier regelen.
Ik ben Jan Stellingwerff die vorige week 10 mei samen met Frank aanwezig was in Amsterdam. Het viel mij behoorlijk tegen dat we maar met zijn tweeën de moeite hadden genomen om in te gaan op de uitnodiging van Qurrent. Gezien de afvaardiging van Qurrent hadden ook zij op meer mensen gerekend. En ik had dat ook zeker verwacht, want er is op de community behoorlijk stelling genomen tegen het sponsorcontract met Feyenoord. Als je dan uitgenodigd wordt om daarover met verantwoordelijken bij Qurrent van gedachten te wisselen en je daar ook nog voor aanmeldt, dan ga je toch! En we zijn zeer gastvrij ontvangen!

Dat "wij" maar met zijn tweeën waren en "zij" met z'n zevenen (Tanja is er nog twee vergeten, waaronder Yentl) wil niet zeggen dat Frank en ik ons ons overdonderd voelden en ons niet geweerd hebben.
Ik vind dat we een goede inhoudelijke discussie hebben kunnen voeren. In die zin had het verslag dat Tanja geplaatst heeft wel wat genuanceerder gemogen.
Het verslag dat ik (en Frank ook denk ik) eerder hebben ontvangen was dat ook, en ik had verwacht dat dat onverkort op de community zou worden geplaatst.
Ik zal er hier enige citaten uit halen:
Jan gaf aan dat hij snapte dat er marketing nodig was, maar waarom een voetbalclub? De uitstraling van een voetbalclub is vaak negatief, voetbal is “verrot” geworden.
Daar heeft Chris een antwoord op. Voetbal wordt namelijk wekelijks door 3 miljoen mensen bekeken. Het is dé nationale sport in Nederland. Bovendien; sport verbroedert.
Jan snapt het het een quick-win is. Met zo’n partnership bereik je veel mensen. Maar hij houdt zijn bedenkingen bij de gemaakte keuze.


Wellicht dat Frank er ook nog wat aan kan toevoegen.

Wat je verder ook van dit contract mag denken, Qurrent doet er goed aan beter uit te leggen wat hen heeft bewogen en wat ze ervan verwachten.
We hebben ook nog gesproken over de functie die de community kan hebben bij het uitdragen van missie en visie van Qurrent. Ik heb van Yentl begrepen dat dit in de steigers staat.
Complicerende factor in dat verband is dat veel klanten van Qurrent maar kort klant zullen blijven. We wisselen immers snel van energieleverancier. Het wordt ons door elke consumentenorganisatie aangeraden. Een community zal dus ook minder lang klanten kunnen boeien. Dat lijkt me een extra uitdaging voor de opzet ervan en de manier van werken ermee.
Zie het citaat hieronder uit het eerder door mij genoemde verslag:
Hierna hebben we nog met elkaar nagedacht over hoe we de community kunnen betrekken bij het partnerschap. Jan en Frank gaven aan, dat de communicatie rondom het partnerschap beter had gekund. De voorbeelden en uitleg die er nu worden gegeven, moeten ook worden gegeven op de community. De community wordt wel als een goed middel gezien, juist om discussies te voeren. Wel kan er sneller gereageerd worden. Advies van Jan en Frank is om te verbreden; laat de leden meedenken over de invulling van de samenwerking.
Ook zijn er direct ideeën gegenereerd over de invulling; zo denken we over zonnepanelen op het dak van Giovanni van Bronckhorst, het verduurzamen van het stadion en het betrekken van de spelers bij duurzaamheid.
Jan, bedankt voor je commentaar op het verslag en het geeft een betere impressie van de bijeenkomst weer. Kon me werkelijk niet voorstellen dat jij en Frank geen kritische geluiden naar voren zouden hebben gebracht. Hiervoor mijn respect en dank.

Het hier gepubliceerde verslag is verzacht en had juist jullie bedenkingen over het partnerschap moeten weergeven.

Dat er zo weinig leden aanwezig waren was te danken aan het doel van deze bijeenkomst, namelijk brainstormen over een betere invulling geven op het partnerschap en dus niet het aanhoren van kritiek hierop. Tja, dan haken er een hoop mensen af.

En wat betreft de zogenaamde 0% imagoschade slaat Qurrent de plank toch echt compleet mis......zie bijvoorbeeld bij klantenvertellen.nl waar men Qurrent momenteel nog maar 86% aanbeveelt terwijl er op de Qurrent site onder de rubriek "Klantervaringen" nog steeds trots, maar ten onrechte, 91% wordt vermeld.

In ieder geval haak ik na 2 maanden Qurrent lidmaatschap al af en vertrek naar een andere leverancier.

In een Qurrent top die liever ten hele dwaalt dan ten halve keert en doof blijft voor de vele negatieve emoties richting het Feyenoord sponsorschap kan ik geen greintje vertrouwen meer schenken.
Reputatie 5
Badge +13
Hoi Jan,
Bedankt voor jullie bericht en je aanvullingen. Het klopt dat het verslag hierboven een verkorte versie is. Het volledige verslag is nog niet door alle aanwezigen goedgekeurd. Omdat er al veel vragen over waren wilden we niet langer wachten.

Hopelijk tot snel, op de Algemene Leden Vergadering.


Hoi REvanDorst,
Bedankt voor je feedback over het verslag. Het klopt dat er een aantal reviews op klantenvertellen.nl staan. Alle feedback uit de berichten nemen wij mee en wordt op gereageerd. En in de meeste gevallen neemt de verduidelijking van ons doel de kritiek weg. We begrijpen dat mensen bedenkingen kunnen hebben bij de samenwerking met Feyenoord, maar om groen groot te maken is deze stap nodig. En ik hoop dat we je vertrouwen kunnen herstellen met onze invullingen van de samenwerking.

Groetjes, Tanja
Beste Tanja.

Mij is duidelijk waarom Qurrent het partnerschap is aangegaan maar ik kan daar absoluut niet achter staan. Het professionele voetbal symboliseert voor mij alles wat fout is. Daar wil ik geen enkele directe of indirecte associatie mee hebben en elke invulling van het partnerschap is wat mij betreft al teveel.

Voor jou en je collega's van de klantenservice heb ik diep respect maar voor de Qurrent-top kan ik dat niet opbrengen. Mijn vertrouwen in hen is weg en zullen ze nooit meer bij mij kunnen terugwinnen.

Mijn bezwaar tegen het sponsorschap weegt voor mij zwaarder dan geld en morgen meld ik mij bij een andere leverancier aan. Het kost mij een groene cheque van € 150 en een boete van € 250 maar dat heb ik er wel voor over.

Ik wens jou en je collega's klantenservice het allerbeste voor de toekomst toe.
Bedankt voor het verslag. Ik begrijp dat de opkomst teleurstellend was, maar zoals ik ook in een schriftelijke reactie op de uitnodiging heb laten weten (waar ik overigens geen reactie op heb gekregen), kon ik niet hiervoor een halve verlofdag opnemen en naar Amsterdam afreizen. Ik kan me voorstellen dat dat voor meer mensen gold. Ik heb ook aangegeven dat een brainstorm ná de beslissing een vreemde volgorde lijkt en dat ik gezien de kapottegrammofoonplaatreacties van Qurrent op de vele vragen en opmerkingen weinig inhoudelijke interactie verwachtte. Ook dat zal wellicht door meerdere mensen zo zijn. Gelukkig werd het eerste verslag hier op het forum aangevuld door één van de aanwezigen, zodat we nu dan toch weten dat er toch wel discussie is geweest. Ik heb me overigens wél aangemeld voor de ALV, want dat is in het weekend.
Bedankt voor het verslag. Ik begrijp dat de opkomst teleurstellend was, maar zoals ik ook in een schriftelijke reactie op de uitnodiging heb laten weten (waar ik overigens geen reactie op heb gekregen), kon ik niet hiervoor een halve verlofdag opnemen en naar Amsterdam afreizen. Ik kan me voorstellen dat dat voor meer mensen gold. Ik heb ook aangegeven dat een brainstorm ná de beslissing een vreemde volgorde lijkt en dat ik gezien de kapottegrammofoonplaatreacties van Qurrent op de vele vragen en opmerkingen weinig inhoudelijke interactie verwachtte. Ook dat zal wellicht door meerdere mensen zo zijn. Gelukkig werd het eerste verslag hier op het forum aangevuld door één van de aanwezigen, zodat we nu dan toch weten dat er toch wel discussie is geweest. Ik heb me overigens wél aangemeld voor de ALV, want dat is in het weekend.

Dank voor je aanvullingen!

Wij nemen de feedback zeker mee om meer inhoudelijk te reageren op jullie vragen. We leren van je en we stellen zeer op prijs dat je de moeite neemt om ons mee te nemen in jouw denkproces.

Ik ben direct benieuwd; wanneer wij sessies in het weekend & bij jou in de buurt organiseren, zou je dan willen komen?
Dan gaan wij dit gewoon doen!

Leuk om te horen dat je op onze ALV komt. Mocht je daar voorafgaand ideeën of vragen over hebben, kun je het laten weten in dit topic: https://community.qurrent.nl/cooperatie-23/wil-jij-zien-tijdens-de-algemene-ledenvergadering-denk-mee-465

Groet,
Yentl
Zo zo, een opkomst van wel twee leden. Dat was ook niet te voorzien natuurlijk. Mooi ook dat Qurrent zich weer ontzettend in de kaart laat kijken door een gecensureerd verslag te geven. Het tot in den treure herhaalde verhaaltje van Qurrent wordt weer goed naar voren gebracht en de bezwaren weer goed genegeerd. 0% imagoschade bij incidenten met Feyenoord? Wie heeft dat onderzoek uitgevoerd? Onder welke groep? Met welke methode? Een feiten vrij relaas wordt feiten vrij verworpen.
Wat een negativiteit! Ik heb het te doen met de community managers.
Ik hoopte een aantal goede argumenten te kunnen lezen waarom het verstandig of onverstandig is van Qurrent om een samenwerking aan te gaan met Feyenoord,
Sterkte Yentl en co, misschien wordt Qurrent ooit sterker door kwalitatieve feedback van haar leden mocht die komen
Reputatie 5
Badge +13
Hoi RoaldK, ik heb de informatie over het imagoschade onderzoek voor je opgevraagd:

• Bijlage 1 toont aan dat het huidige gebruik van Ziggo onder Feyenoord-supporters gelijk is als niet-voetballiefhebbers. En nog interessanter; in merkoverweging zijn Feyenoord-supporters veel positiever over Ziggo dan niet-voetballiefhebbers (10% versus 17%).
• Bijlage 2 toont aan dat alle voetbalfans enthousiaster zijn over Opel dan niet-voetbalfans (ook Ajax en PSV). Ook belangrijke imagopijlers van Opel doen het goed onder voetbalfans.

Dan nog 2 artikelen met interessante achtergrondinformatie:
• Artikel na bekendmaking Ziggo / Ajax: http://www.sportnext.nl/berichten/ziggo_hoeft_niet_te_vrezen_voor_feyenoord_en_psv_fans
• Artikel over sponsors van Ajax en Feyenoord: http://www.sportnext.nl/berichten/de_klassieker_is_een_uitgelezen_kans_voor_sponsoren_met_lef

Er zullen altijd een paar mensen opzeggen, maar we weten wel dat het effect zeer minimaal is en in geen enkele verhouding staat tot de kansen en het positieve effect richting alle voetballiefhebbers.

Groeten van Tanja
"Er zullen altijd een paar mensen opzeggen, maar we weten wel dat het effect zeer minimaal is en in geen enkele verhouding staat tot de kansen en het positieve effect richting alle voetballiefhebbers."

Gelukkig maar, dan gaan jullie me niet missen 🙂
Reputatie 5
Badge +13
We hopen natuurlijk dat je blijft Qwertyuiop ; ) Groetjes, Tanja
Ik kom sowieso naar de ALV. Mede op basis daarvan ga ik besluiten. Het supervoordelige aanbod van Vandebron maakt het bovenop het gelazer met Feyenoord wel heel aantrekkelijk om op te stappen, maar misschien word ik na de ALV weer enthousiast genoeg om bij Qurrent te blijven.
BLAH BLAH BLAH

Praatjes vullen geen gaatjes.

Kunnen we al boetevrij opstappen ?
Ik wil niks noppes nada met jullie stomme spelletje te maken hebben.

Als het je niet duidelijk is laat het even weten
ik ben het helemaal eens met revandorst. ik was behoorlijk tevreden over (het concept van) qurrent en was ook niet van plan te vertrekken voor een voordeeltje bij een andere leverancier. Door de vreemde 'Feyenoord-move' zie ik nu in dat qurrent niet is wat ik er van verwachtte. Ik ga dus overstappen om die reden, ik hoop dat alle gelijkgestemden dat ook doen. Duidelijk signaal om je principes niet over boord te zetten om maar snel je doel te kunnen bereiken. Wat is je doel nog waard als je geen principes hebt?
Reputatie 5
Badge +13
Hoi Jaap,

Ik vind het jammer om te horen dat onze samenwerking met Feyenoord de reden is dat je gaat overstappen. Ons doel om onze missie hiermee sneller te bereiken is een weloverwogen keuze. De verduurzaming van Nederland gaat niet snel genoeg. Afgelopen jaar is Nederland zelfs nog meer grijze energie gaan gebruiken als het jaar ervoor. Het is van belang voor iedereen dat mensen snel overgaan op 100% groene energie, gaan besparen en zelf opwekken. En om dit te bereiken is die samenwerking nodig. Daarmee zetten wij onze principes niet overboord, maar werken we juist nog harder aan onze missie.

Groeten van Tanja
Tanja, het doel is prima, maar ik ben van mening dat het doel niet alle middelen heiligt. Als je wilt dat mensen je volgen / meedoen dan zal je naast hebben van een goed doel ook het vertrouwen moeten winnen van je medestanders. En dat vertrouwen win je alleen met integer je doel na te streven, dus met middelen die bij je doel passen.
In dat laatste faalt Qurrent nu enorm en haak ik dus af.
Zelf heb ik 30 jaar met veel plezier gevoetbald en het spelletje vind ik nog steeds leuk, maar in de excessen rondom professioneel voetbal in de vom van 'supportersgedrag', de enorme bedragen die mensen 'verdienen' met en rondom het spelletje en de enorme commercie die er aan verbonden is kan ik mij helemaal niet in vinden. Het is tenslotte maar een spelletje.
Graag had ik gezien dat de gelden die Qurrent blijkbaar voor sponsorring beschikbaar heeft waren gebruikt om prijzen van groene stroom te drukken. Dat had de vergroening van Nederland kunnen helpen omdat consumenten veelal een scherpe prijs erg verleidelijk vinden bij het doen van een aankoop. Ook had je kunnen denken aan ondersteuning van consumenten die bijv. zonnepanelen willen aanschaffen maar de investering niet helemaal zelf kunnen realiseren. En zo zijn er veel manieren waarbij je een integer middel kiest om je doel te verwezenlijken.
Ik vraag me ook af waarom jullie niet vooraf de 'Qurrent-achterban' hebben geraadpleegd. Dat kan vrij gemakkelijk met de moderne media. Het is niet meer zo van deze tijd om mensen uren te laten reizen (ik woon niet erg centraal in NL) en reiskosten te laten maken om dan in een ALV een paar minuten spreektijd te kunnen hebben. Efficiënte moderne tooling, om te kunnen communiceren met de achterban en potentiele nieuwe klanten, had ook een goed doel voor het Feyenoord-budget kunnen zijn.
Ik hoop dat je wat hebt aan mijn gedachten, doe er je voordeel mee en ik hoop dat Qurrent tot inkeer komt.

vriendelijke groet,
Jaap.
Reputatie 5
Badge +13
Hoi Jaap,

Dankjewel voor het delen van je gedachtes. Dat waardeer ik enorm. Ik begrijp wat je bedoeld met de commercie die verbonden is aan voetbal en dat daardoor het middel niet voor iedereen een voorkeur heeft. In de afgelopen jaren hebben we veel verschillende middelen gebruikt om de verduurzaming te versnellen. Bijvoorbeeld de inkooptarieven en kortingen die we aanbieden, maar ook het helpen bij investeren in zonnepanelen of een eigen zonnepark starten . Met als resultaat dat een grote groep mensen nu bijdraagt aan de verduurzaming. Alleen om het verschil te gaan maken groeit deze groep niet snel genoeg.

We gebruiken de community o.a. als communicatiemiddel om met de Qurrent-achterban te communiceren. Ik ben met je eens dat dit proactiever kan. De reacties op de voetbalsamenwerking zijn ook zeker een leermoment voor ons.
Bij de ALV bespreken we uiteraard de plannen voor het komende jaar, maar het is ook een moment om met elkaar na te denken over inspiratie en innovatie. En om zo van elkaar te leren. Het is inderdaad niet voor iedereen mogelijk om naar de ALV te komen, maar we bieden graag de mogelijkheid. En ik hoop ondanks dat je bij Qurrent afhaakt onze duurzame missie bij een andere leverancier doorzet.

Groetjes, Tanja
Badge +2
Denk dat jullie niet begrijpen, dat voetbal gewoon niet groen is en dus gewoon niet past bij de doelgroep, welke jullie tot nu toe probeerden aan te spreken. Het is zoiets als Greenpeace die leden werft onder stierenvechter fans.

Zelf heb ik echt helemaal niks met voetbal en vindt het al helemaal niet groen en een investering in een sport waar toch al te veel geld in rond gaat. Die Giovanie van Brockhorst verdient zelf genoeg geld om zelf zonnepanelen te kopen. Investeer liever in echt groen, meer windmolens of zo.

Ik heb voor 5 jaar windenergie bij jullie lopen en een contract voor drie jaar, nog 1,8 jaar te gaan.....

Dennis
Reputatie 5
Badge +13
Hoi Dennis,

Ik begrijp waarom je denk dat het niet bij de doelgroep past. Maar de doelgroep van Qurrent is heel Nederland. Ook de mensen die nog niet zo een groene pionier zijn. Een groot deel van deze groep is via voetbal te bereiken.

Want met alleen meer windmolens bouwen komen we er helaas niet, er zijn namelijk nog niet genoeg mensen die groene energie willen afnemen. Dus we blijven doorgaan met investeren in duurzame energie door bijvoorbeeld windmolens en zonneparken. Maar we moeten ook meer mensen enthousiast zien te krijgen om die energie af te nemen.

Ik hoop dat we je vertrouwend in Qurrent het komende 1,8 jaar mogen herstellen!

Groeten van Tanja
Hoi Dennis

Je bent niet de enige die zwaar teleurgesteld is.
Blijf ageren dat is het beste, de meisjes van kurrent hebben een standaard lijstje waarvan de hun antwoord moeten halen.
Het kost je trouwens iets van 20 miljoen, zonde zonde zonde.

Kurrent zegt dat een ander bedrijf met dezelfde naam het besluit heeft genomen, ze hadden er niets mee te maken, we hebben het niet geweten. Zal het eens in het Duits vertalen.

Ik ben benieuwd, wat als kurrent nu de prijs van stroom zal verhogen, of er dan nog leden blijven.
Zal een topic openen met onderwerp: kurrent verhoogd de prijzen in 2017 met 25% om aan de groene doelstelling te blijven kunnen voldoen, ben benieuwd naar de reactie.

Ik heb voor 5 jaar windenergie bij jullie lopen en een contract voor drie jaar, nog 1,8 jaar te gaan.....

ik nog 5 maanden maar is net zo *lote.
Dennis[/quote]
Hi Tanja,

Bekendmaking van de sponsor deal is al weer een tijdje geleden. Vroeg me af of er al leuke initiatieven ontplooid zijn om Feyenoord duurzamer te maken?

"Afsluitend zijn er ideeën bedacht over de samenwerking; zo denken we over zonnepanelen op het dak van Giovanni van Bronckhorst, het verduurzamen van het stadion en het betrekken van de spelers bij duurzaamheid."

Had er nog wel eentje, zorgen dat Feyenoord Co2 neutraal gaat vliegen (zijn in januari nog met z'n alle naar Marbella geweest). Die paar cent extra per vlucht moeten ze met de Qurrent miljoenen wel kunnen betalen lijkt me.

Al andere ideetjes die uitgevoerd zijn?

Groet,
Thijs
Reputatie 5
Badge +13
Hoi @TvanderHaak , zeker daar zijn we druk mee bezig 🙂

Een van de belangrijke dingen is vorige week gelukt. Toen is het stadion overgegaan op groene stroom, een besparing van zo’n 3,7 miljoen kilogram CO2 per jaar 💪. Nu zijn we bezig met o.a. zonnepanelen projecten, zodra daar meer over bekend ik laat ik het direct weten.

Feyenoord CO2-neutraal vliegen, dat is zeker een goed idee! Toevallig plaats ik morgen op de community een stukje over vluchten compenseren, want er zijn super mooie initiatieven. Ik heb je idee doorgegeven aan mijn collega die met Feyenoord contact heeft 👍🏻 Maak jij daar zelf al gebruik van?

Groetjes, Tanja
Gebruk nog geen externe site, maar vink het wel aan als de vliegmaatschappij het aanbiedt. Externe (non-profit) site is eigenlijk wel beter denk ik.
Reputatie 5
Badge +13
@TvanderHaak , ik heb in dit topic zojuist een aantal van die externe voorbeelden gegeven :)
https://community.qurrent.nl/energie-besparen-5/vlieg-jij-al-klimaatneutraal-3062

Reageer