Voorwaarden Qurrent Community

Gebruikers- en privacyvoorwaarden

Hieronder vind je de gebruikers- en privacy voorwaarden met betrekking tot de Qurrent Community.


Copyright en intellectuele eigendomsrechten

De content die wordt toegevoegd, wordt eigendom van Qurrent. Ook nadat je het account hebt laten verwijderen.

Qurrent heeft het recht om content te kunnen verwijderen, aanpassen en inkorten zonder zich daarvoor te verantwoorden.

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijke content op de community openbaar maken.


Minderjarigen

Gebruikers onder de 16 jaar moeten toestemming aan hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers vragen.


Aansprakelijkheid

Qurrent is niet verantwoordelijk voor enige schade aan gebruikers of de inhoud van de content.

Voorzichtigheid

Wij adviseren om voorzichtig om te gaan met persoonlijke informatie en de beveiliging van je hardware en software.


Gedragsregels voor het plaatsen van content

Alle klanten/leden van Qurrent kunnen actief deelnemen aan de community. Je kunt meedoen met de community door in te loggen met Mijn Energie. Heb je geen Mijn Energie inlog, dan kun je een account aanmaken. Deze is gratis. Bij registratie koppelen we je e-mailadres aan je account. De beheerders van de Qurrent Community kunnen contact met je opnemen via dit e-mailadres, bijvoorbeeld voor het versturen van notificaties of wanneer iemand op jouw topic heeft gereageerd.


Wat zijn de spelregels?

We willen van de community een prettige plek behouden voor iedereen. Daarom hebben wij enkele spelregels opgesteld. Wanneer je je niet aan deze regels houdt, kunnen we beslissen dat je niet meer mag deelnemen. Geplaatste berichten worden automatisch eigendom van Qurrent, die zich het recht behoudt om deze berichten of de inhoud ervan te wijzigen en/of verwijderen.

Spelregels
 • Je mag maar onder één communityaccount actief zijn.
 • Wees respectvol richting andere gebruikers van de community.
 • Je mag geen gebruikersnaam, profielfoto en/of handtekening gebruiken die door anderen als schokkend kan worden ervaren en geen provocerende of discriminerende uitingen bevat.
 • Op de community wordt gecommuniceerd in Algemeen Beschaafd Nederlands. Dan begrijpt iedereen wat je bedoelt.
 • Het is niet de bedoeling dat de community wordt gebruikt om een uitgebreide persoonlijke correspondentie te voeren. Daar zijn andere websites meer geschikt voor.
 • Het gebruik van anonieme proxyservers, zogenaamde anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen is verboden.
Het is niet toegestaan om;
 • door middel van het veelvuldig plaatsen van dezelfde tekst of tekens de werking van de community te verstoren;
 • de werking van de community, de website en/of andere computers of systemen van de organisatie of andere gebruikers te verstoren, waaronder begrepen:
  • het verspreiden van virussen;
  • het hacken of anderszins toegang verschaffen tot de computers of systemen van de organisatie of andere gebruikers;
  • het wissen van bestanden op computers of systemen van de organisatie of andere gebruikers;
  • het uitvoeren van DDOS (of andere vormen van) om de werking van de community niet beschikbaar te maken voor de bedoelde gebruiker(s)
 • de community te gebruiken voor (commerciële en/of illegale) activiteiten zoals het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere chat kanalen of websites; waaronder links in de tekst naar commerciële of illegale websites.
 • de community te gebruiken voor wettelijk niet toegestane activiteiten en handelingen, zoals de handel in soft- en harddrugs, de handel in of verspreiding van (kinder)porno, de handel of verspreiding van mp3 bestanden of andere ongeautoriseerde verveelvoudigen van auteursrechtelijk (of door andere rechten van intellectuele eigendom) beschermde werken;
 • bij het gebruik van de community in strijd te handelen met de wet, regels van zelfregulering of onethisch handelen;
 • smaad/laster. Noem, bij negatieve ervaringen met personen/bedrijven, geen (bedrijfs)namen en/of persoonsgegevens (zoals telefoonnummers, e-mail adressen) maar houd je bericht algemeen;
 • gebruik te maken van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf;
 • aanwijzingen van de redactie/moderators niet op te volgen.
 • moderators te benaderen per privé bericht;
 • te vragen om antwoorden en/of reacties via privé bericht of per e-mail;
 • andermans identiteit te gebruiken;
 • meer dan één gebruikersnaam te gebruiken.
 • Er staat geen overdaad aan leestekens en hoofdletters in de tekst.
 • Als een gebruiker van mening is dat het gedrag van een of meer andere gebruikers in strijd is met de huisregels of anderszins onrechtmatig is, kan hij/zij een e-mail sturen naar community@qurrent.nl of het via de community rapporteren.
 • Gebruikers zullen zich onthouden van iedere activiteit of mededeling die de indruk wekt dat hij/zij (actief) toezicht houdt (moderator is) op de website.
 • Als de organisatie tot de conclusie komt dat een gebruiker in strijd handelt met de huisregels of overigens onrechtmatig handelt, zullen passende maatregelen worden genomen. Zo kan de organisatie berichten aanpassen of verwijderen of een gebruiker vragen de berichten zelf aan te passen of te verwijderen. Ook kan de organisatie een gebruiker tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang tot de community (bannen).
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een gebruiker lijdt of maakt indien de organisatie gebruik maakt van haar bevoegdheden onder het bovenstaande.