9 november Dag van de Uitvinder - 10 Windmolen Weetjes

 • 9 november 2017
 • 9 reacties
 • 385 keer bekeken
9 november Dag van de Uitvinder - 10 Windmolen Weetjes
Reputatie 5
Badge +13
Vandaag de dag, zijn we nog steeds blij met de uitvinding van de windmolen. Van Windtegoed om een windmolen te delen tot de Buurtmolen; het gaat ons voor de wind! Daarom vandaag op de Dag van de Uitvinder, interessante weetjes over de windmolen.

 1. De windmolens die wij inzetten om jullie te voorzien van Windtegoed, worden windturbines genoemd.
 2. De windmolen (en dan vooral de ouderwetse variant) wordt vaak geassocieerd met Nederland. Toch waren de Nederlanders niet de eerste die de kracht van de wind gebruikten om bijvoorbeeld water te pompen. Dit waren de Perzen.
 3. De eerste molen in Nederland, deed zijn intrede in de dertiende eeuw.
 4. Voor de windmolen, bestond de watermolen; een soort korenmolen met een verticale as.
 5. De eerste windmolen in Europa kwam via Spanje binnen.
 6. James Blyth, een Schotse professor, maakte de eerste windmolen die elektriciteit opwekte in 1887. Deze zorgde voor stroom in zijn vakantiehuisje in Marykirk.
 7. De oudste molens die tegenwoordig nog in Nederland te vinden zijn, stammen uit de vijftiende eeuw.
 8. De panemoon-, standerd-, wip- en torenmolen zijn verschillende soorten windmolens. En daarnaast heb je nog de windturbine.
 9. De Windturbine blijft zich ontwikkelen! Windturbines krijgen steeds meer capaciteit en kunnen steeds meer stroom leveren voor huishoudens. Één windturbine van 1.000 kW levert elektriciteit op voor ongeveer 700 huishoudens
 10. Het kost natuurlijk ook energie om een windmolen te maken, maar vanaf ongeveer drie maanden heeft de windmolen zijn eigen CO2-uitstoot goed gemaakt.

Weet jij nog leuke windmolen weetjes?

Groetjes, Tanja

9 reacties

Reputatie 5
Badge +13
Hoi John, welke belastingen bedoel je? De energiebelasting voor de afname van (wind)energie en nog een?
Reputatie 5
Badge +13
Ah de ODE John, ja het klopt inderdaad wat Frans zegt. De ODE wordt weer gebruikt voor SDE+ subsidie.
Ik begrijp je punt, gelukkig hebben we wel de Vermindering energiebelasting, de jaarlijkse heffingskorting van € 373,33.

Leuke windmolen weetjes Frans! Het is inderdaad lastig om de windmolens optimaal te benutten door de kritiek op het uiterlijk van grote windmolens.

De buurtmolen die wij bijvoorbeeld nu in Friesland bouwen maakt gebruik van de postcoderoosregeling die ook gebruikt wordt bij zonneparken.
De windmolen die hiervoor gebruikt wordt is een kleinere windmolen (ashoogte 35 meter en max 900 kW) Zo'n windmolen heeft ondanks zijn kleinere formaat wel een aantal voordelen: de bouwkosten zijn lager, net als de onderhoudskosten, het geluidsniveau ligt lager dan bij een gebruikelijke windmolen. En het interessantste onderdeel: de 400-600 deelnemers zijn 15 jaar vrijgesteld van Energiebelasting.
Reputatie 5
Badge +13
Wij hebben nog niet de definitieve ODE tarieven voor 2018 doorgekregen. Maar het klopt dat de ODE fors gaat stijgen. Voor het exacte percentage moeten we nog heel even afwachten.
Reputatie 5
Badge +14
Ja, dat het rijk je 2 keer belasting laat betalen voor windenergie.
Reputatie 5
Badge +14
ODE is net als het kwartje van Kok
Reputatie 5
Badge +14
Of het nu 1%, 50% of 100% is van de ODE wat op gaat windenergie maakt niet uit het is en blijft belasting + belasting.

Reputatie 4
Badge +12
ODE is net als het kwartje van Kok

Alleen is de ODE (Opslag Duurzame Energie) geen kwartje. Het gaat om 2 cent per m3 gas en 1 cent per kWh elektriciteit. Daaruit wordt de SDE+ subsidie betaald. Onder andere aan eigenaren van windturbines. Die subsidie is nodig om wind- en zonnestroom te laten concurreren met kolenstroom. Een simpeler oplossing zou zijn om kolenstroom zwaarder te belasten door een bronheffing op CO2 uitstoot. Dan gaat de stroomprijs omhoog. Ook voor de consument. Maar dat laatste zou gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden door ook de grote bedrijven energiebelasting te laten betalen. Ik vrees alleen dat Mark Rutte aan zijn theewater aanvoelt dat dat geen goed idee is. Zoals altijd is het de schuld van het kapitaal daarbij royaal gesteund door de kleine man.

Groet, Frans
Reputatie 4
Badge +12
Hoe hoger een windturbine reikt, hoe meer wind hij vangt, en hoe regelmatiger de opbrengst. En ook, hoe langer de wieken en dus het windvangend oppervlak, hoe hoger het vermogen. En hoe langer de wieken, hoe lager het toerental dus hoe minder het geluid. Hoe hoger het windvangend oppervlak, hoe groter de onderlinge afstand van de turbines om elkaars wind niet te vangen, dus hoe minder turbines per vierkante kilometer.

Daar waar je de ruimte hebt, moet je dus het grootste deel van het windveld vangen met molens die reiken tot 200m vanwege de luchtvaart en een afweging maken tussen turbinehoogte, wieklengte en onderlinge afstand. Met geluid en optische verstoring (horizonvervuiling, zichtbaarheid) kom je dan vanzelf goed uit.

Maar helaas geldt dit alleen voor de fysieke ruimte. In de politieke ruimte spelen eigenaarschap en veronderstelde winsten, zichtbaarheid, hoorbaarheid, zelfs voor onhoorbaar laagfrequent geluid, aanwezigheid, ruchtbaarheid en daaraan gekoppelde verkoopbaarheid van eigen ideeën en al dan niet roerbare goederen een rol. Dus pleit de politiek in Emmen voor een plafond van 150 in plaats van 200 meter, in Stadskanaal en de Drentse monden voor zonnepanelen (op andermans grond) in plaats van windturbines en in Groningen voor minimolentjes met een opbrengst voor tien huishoudens, maar wel ivm het geluid op minstens 50m van woongebouwen, dus in de praktijk alleen bij boerderijen en niet bij die tien huishoudens.

Gelukkig importeren we steeds meer stroom uit het oosten en die komt in toenemende mate niet uit bruinkool, maar uit zonne- en windenergie uit Duitsland en Denemarken, waar windturbines in een beter daglicht en maanlicht staan dan hier.
Reputatie 4
Badge +12
Zo'n buurtwindmolen in de postcoderoosregeling heeft natuurlijk ook het voordeel van een veel goedkopere financiering door omwonenden en een groter draagvlak. Een verschil met het eerste dorpsmolentje in Hellum, Groningen is ook dat die molen in Herbaijum, Friesland stroom levert voor 600 huishoudens terwijl er maar 250 mensen in het dorp wonen. In Hellum komt een 10kW molentje met een opbrengst voor 10 huishoudens terwijl er 600 mensen wonen.

O ja, tegenstanders van windturbines hebben het nooit over de ashoogte, maar liever over de tiphoogte, de ashoogte plus de halve diameter. Dat maakt meer indruk. In Emmen hebben ze het over molens van 150 of 200 meter. Het gaat daar in feite om een ashoogte van 100 of 135 meter. De tiphoogte in Herbaijum bedraagt 51 meter.

Reageer