Checklist natuurwaarden voor zonneparken

  • 13 juni 2019
  • 0 reacties
  • 182 keer bekeken

Reputatie 4
Badge +6

´Woningeigenaren wachten bij verduurzaming op de overheid´

Sector
Bijna de helft van de Nederlandse woningbezitters is niet van plan om binnen vijf jaar zijn of haar woning te verduurzamen. De belangrijkste reden daarvoor is dat ze niet weten welke financiële regelingen ze vanuit de overheid kunnen verwachten. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Verduurzaming: een heilig huisje in aanbouw?’ van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).


Meer dan de helft van alle huiseigenaren vindt sowieso dat de overheid ze financieel moet ondersteunen bij het energiezuiniger maken van hun woning. Behalve dat woningbezitters ‘wachten op de overheid’ denken ze vaak dat verduurzamings-maatregelen in de toekomst goedkoper worden. Bovendien is een derde van de ondervraagden bang dat investeringen in duurzaamheid op dit moment niet tot waardevermeerdering van hun huis leiden. Volgens het Nibud misrekenen sommige eigenaren zich: ‘Door te wachten met verduurzaming, hebben eigenaren nu mogelijk onnodig hoge energierekeningen en lopen zij het risico dat hun huis minder waard wordt’, stelt het instituut in een verklaring.

Slechter energielabel

Uit het onderzoek blijkt verder dat ruim 40 procent van de huiseigenaren niet weet welk energielabel zijn woning heeft. Eigenaren die hun label niet kennen hebben vaker dan anderen geen plannen voor verduurzaming. ‘Financieel zwakkere’ huishoudens hebben volgens het Nibud vaker een huis met een slechter energielabel (D, E, F of G). Juist voor deze huishoudens kan verduurzaming gunstig zijn omdat zij baat hebben bij een lagere energierekening, aldus het instituut. Tegelijkertijd moet aan deze huizen waarschijnlijk het meeste gebeuren om ze energiezuinig te maken, en ontbreekt het juist deze huishoudens aan financiële ruimte om te investeren.

Jongeren: bereidheid zonder middelen

Ook jongeren ontbreekt het vaak aan middelen om verduurzaming in te zetten. Zij zijn vaker bereid om te investeren zonder daar een direct rendement aan te koppelen, maar hebben daarvoor weinig tot geen mogelijkheden. Het Nibud ziet dat ouderen daarentegen vaak wel de financiële mogelijkheden hebben om hun woning te verduurzamen, maar juist wachten tot ze zeker weten dat investeringen rendabel zullen zijn.

Lenen is niet populair

De meeste mensen die wel willen investeren in verduurzaming, doen dat het liefst van hun spaargeld. Geld lenen voor bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en extra isolatie is minder populair. De respondenten reageerden echterwel overwegend positief op de mogelijkheid van gebouwgebonden financiering. Bij deze vorm van financiering wordt de afbetaling gekoppeld aan het huis en gaat hij bij verkoop over naar de nieuwe eigenaar.

Voorlichting op maat

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat huiseigenaren verschillende redenen hebben om niet te verduurzamen. De overheid (en andere betrokken partijen) kunnen hun advies en voorlichting op deze verschillende redenen afstemmen, zodat ze beter aansluiten bij de wensen en financiële positie van de eigenaren. Zo kunnen zij betere keuzes maken. Het Nibud vraagt specifiek aandacht voor de groep eigenaren die geen mogelijkheid heeft om kostenbesparende maatregelen te nemen. Daarnaast stelt het instituut het jammer te vinden dat eigenaren door onzekerheid over overheidsbeleid worden gehinderd bij het nemen van stappen om verduurzaming te realiseren. “Het is van belang om huiseigenaren zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden,” stelt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.
Het onderzoek van het Nibud is gebaseerd op een vragenlijst die is afgenomen bij 1.500 woningeigenaren, representatief geselecteerd op geslacht, leeftijd, educatie en inkomen. Het rapport staat hier online.

> Leestip: Financiering helpt overstap naar gasloos wonen
Laatste update: 4 jun 2019

0 reacties

Geen reactie

Reageer