News

Heb je zonnepanelen? Dit gaat er veranderen

 • 21 juni 2018
 • 8 reacties
 • 1440 keer bekeken
Heb je zonnepanelen? Dit gaat er veranderen
Reputatie 5
Badge +13
Op dit moment maakt iedereen met zonnepanelen gebruik van de ‘salderingsregeling’. Hiermee kan je alle stroom die je zelf met zonnepanelen opwekt aftrekken van je jaarlijkse energierekening. Je bespaart hierdoor op de kosten voor elektra en de energiebelasting. Minister Wiebes maakte eind vorige week bekend dat hij deze ‘salderingsregeling’ in 2020 wil gaan vervangen voor een ‘terugleversubsidie’.

Hoe werkt de terugleversubsidie?
In plaats van salderen ontvang je bij de nieuwe terugleversubsidie een vergoeding per kWh opgewekte stroom die je teruglevert aan het net.
 • Er komt één loket bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waar kleinverbruikers een beschikking voor een terugleversubsidie kunnen aanvragen.
 • De uitbetaling van de terugleversubsidie vindt plaats door de energieleveranciers via de energienota om de verrekening zo eenvoudig mogelijk te maken voor consumenten.
Hoeveel is de terugleversubsidie?
De hoogte van de terugleversubsidie is nog niet bekend. De voorgenomen voorstellen van Wiebes worden in de komende (6) maanden nader uitgewerkt.

Het wordt hierdoor interessant om:
 • Je huis nog meer op elektra te laten draaien. Met bijvoorbeeld een warmtepomp, zonneboiler of elektrische auto.
 • De energie die je zelf produceert met zonnepanelen zelf te gebruiken of op te slaan in plaats van terug te leveren. (waarschijnlijk, afhankelijk van het tarief)
 • Het wordt voordeliger om je hele dak vol panelen te leggen. Onder de oude regeling was het gunstig om nooit meer energie te produceren dan je zelf gebruikte.
Belangrijk om te weten over terugleversubsidie:
Heb je zonnepanelen? Dan wordt je verplicht over te stappen op een meter die de terug geleverde energie apart registreert. Dit hoeft waarschijnlijk niet per se een slimme meter te zijn. De klassieke meter met één wieltje mag straks niet meer in een huis met zonnepanelen. Die kan niet meten hoeveel stroom een huis aan het net levert.


Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/17/vergoeding-voor-zonnepanelen-wordt-in-2020-aangepast-a1606904

8 reacties

Reputatie 5
Badge +14
Maar het blijft een doos van Pandora. Zo is nog niet duidelijk wat het gaat betekenen voor eigenaren van een pv-systeem die in het verleden zijn aangeschaft. Het alleen maar benoemen dat oude systemen voor de wetswijziging een aangepaste regeling komt doet het ergste vermoeden.
Minister Wiebus gaat uit van een terugverdientijd van 7 jaar betekend dit dat pv-installaties, jonger dan 7 jaar, niet in aanmerking zullen komen voor deze overgangsregeling.
Reputatie 5
Badge +14
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/15/kamerbrief-stimuleringsbeleid-lokale-hernieuwbare-elektriciteitsproductie
Reputatie 2
Badge +6
Met zijn brief wil Wiebes duidelijkheid scheppen over het beleid van de overheid met betrekking tot particulieren met zonnepanelen. Maar volgens mij wordt het tegengestelde bereikt.

Nu weet iedereen met de salderingsregeling waar hij aan toe is. Uit de brief van Wiebes wordt niet veel duidelijk behalve dat het salderen wordt afgeschaft en er een subsidie voor in de plaats komt. Hoe hoog die subsidie wordt, voor wie deze geldt, wat het subsidieplafond is (er komt een maximum!), hoe lang de subsidie geldig is... allemaal nog niet duidelijk.

Het zal mensen de komende maanden er zeker van weerhouden om te investeren in zonnepanelen, omdat gewoon niet duidelijk is hoe de toekomst eruit ziet, terwijl Wiebes volgens zijn brief juist de bevolking wil betrekken bij de energietransitie. Wat mij betreft had de overheid meteen met een duidelijk plan inclusief cijfers moeten komen en niet met een vaag idee zoals nu.

Het enige positieve wat ik uit de plannen kan halen is dat de subsidie niet gerelateerd is aan het eigen verbruik en dat het dus voordelig is om het hele dak vol te leggen.

Daarnaast komt er waarschijnlijk ook een alternatief op de postcoderoos regeling. Dit zou wellicht voor Qurrent ook positief kunnen zijn voor het ontwikkelen van buurtmolens. Maar ook hier geldt, er wordt niets concreets besproken, het zijn slechts vage suggesties.


Verder wordt een slimme meter niet verplicht, zoals in het stukje hierboven staat. Er zal waarschijnlijk een verplichting komen voor een meter die de terug geleverde energie apart registreert. Dit hoeft niet per se een slimme meter te zijn.

Voor het omvormen van de salderingsregeling is het noodzakelijk dat in ieder
geval alle kleinverbruikers die hernieuwbare elektriciteit opwekken, beschikken
over een elektriciteitsmeter die de afname van, en het invoeden op het
elektriciteit aan het elektriciteitsnet afzonderlijk kan meten. Daarom ga ik nader
uit werken hoe een dergelijke meter voor deze kleinverbruikers voorgeschreven kan worden.
Reputatie 5
Badge +13
Daarnaast komt er waarschijnlijk ook een alternatief op de postcoderoos regeling. Dit zou wellicht voor Qurrent ook positief kunnen zijn voor het ontwikkelen van buurtmolens. Maar ook hier geldt, er wordt niets concreets besproken, het zijn slechts vage suggesties.


@MK102 er wordt inderdaad gekeken naar een alternatief voor de postcoderoosregeling.

Over de postcoderoosregeling schrijft de minister het volgende:
 • De regeling blijft bestaan tot 2020
 • Tot die tijd worden er geen verbeteringen doorgevoerd
 • De minister is voornemens om de postcoderoosregeling op zo kort mogelijke termijn samen te voegen me de terugleversubsidie
 • Hij wil een ontwikkelfaciliteit voor de voorfinanciering van de ontwikkeling van coöperatieve duurzame energieprojecten
We volgen het op de voet, want we willen inderdaad de Buurtmolen opschalen en het deelnemen aan een Buurtmolen zo gunstig als mogelijk maken voor de deelnemers.


Verder wordt een slimme meter niet verplicht, zoals in het stukje hierboven staat. Er zal waarschijnlijk een verplichting komen voor een meter die de terug geleverde energie apart registreert. Dit hoeft niet per se een slimme meter te zijn.

@MK102 dat had ik nog niet ergens gelezen. Heb je dat toevallig ergens in een artikel gezien?

Groet, Tanja
Reputatie 2
Badge +6
@Tanja van Qurrent
Dat staat in de kamerbrief van Wiebes, zie de link van @JohnKemmer, op pagina 6 onder het kopje 'vereiste aanpassingen in bemetering'. De quote die ik aanhaal komt ook uit deze brief.
Reputatie 5
Badge +13
@MK102 ik heb het aangepast, bedankt! 👍🏼
Wij zijn van plan om in januari zonnepanelen aan te schaffen.
met 20 zonnepanelen zouden we ongeveer 5500kw op kunnen wekken ; ons jaarverbruik is 5000kw.

wij hebben plaats voor 26 zonnepanelen wat hogere aanschaf kost maar ook meer opwekt , ongeveer 7000kw.

nu komt er een terugleveringssubsidie aan en vragen wij ons dus af of dit betekent dat we beter nu hogere kosten kunnen gaan maken door 26 zonnepanelen aan te schaffen.

wat zouden jullie ons adviseren?
Reputatie 4
Badge +12
@M.J.WPol,

De kostprijs van de stroom uit je zonnepanelen zit onder de 10 cent per kilowattuur. Zeker als het extra panelen betreft. Een omvormer voor 7000W is nauwelijks duurder dan een omvormer voor 5500W.

Die 10 cent per kWh krijg je nu al bij Qurrent, Eneco of Pure Energie. Bij een nieuw stelsel waar zelf opgewekte stroom met subsidie moet concurreren met belaste groene stroom die inmiddels al tegen de 24 cent doet, blijf je aan extra opwek verdienen.

Ik zou je aanraden je dak helemaal vol te leggen als je daarvoor geen extra investeringen in de meterkast hoeft te doen. Met een overschot aan elektriciteit met een kostprijs onder de 10 cent per kWh ligt ook een (verdere) vervanging van gas of hout door elektriciteit voor de hand.

Groet, Frans

Reageer