Beantwoord

Kan ik de verrekening van belasting via de postcoderoosregeling eerder krijgen?

  • 13 oktober 2017
  • 11 reacties
  • 536 keer bekeken

Sinds kort ben ik lid van een lokale energiecoöperatie, waarbij ik in het bezit ben gekomen van een aantal zonnestroomcertificaten op panelen, die elders in ons dorp zijn/worden geplaatst. Naar ik heb begrepen heeft ook Qurrent indertijd ingeschreven op dit project, doch is hierbij niet als energiepartner uit de bus gekomen. Door mijn deelname kan ik gebruik maken van de zgn. postcoderoosregeling, waarbij ik (een deel van) de energiebelasting op mijn eindnota kan laten verrekenen. Ook Qurrent ondersteunt deze regeling.
Mijn contract bij Qurrent loopt af per 1 februari 2018. Daar het energiejaar van de coöperatie echter van oktober 2017 tot oktober 2018 loopt, zou ik in theorie de eerste verrekening van deze energiebelasting pas in het 1e kwartaal van 2019 kunnen verwachten, mits ik bij Qurrent blijf natuurlijk.
Ik zou echter willen, dat ik de eerste verrekening van deze belasting al bij de eindafrekening van begin 2018 krijg (d.w.z. over de periode oktober 2017 t/m januari 2018). Is dit mogelijk en zo ja, hoe gaat dit zijn werk. Ik weet, dat er voor deze verrekening een aantal documenten overlegd moeten worden. Betekent dit bijvoorbeeld, dat ik van de coöperatie een tussentijdse rapportage over de opgewekte energie moet ontvangen om op de jaarnota in februari 2018 door Qurrent de verrekening te laten uitvoeren? Of is er een andere oplossing voor deze niet gelijklopende "boekjaren". Graag uw bericht.
icon

Beste antwoord door Isabella van Qurrent 17 oktober 2017, 15:01

Hartelijk dank voor uw bericht. Leuk om te horen dat je deelneemt in een postcoderoosproject. Als groene energieleverancier vinden wij het belangrijk om coöperaties en deelnemers van postcoderoosprojecten te ondersteunen.

Zo hebben wij ons administratie systeem zo ingericht dat wij de energiebelastingkorting direct op de jaarnota verrekenen van onze klanten. Wel zo makkelijk. Dit kunnen wij echter alleen doen voor klanten die deelnemen in een postcoderoosprojecten waar Qurrent de opgewekte elektriciteit van afneemt.

Wanneer onze klanten deelnemen in een postcoderoosproject waarvan Qurrent de elektriciteit niet afneemt keren wij de energiebelasting uit aan de hand van de opwek zoals vermeld in de ledenverklaring van de coöperatie in de vorm van een aparte nota.

De ledenverklaring wordt een keer per jaar door de coöperatie opgesteld. In dit document staat eigenlijk alles wat wij als Energieleverancier moeten weten of jouw energiebelasting korting uit te kunnen keren. Waaronder:

- Beschikking van de belastingdienst
- Bewijs van deelname postocoderoosproject
- Opwek overzicht van het aantal zonnedelen uitgegeven door de coöperatie inclusief productieperiode en NAW gegevens.
- Bewijs van het bijboeken GvOs op een handelsaccount of eigenaccount.

Als energieleverancier zijn wij verplicht om de opwek te toetsen aan het energieverbruik.
Wij keren daarom de belastingkorting uit op na het opmaken van de eerst volgende jaar- of eindnota.
Wanneer de levering voor die tijd wordt beëindigd zal je nieuwe energieleverancier de energiebelasting uitkeren.

Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheid om de korting eerder uit te keren (bijvoorbeeld op basis van doorgegeven meterstanden).

Daarnaast hebben we bij de recente evaluatie van de postcoderoosregeling bij de overheid aangegeven dat wij graag zouden zien dat de toets met het verbruik losgelaten kan worden. In dat geval zou de korting op de energiebelasting direct uitgekeerd kunnen worden.

Groeten Isabella
Bekijk origineel

11 reacties

Reputatie 5
Badge +13
Hoi S.A.Visser, welkom op de community!

Leuk om te horen dat je recent lid bent geworden van een lokale energiecoöperatie. Ik heb je vraag doorgestuurd naar mijn collega @Isabella van Qurrent, zij is expert op het gebied van zonneparken, postcoderoos en dergelijke. Zij zal je vraag zo snel mogelijk via de community beantwoorden.

Begrijp ik uit je bericht dat je ons helaas gaat verlaten per februari 2018?

Groeten van Tanja
Badge
Hartelijk dank voor uw bericht. Leuk om te horen dat je deelneemt in een postcoderoosproject. Als groene energieleverancier vinden wij het belangrijk om coöperaties en deelnemers van postcoderoosprojecten te ondersteunen.

Zo hebben wij ons administratie systeem zo ingericht dat wij de energiebelastingkorting direct op de jaarnota verrekenen van onze klanten. Wel zo makkelijk. Dit kunnen wij echter alleen doen voor klanten die deelnemen in een postcoderoosprojecten waar Qurrent de opgewekte elektriciteit van afneemt.

Wanneer onze klanten deelnemen in een postcoderoosproject waarvan Qurrent de elektriciteit niet afneemt keren wij de energiebelasting uit aan de hand van de opwek zoals vermeld in de ledenverklaring van de coöperatie in de vorm van een aparte nota.

De ledenverklaring wordt een keer per jaar door de coöperatie opgesteld. In dit document staat eigenlijk alles wat wij als Energieleverancier moeten weten of jouw energiebelasting korting uit te kunnen keren. Waaronder:

- Beschikking van de belastingdienst
- Bewijs van deelname postocoderoosproject
- Opwek overzicht van het aantal zonnedelen uitgegeven door de coöperatie inclusief productieperiode en NAW gegevens.
- Bewijs van het bijboeken GvOs op een handelsaccount of eigenaccount.

Als energieleverancier zijn wij verplicht om de opwek te toetsen aan het energieverbruik.
Wij keren daarom de belastingkorting uit op na het opmaken van de eerst volgende jaar- of eindnota.
Wanneer de levering voor die tijd wordt beëindigd zal je nieuwe energieleverancier de energiebelasting uitkeren.

Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheid om de korting eerder uit te keren (bijvoorbeeld op basis van doorgegeven meterstanden).

Daarnaast hebben we bij de recente evaluatie van de postcoderoosregeling bij de overheid aangegeven dat wij graag zouden zien dat de toets met het verbruik losgelaten kan worden. In dat geval zou de korting op de energiebelasting direct uitgekeerd kunnen worden.

Groeten Isabella
Beste Tanja,

Ik heb in mijn bericht geschreven, dat 1 februari 2018 mijn contract bij Qurrent afloopt, niet dat ik Qurrent ga verlaten. Of dat laatste gaat gebeuren hangt van het nieuwe aanbod van Qurrent af. Het huidige contract bij jullie heb ik afgesloten via de collectieve inkoop van VEH. Ik heb mij inmiddels voor de nieuwe inkoopronde weer aangemeld en als Qurrent weer met een scherpe aanbieding komt, dan kan het zijn, dat ik mijn contract verleng.
Overigens heeft het energiecollectief, waaraan ik deelneem, een contract gesloten met Engie. Ook van hen kan ik een aanbieding krijgen. Voor de verrekening van de energiebelasting zou een contract bij Engie voor mij wel wat makkelijker zijn. Echter in mijn huidige contract is Qurrent voorlopig nog voordeliger. Hoe dat straks zal zijn, hangt van jullie nieuwe aanbieding af. Dus doe je best, zou ik willen zeggen.

Groet,
Siebe Visser
Hallo Isabella,

Bedankt voor je uitleg.
Dat ik enkele documenten moet aanleveren, omdat Qurrent op dit moment niet de energie van de coöperatie afneemt, dan is mij bekend. Overigens heeft Qurrent bij de gunning indertijd wel meegedaan, echter helaas voor jullie kwam Engie hierbij als beste uit de bus.

In de huidige situatie zou de verrekening van de energiebelasting voor mij op z'n vroegst pas gaan plaatsvinden in februari 2019, uitgaande van het feit, dat ik mijn contract in februari 2018 bij jullie verleng. Tenzij ik de energiecoöperatie kan bewegen om een tussentijdse verklaring af te geven, zodat de verrekening met de eindnota in februari 2018 kan plaatsvinden. Klopt dit?
En dan gaat het om de documenten, die jij hierboven hebt genoemd.

De mogelijkheid om de korting eerder uit te keren (bijvoorbeeld op basis van doorgegeven meterstanden) zal waarschijnlijk nog wel even duren. Dit zal in februari 2018 niet het geval kunnen zijn, verwacht ik. Of wel?
Dezelfde vraag geldt voor de mogelijkheid om de toets met het verbruik los te laten en de korting op de energiebelasting direct uit te keren?

Graag je reactie,

M.vr.gr.
Siebe Visser
Badge
Beste Siebe,

Dank voor je reactie.

Op dit moment is de eerst mogelijke verrekening inderdaad februari 2019. Dit i.v.m. de toets met het verbruik.
Echter zijn wij aan het onderzoeken of dit ook eerder kan. Bijvoorbeeld direct na ontvangst van de ledenverklaring van de coöperatie. Dit zou dan betekenen dat u op zijn vroegst de uitkering van de energiebelasting rond oktober 2018 zou ontvangen.

We houden je hiervan op de hoogte!

Hartelijke groet,
Isabella
ik verkeer in dezelfde situatie als Siebe, dus ook een collectief met een ledenverklaring in mijn geval lopende van November 2016-november 2017 en een contract met Qurrent van Februari 2017-Februari 2018.

Ik snap niet helemaal hoe het eea gaat lopen @Isabella van Qurrent . Als ik je verhaal goed lees krijg ik met de jaarafrekening de verrekening van het totaal de in de ledenverklaring vermelde aantal KWH's x belasting mits mijn verbruik groter is als het jaarverbruik op de eindafrekening? En dit ondanks dat de periode's niet gelijk lopen?
Badge
Dank voor je bericht en goed om te horen dat je zelf opwekt.
Omdat de opwek en verbruiks periode in bijna geen geval gelijk lopen is het nagenoeg onmogelijk om het verbruik in precies dezelfde periode als de opwek aan elkaar te toetsen. Daarom vergelijken we de opwek op de productienota met het verbruik op de eerst volgende jaarnota. De opwek wordt vervolgens los uitgekeerd.

Om te voorkomen dat deelnemers lang op hun uitkering moeten wachten, zijn we op dit moment aan het kijken of we de energiebelasting eerder kunnen uitbetalen dan bij het bij het opmaken van de jaarnota.

Wanneer je de ledenverklaring hebt ontvangen horen we het graag.

Groet,
Isabella
Hallo @Isabella van Qurrent , op je vraag: ik heb de ledenverklaring op 24 november jl aan jullie gestuurd en vorige week de eindafrekening gehad. Ondanks mijn engelengeduld om bijna drie maanden te moeten wachten op verrekening is dit niet gebeurd zoals jij aangeeft per eindafrekening, laat staan eerder en dat is vrij teleurstellend. Sterker nog, het gebeurt gewoon nog helemaal niet en past voor mij niet bij wat ik van een leverancier als qurrent verwacht

Verder las ik over de opwekvergoeding. Het lijkt er hier op dat ook hier deelnemers aan postcodeprojecten, die net zo hard opwekken als alle anderen, weer buiten de boot vallen. En waarom?

Het lijkt me fijn als qurrent de processen rondom postcoderoosprojecten eens gaat organiseren, voor mijzelf en voor alle vele projecten die hier in de afgelopen tijd van de grond zijn gekomen. Want hoewel een groen hart een belangrijke drijfveer is, is de teruggave van de belasting broodnodig.
Reputatie 4
Badge +8
Ik heb van mijn collega begrepen dat jullie gisteravond hierover telefonisch contact over hebt gehad, en dat alles nu duidelijk is.

Mocht je hier nog vragen over hebben, dan horen wij dat uiteraard graag.

Groet,
Tomer
We hebben inderdaad contact gehad maar vervolgens is het weer oorverdovend stil. Vandaag maar weer contact op genomen (zeker 10 keer gebeld inmiddels, wordt het niet eens tijd voor een ander wachtmuziekje IPV die verschrikkelijke vogels) en zijn de verkeerde mensen binnen qurrent gemaild. Hopelijk na 24 november 2017 nu eindelijk schot in de zaak. Je zal begrijpen nooit meer qurrent voor mij en ik zal het ook niemand van mijn postcoderoos collega's aanraden. Tip, check af en toe of een openstaande case is afgehandeld inplaats van de klant telkens opnieuw zelf te laten najagen.
Reputatie 3
Badge +9
Hoi zegel,

Vervelend om te horen dat het nog niet afgehandeld is. Zodra mijn collega een update heeft hoor je van ons.

Groet,

Jeroen

Reageer